17 --- 15 CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE B MÙA GIẢI 2018

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE B MÙA GIẢI 2018

Các đội bóng tham gia serie B 2018 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa rồi đội X)

2. Lê Văn B ( tham gia mùa rồi đội Y)

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Sea Collection đội Z)

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK)

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 01 ngày, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Phạm Minh Duy

10:56 AM, 20/03/2018

Chào BTC
ALC DK thành viên
Phạm Quang Tuân (ALC 2017)
Cam ơn BTC

Đăng bởi Nguyễn Văn Thi

09:44 AM, 21/03/2018

Gửi BTC!
Đơn Dương FC bổ thành viên:
1. Nguyễn Quốc Mẫn (KSTS)
2. Phan Ngọc Đức (Phương Nam Quán 2017)

<  1 2 


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1667  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 138  |  Bình luận: 2792

Lượt xem: 330128

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU