CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE A MÙA GIẢI 2018

Các đội bóng tham gia serie A 2018 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa rồi đội X)

2. Lê Văn B ( tham gia mùa rồi đội Y)

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Sea Collection đội Z)

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK)

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 01 ngày, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.
Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

02:19 PM, 14/03/2018

Gửi BTK danh sách tham gia serie A của đội Doanh Nhân Cộng :
1. Trần Như Dung
2. Trần Như Hiệp
3. Nguyễn Hoài Hảo
4. Nguyễn Trí Nhân
5. Lê Giang Sương ( CP SPORT )
6. Nguyễn Tuấn Dương ( BABYSHOP )
7. Trần Xuân Hiển ( hồ sơ gửi mail BTK )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:19 PM, 16/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu co đội DOANH NHÂN CỘNG FC

1. Trần Như Dung
2. Trần Như Hiệp
3. Nguyễn Hoài Hảo
4. Trần Xuân Hiển
5. Lê Giang Sương
6. Nguyễn Tuấn Dương

Các anh cần bổ sung hồ sơ theo quy định

1. Nguyễn Trí Nhân

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:49 PM, 19/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu co đội DOANH NHÂN CỘNG FC

7. Nguyễn Trí Nhân

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

03:24 PM, 30/03/2018

8. Nguyễn Đinh Trường Linh
thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:49 PM, 30/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho Doanh Nhân Cộng.

8. Nguyễn Đinh Trường Linh

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

03:33 PM, 06/04/2018

9. Thiều Quang Cảnh
Thamks

Đăng bởi Ban Thư Ký

03:48 PM, 06/04/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội DN cộng
9 . Thiều Quang Cảnh

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

12:47 PM, 20/04/2018

10. Võ Thành Tới
Thanks

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

12:50 PM, 20/04/2018

Hồ sơ đã gửi BTK

Đăng bởi Trần Văn Quốc Tường

09:04 AM, 16/03/2018

Danh sách cầu thủ Kenta FC tham dự Serie A mùa 2018

1. Lý Hồng Chương (Kenta FC - Phó lãnh đội, đại diện đội bóng)

2. Lê Phạm Bảo Thư (Kenta FC - Đội trưởng)

3. Lê Công Tú (Kenta FC)

4. Trần Thế Vinh (Kenta FC)

5. Đậu Thanh Tâm (Kenta FC)

6. Nguyễn Huỳnh Vũ (Kenta FC)

7. Nguyễn VIết Lượng (Kenta FC)

8. Lê Văn Sang (Kenta FC)

9. Nguyễn Duy Khánh (Rica FC)

10. Trần Hữu Sánh (Rica FC)

11. Hồ Quốc Huy (Rica FC)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:30 PM, 16/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau được tham gia thi đấu cho đội KENTA FC

1. Lý Hồng Chương
2. Lê Phạm Bảo Thư
3. Lê Công Tú
4. Trần Thế Vinh
5. Đậu Thanh Tâm
6. Nguyễn Huỳnh Vũ
7. Nguyễn VIết Lượng
8. Hồ Quốc Huy
9. Nguyễn Duy Khánh
10. Trần Hữu Sánh
11. Lê Văn Sang

Đăng bởi Trần Văn Quốc Tường

02:02 PM, 30/03/2018

Kenta FC đăng ký thêm cầu thủ:
12. Mai Chí Thanh (Kenta FC)

Trân trọng!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:47 PM, 30/03/2018

BTC phản hồi các anh sau được tham gia thi đấu cho KENTA FC
12. Mai Chí Thanh

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

09:14 AM, 17/03/2018

Gửi BTK
 
EU đăng ký danh sách:
1/ Nguyễn Thế Anh
2/ Lê Minh Thảo
3/ Nguyễn Đăng Hoài
4/ Lê Nguyên Khải
5/ Nguyễn Anh Quốc
6/ Phạm Thanh Dũng
7/ Võ Thành Lộc
8/ Nguyễn Bảo Xuân Thanh
9/ Nguyễn Thành Thanh ( CP Sport)
 
Thanks

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

09:15 AM, 17/03/2018

10/ Nguyễn Lê Nam Khánh

Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:21 AM, 26/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau được tham gia thi đấu cho đội EU
1/ Nguyễn Thế Anh
2/ Lê Minh Thảo
3/ Nguyễn Đăng Hoài
4/ Lê Nguyên Khải
5/ Nguyễn Anh Quốc
6/ Phạm Thanh Dũng
7/ Võ Thành Lộc
8/ Nguyễn Bảo Xuân Thanh
9/ Nguyễn Thành Thanh
10/ Nguyễn Lê Nam Khánh

Đăng bởi Nguyễn Tiến Phú (1973)

01:27 PM, 19/03/2018

Gửi BTK :
Danh sách Sea tham gia DNOL Serie A
1/ Đào Thế Hoàng 1984
2/ Đặng Xuân Trung 1980
3/ Hà Đình Hoà 1982
4/ Nguyễn Đức Tuấn (hs gửi mail)
5/ Lê Thiên Vũ 1983
6/ Lưu Ngọc Thanh 1981
7/ Nguyễn Vinh Quang 1987
8/ Hồng Hải Toàn 1984 
9/ Nguyễn Tiến Phú 1973
10/ Trần Minh Tuấn 
11/ Đoàn Trường Thi 
Thanks BTK 

Đăng bởi Nguyễn Tiến Phú (1973)

09:33 PM, 22/03/2018

12/ Nguyễn Phạm Quang Trung 1983

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:34 PM, 28/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Sea Collection


1/ Đào Thế Hoàng
2/ Đặng Xuân Trung
3/ Hà Đình Hoà
4/ Nguyễn Đức Tuấn
5/ Lê Thiên Vũ
6/ Lưu Ngọc Thanh
7/ Nguyễn Vinh Quang
8/ Hồng Hải Toàn
9/ Nguyễn Tiến Phú
10/ Trần Minh Tuấn
11/ Đoàn Trường Thi
12/ Nguyễn Phạm Quang Trung

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:21 AM, 06/04/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Sea Collection
13. HUỲNH ĐẮC LỘC

Đăng bởi Huỳnh Quốc Thắng

03:53 PM, 21/03/2018

Đai diện cho DN The Win - Thắng Sport FC đăng kí danh sách cầu thủ tham gia Serie A 2018 : 
1 ) Huỳnh Quốc Thắng ( HS TS - TW ) 
2 ) Nguyễn Hữu Hoàng Phong ( TS - TW ) 
3 ) Hoàng Phi Dũng ( TS - TW ) 
4) Nguyễn Thanh Tuấn ( TS - PT ) 
5 ) Phan Phú Thứ ( TS - TW ) 
6 ) Trương Hữu Giang ( TW ) 
7 ) Hồ Nhật Vũ ( TW ) 
8 ) Trương Công Liêm ( TS- TW)
9) Đỗ Ngọc Tuân ( TW ) 
10) Trần Đức Khoa ( TCV )

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

05:50 PM, 23/03/2018

BTK cập nhật giúp : Mùa mới này Huỳnh Quốc Thắng - Sẽ đại diện cho CLB nhé. Mọi thông tin liên quan tới Clb - BTK cập nhật và liên hệ với Mr Thắng giúp Quỳnh nhé.
Do CV khá bận nên cũng ít theo sát đội được. Sợ ảnh hưởng đến các vấn đề cần giải quyết.
Trân trọng

Đăng bởi Huỳnh Quốc Thắng

09:53 AM, 26/03/2018

11 ) Đỗ Thanh Duân hs gui btk
12 ) Nguyễn Đạo ( inox bình yên củ )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:49 AM, 26/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội DN The Win- Thắng Sport FC

:
1 ) Huỳnh Quốc Thắng
2 ) Nguyễn Hữu Hoàng Phong
3 ) Hoàng Phi Dũng
4) Nguyễn Thanh Tuấn
5 ) Phan Phú Thứ
6 ) Trương Hữu Giang
7 ) Hồ Nhật Vũ
8 ) Trương Công Liêm
9) Nguyễn Đạo
10) Trần Đức Khoa
11 ) Đỗ Thanh Duân

Các anh sau đây bổ sung hồ sơ theo quy định

1/ Đỗ Ngọc Tuân

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

09:58 AM, 28/03/2018

DN THE WIN - THẮNG SPORT xin đăng ký
12 . Đoàn Ngọc Niên ( SĐC )
Cám ơn BTK

Đăng bởi Huỳnh Quốc Thắng

02:41 PM, 31/03/2018

DN The Win - Thắng Sport xin bổ sung
11. Huỳnh Ngô Tùng Duy - DN 1982 - Hồ sơ The Win 2016
Thanks

Đăng bởi Ban Thư Ký

12:48 PM, 02/04/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội DN The Win- Thắng Sport FC

12) Huỳnh Ngô Tùng Duy

Đăng bởi Huỳnh Quốc Thắng

01:35 PM, 05/04/2018

DN THE WIN - THẮNG SPORT xin bổ sung.
Nguyễn Minh Hà 1985 Hồ sơ gửi BTK
Cám ơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:41 PM, 05/04/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội DN The Win- Thắng Sport FC

13. Nguyễn Minh Hà

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

05:13 PM, 22/03/2018

Tầm Cao Việt xin đăng ký danh sách:
1. Nguyễn Kiên Cường (O Nhớ)
2. Nguyễn Minh Tuấn  (O Nhớ)
3. Nguyễn Ngọc Sơn Hà (O Nhớ)
4. Mai Quang Sáng (O Nhớ)
5. Vũ Văn Toạ (O Nhớ)
6. Phan Trung Tiến (O Nhớ)
7. Nguyễn Thanh Quang (O Nhớ)
8. Đặng Thanh Sơn (O Nhớ)
9. Lê Công Đức (The Win)
10. Lê Công Thọ (Babyshop)
11. Lê Đăng Phục (Thắng Sport)
Trân trọng!

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

01:26 PM, 26/03/2018

TCV bổ sung cầu thủ.
12. Ngô Hữu Nghị (O Nhớ)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:57 AM, 28/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Tầm Cao Việt Fc


1. Nguyễn Kiên Cường
2. Nguyễn Minh Tuấn
3. Ngô Hữu Nghị
4. Mai Quang Sáng
5. Vũ Văn Toạ
6. Phan Trung Tiến
7. Nguyễn Thanh Quang
8. Đặng Thanh Sơn
9. Lê Công Đức
10. Lê Công Thọ
11. Lê Đăng Phục

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

06:05 PM, 06/04/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Tầm Cao Việt Fc
12. Nguyễn Ngọc Sơn Hà

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

06:14 PM, 03/05/2018

TCV bổ sung cầu thủ:
Đặng Đức Phong (TCV)
Trân trọng!

Đăng bởi Ban Thư Ký

04:45 PM, 04/05/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Tầm Cao Việt Fc
13. Đặng Đức Phong

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

12:13 PM, 06/06/2018

Tầm Cao Việt bổ sung cầu thủ:
Trương Đình Hiếu - 1983 ( Thắng Sport_Phi Thường)
Trân trọng.

Đăng bởi Ban Thư Ký

05:15 PM, 07/06/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Tầm Cao Việt Fc :
Truơng Đình Hiếu

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

10:15 AM, 26/03/2018

INOX BÌNH YÊN Đăng ký danh sách

1/. Nguyễn Ngọc Minh

2/. Lê Minh Chinh

3/. Trần Văn Kha

4/. Vũ Xuân Hinh

5/. Trương Quang Việt

6/. Đặng Xuân Vinh

7/. Sầm Minh Mẩn

8/. Lê Anh Dũng

9/. Nguyễn Đạo 

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

10:25 AM, 26/03/2018

Inox Bình Yên đăng ký danh sách 
1/. Nguyễn Ngọc Minh
2/. Sầm Minh Mẩn
3/. Vũ Văn Hinh
4/. Lê Minh Chinh
5/. Đặng Xuân Vinh
6/. Trần Văn Kha
7/. Trương Quang Việt
8/. Lê Anh Dũng
9/. Nguyễn Đạo

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:31 PM, 26/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Inox Bình Yên

1/. Nguyễn Ngọc Minh

2/. Sầm Minh Mẩn

3/. Vũ Văn Hinh

4/. Lê Minh Chinh

5/. Đặng Xuân Vinh

6/. Trần Văn Kha

7/. Trương Quang Việt

8/. Lê Anh Dũng

9/. Nguyễn Đạo

Đăng bởi Phan Hải Nguyên (1986)

05:36 PM, 26/03/2018

Gưi BTC Ngọc Bảo Anh xin dk danh sach
1.Trần Bảo Kỳ (Lãnh đội)
2.Phạm Thế Linh 
3.Phan Hải Nguyên 
4.Nguyễn Thiện Minh
5.Chung Chí Cường
6.Nguyễn Quốc Đạt 
7.Vũ Xuân Thịnh (Bizman)
8.Nguyên Thanh Điệp(Hs gui btk)
Cảm ơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:21 AM, 28/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Ngọc Bảo Anh

1.Trần Bảo Kỳ

2.Phạm Thế Linh 

3.Phan Hải Nguyên 

4.Nguyễn Thiện Minh

5.Chung Chí Cường

6.Nguyễn Quốc Đạt 

7.Vũ Xuân Thịnh

8.Nguyên Thanh Điệp

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:24 PM, 30/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Ngọc Bảo Anh

9.Nguyễn Thanh Hiền

Đăng bởi Phan Hải Nguyên (1986)

11:19 AM, 30/03/2018

Gửi BTc
đội NBA xin bổ sung
9.Nguyễn Thanh Hiền (HS gui BTK)
thanks

Đăng bởi Nguyễn Tiến Phú (1973)

07:51 PM, 05/04/2018

Gửi BTK
Đăng ký TV DN Serie A Sea Collection 
13/ NGUYỄN ĐẮC LỘC DN 1985 
Tkanks BTK 

Đăng bởi Nguyễn Tiến Phú (1973)

10:01 PM, 05/04/2018

13/ HUỲNH ĐẮC LỘC DN 1985

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

09:25 AM, 11/04/2018

Gửi BTK
 
EU đăng ký thêm thành viên
 
Nguyen Minh Khoa 1979 CBCNV ( Ho so gửi BTK)
 
Thanks

Đăng bởi Ban Thư Ký

01:40 PM, 11/04/2018

BTC phản hồi các anh sau được tham gia thi đấu cho đội EU Serie A 2018 :
11. Nguyễn Minh Khoa

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

02:52 PM, 11/04/2018

Cảm ơn BTK nhé

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

12:49 PM, 20/04/2018

Hồ sơ đã gởi BTK

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

12:52 PM, 20/04/2018

10. Võ Thành Tới 
Thanks

Đăng bởi Ban Thư Ký

05:31 PM, 20/04/2018

BTC phản hồi các anh sau được tham gia thi đấu cho đội Doanh Nhân Cộng A:
10. Võ Thành Tới

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

01:00 PM, 04/05/2018

Inox Bình Yên đăng ký bổ sung nhân sự:
Nguyển Văn Giảo (Xuất CNV hồ sơ THẾP VIỆT THẮNG Serie B mùa rồi)
Cám ơn

Đăng bởi Ban Thư Ký

02:07 PM, 04/05/2018

BTC phản hồi các anh sau được tham gia thi đấu cho đội Inox Bình Yên :
10. Nguyễn Văn Giảo


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1687  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 149  |  Bình luận: 3166

Lượt xem: 375414

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU