CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE C MÙA GIẢI 2018

Các đội bóng tham gia serie C 2018 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa rồi đội X)

2. Lê Văn B ( tham gia mùa rồi đội Y)

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Sea Collection đội Z)

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK)

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 01 ngày, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Nguyễn Lý Quang Hưng

01:47 PM, 12/03/2018

Gửi BTC,
 
LT Trúc Nghinh Phong đăng ký thành viên mùa giải mới:

1. Nghiêm Phạm Anh Tuấn- Thành viên cũ
2. Ngô Gia Hào- Thành viên cũ
3. Nguyễn Hòa Xuân Thế- Thành viên cũ
4. Đỗ Quốc Việt- Thành viên cũ
5. Trần Quang Sơn- Thành viên cũ
6. Trần Đức Quỳnh- Thành viên cũ
7. Bùi Duy Hậu- Thành viên cũ
8. Nguyễn Minh Thuyết- Thành viên cũ
9. Trần Lập (hồ sơ gửi bTC)
 
Cám ơn BTC.

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:37 AM, 14/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Trúc Nghinh Phong

1. Nghiêm Phạm Anh Tuấn
2. Ngô Gia Hào
3. Nguyễn Hòa Xuân Thế
4. Đỗ Quốc Việt-
5. Trần Quang Sơn
6. Trần Đức Quỳnh
7. Bùi Duy Hậu
8. Nguyễn Minh Thuyết

Các anh sau đây bổ sung hồ sơ theo quy định
9. Trần Lập

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:38 AM, 20/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Trúc Nghinh Phong

9. Trần Lập

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

02:06 PM, 14/03/2018

Gửi BTK danh sách tham gia serie C mùa giải 2018 của LT KS Tuyết Sơn :
1. Nguyễn Hải Sơn 
2. Trần Trung Hải 
3. Lý Hồng Chương
4. Nguyễn Văn Thi
5. Phạm Quốc Thiên 
6. Nguyễn Quốc Mẫn
7. Trần Hoàng Vũ
8. Trần Như Huy
9. Nguyễn Tất Tính
10. Nguyễn Đình Anh Khoa
11. Phạm Đình Phú
12. Nguyễn Trí Nhân
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:51 PM, 14/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội KS Tuyết Sơn

1. Nguyễn Hải Sơn
2. Trần Trung Hải
3. Lý Hồng Chương
4. Nguyễn Văn Thi
5. Phạm Quốc Thiên
6. Nguyễn Quốc Mẫn
7. Trần Hoàng Vũ
8. Trần Như Huy
9. Nguyễn Tất Tính
10. Nguyễn Đình Anh Khoa
11. Phạm Đình Phú
12. Nguyễn Trí Nhân

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

09:35 AM, 15/03/2018

13. Đậu Thanh Tâm ( KENTA )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:58 AM, 15/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội KS Tuyết Sơn

13. Đậu Thanh Tâm

Đăng bởi Thiều Quang Cường (1979)

04:25 PM, 14/03/2018

Gửi BTK danh sách LT Babyshop123 FC :
 
1. Thiều Quang Cường
2. Lê Công Thọ
3. Huỳnh Minh Hưng
4. Thiều Quang Cảnh
5. Hồ Thái Điền
6. Nguyễn Hồng Phúc
7. Nguyễn Văn Trung ( HS của Tân Bàu Cát FC)
8. Ngô Quốc Hoàng ( HS của Thắng Sport - Phi Thường FC)
9. Nguyễn Mậu Truyển (HS mới gửi email BTK)
10. Trần Anh Phong ( HS mới gửi email BTK)
 
Cảm ơn,

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:24 PM, 14/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Babyshop123-Inox Việt Nhật


1. Thiều Quang Cường
2. Lê Công Thọ
3. Huỳnh Minh Hưng
4. Thiều Quang Cảnh
5. Hồ Thái Điền
6. Trần Anh Phong
7. Nguyễn Văn Trung
8. Ngô Quốc Hoàng
9. Nguyễn Mậu Truyển
Các anh sau đây bổ sung hs theo quy định
10. Nguyễn Hoàng Phúc

Đăng bởi Huỳnh Trung Kiên

05:15 PM, 15/03/2018

Gửi BTC 
Đại diện đội Thép Việt Thắng FC đăng ký danh sách thành viên tham gia serie C như sau:
1/ Huỳnh Trung Kiên - HS Thép Việt Thắng mùa rồi (Lãnh đội).
2/ Lâm Việt Thắng - HS Thép Việt Thắng mùa rồi (P.Lãnh đội).
3/ Hồ Việt Thắng - HS Huy Thành Dũng mùa rồi.
4/ Nguyễn Quang Trung - HS Thép Việt Thắng mùa rồi.
5/ Nguyễn Tấn Năm - HS Huy Thành Dũng mùa rồi.
6/ Nguyễn Khánh Hoàng - HS Huy Thành Dũng mùa rồi.
7/ Nguyễn Quốc Huy - HS Huy Thành Dũng mùa rồi.
8/ Trần Như Huy - HS Đơn Dương mùa rồi.
9/ Nguyễn Duy Quang - HS Thewin 2016.
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:32 AM, 16/03/2018

BTC phản hồi các cầu thủ sau được tham gia thi đấu cho đội LT Thép Việt Thắng

1/ Huỳnh Trung Kiên
2/ Lâm Việt Thắng
3/ Hồ Việt Thắng
4/ Nguyễn Quang Trung
5/ Nguyễn Tấn Năm
6/ Nguyễn Khánh Hoàng
7/ Nguyễn Quốc Huy
8/ Trần Như Huy
9/ Nguyễn Duy Quang

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

06:26 PM, 15/03/2018

O Nhớ GMC  xin đăng ký danh sách.
1. Đặng Đức Phong (TCV)
2. Lê Xuân Công (TCV)
3. Lê Thanh Tâm (TCV)
4. Lê Trọng Hiếu (TCV)
5. Phạm Trọng Nghĩa (TCV)
6. Hồ Vũ Quốc Vương (TCV)
7. Đặng thanh Sơn (TCV)
8. Nguyễn Ngọc Sơn (HTD)
9. Ngô Đức Tưởng (Phú Hoà)
Trân Trọng!!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:56 PM, 16/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội O NHỚ FC


1. Đặng Đức Phong
2. Nguyễn Ngọc Sơn
3. Lê Thanh Tâm
4. Lê Trọng Hiếu
5. Phạm Trọng Nghĩa
6. Hồ Vũ Quốc Vương
7. Đặng thanh Sơn
Các anh sau đây bổ sung hồ sơ theo quy định
8. Lê Xuân Công

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

12:00 PM, 19/03/2018

O Nhớ GMC xin bổ sung cầu thủ:
Lê Nguyên Khải (Sea Collection)
Trân trọng!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:09 PM, 19/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội O NHỚ FC
9. Lê Nguyên Khải

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:45 PM, 20/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội O NHỚ FC
10. Lê Xuân Công

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

06:08 PM, 20/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội O NHỚ FC
11. Ngô Đức Tưởng

Đăng bởi Nguyễn Thái Tích

10:48 AM, 16/03/2018

Gửi BTC 
Đại diện đội DI LINH FC đăng ký danh sách thành viên tham gia serie C như sau:
1/  NGUYỄN THÁI TÍCH (Lãnh đội).
2/ BÙI ĐÌNH HÒA -  (P.Lãnh đội).
3/ NGUYỄN CHÍ HÙNG- (DL)
4/ TRẦN MẠNH TƯỜNG -(DL)
5/ LÊ TRẦN QUỐC VINH - (DL)
6/ TRƯƠNG VĂN PHONG- (DL)
7/ GỊP KHÁNH ĐẠI - (DL) 
8) NGUYỄN VŨ CAO TRỰC . (DL)
9/ NGUYỄN MINH TUẤN - HS Tầm Cao Việt mùa rồi.
10) NGUYỄN KIÊN CƯỜNG. HS Tầm Cao Việt mùa rồi.
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:03 PM, 16/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội DI LINH FC

1/ NGUYỄN THÁI TÍCH
2/ BÙI ĐÌNH HÒA
3/ NGUYỄN CHÍ HÙNG
4/ LÊ TRẦN QUỐC VINH
5) NGUYỄN VŨ CAO TRỰC
6) NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

Các anh sau đây bổ sung hồ sơ theo quy định

1. Nguyễn Minh Tuấn
2. Gịp Khánh Đại
3. Trương Văn Phong
4. Trần Mạnh Tường

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:17 AM, 20/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội DI LINH FC
7) Trần Mạnh Tường
8) Lê Minh Trí

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:00 PM, 20/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội DI LINH FC

9. Nguyễn Minh Tuấn
10. Gịp Khánh Đại
11. Trương Văn Phong

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

05:04 PM, 16/03/2018

Danh sách đky Serie C mùa giải mới:
1/ Nguyễn Tiến Phú - Lãnh Đội
2/ Nguyễn Thế Anh - ĐT
3/ Nguyễn Viết Kiên Trung
4/ Nguyễn Xuân Tuấn
5/ Đỗ Huy Hiếu
6/ Lê Phạm Bảo Thư
7/ Lê Minh Thảo 
8/ Đặng Xuân Trung
9/ Phan Lê Đại Tài
10/ Đặng Đăng Khoa
11/ Lê Nguyên Khải
 
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:12 PM, 17/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội LT SEA COLLECTION


1/ Nguyễn Tiến Phú - Lãnh Đội
2/ Nguyễn Thế Anh - ĐT
3/ Nguyễn Viết Kiên Trung
4/ Nguyễn Xuân Tuấn
5/ Đỗ Huy Hiếu
6/ Lê Phạm Bảo Thư
7/ Lê Minh Thảo
8/ Phan Lê Đại Tài
9/ Đặng Đăng Khoa

Các anh sau bổ sung hồ sơ theo quy định
1. Đặng Xuân Trung
2. Lê Nguyên Khải

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:20 PM, 18/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội LT SEA COLLECTION
10. Đặng Xuân Trung

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:03 PM, 19/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội LT SEA COLLECTION
11. Lê Nguyên Khải

Đăng bởi Phan Hải Nguyên (1986)

05:53 PM, 16/03/2018

Gửi BTC 
Danh Sách DK Đội Lão Tướng Phan Lâm
1.Trần Bảo Kỳ 1(Phan Lâm)
2.Phan Hải Nguyên (Phan Lâm)
3.Nguyễn Đinh Trường Linh (Phan Lâm)
4.Phạm Thế Linh  (Phan Lâm)
5.Nguyễn Văn Hải (Phan Lâm)
6.Huỳnh Trần Phương (Phan Lâm)
7.Trần Quốc Hùng (babyshop)
8.Trần Quốc Trường (sea 2017)
9.Bùi Công Đông (Phú Hoà)
Thanks BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:42 PM, 17/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Phan Lâm FC
1.Trần Bảo Kỳ 1
2.Phan Hải Nguyên
3.Nguyễn Đinh Trường Linh
4.Phạm Thế Linh
5.Nguyễn Văn Hải
6.Huỳnh Trần Phương
7.Trần Quốc Hùng
8.Trần Quốc Trường
9.Bùi Công Đông

Đăng bởi Nguyễn Anh Vũ (1975)

09:38 PM, 16/03/2018

Đội DN QUẢNG NGÃI đăng ký danh sách
 
1. Nguyễn anh Vũ (Lãnh đội)
2. Nguyễn Văn Ngư
3. Phan Phú Thứ
4. Nguyễn Quốc Bảo
5, Dư Thanh Vũ
6. Nguyễn Mậu anh Tú
7. Trương Công Liêm
8. Đỗ Ngọc Tuân
9. Lê Văn Lâm (1975) DN hồ sơ gửi email
10. Bùi Văn Hùng (1980) CNV hồ sơ gửi email
11. Nguyễn Văn Hòa (1971) CNV hồ sơ gửi email
12. Trang Thái Long - Cầu thủ Sao Mai cũ.


Đăng bởi Nguyễn Anh Vũ (1975)

04:10 PM, 19/03/2018

Gửi BTK!
 
Đội DNQN bổ sung cầu thủ Nguyễn Thanh Điệp (Hồ sơ gửi email) nhé
 
Cảm ơn

Đăng bởi Nguyễn Anh Vũ (1975)

07:39 AM, 20/03/2018

Gửi ntk
Đọi DNQN đăng ký bổ sung anh Ngo quốc Mẫn. Ks Tuyết son cũ nhé. Cảm ơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:39 AM, 20/03/2018

 BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội DN Quảng Ngãi FC
1. Nguyễn anh Vũ 
2. Phan Phú Thứ
3. Nguyễn Quốc Bảo
4. Dư Thanh Vũ
5. Trương Công Liêm
6. Bùi Văn Hùng
7. Nguyễn Văn Hòa
8. Nguyễn Quốc Mẫn

Đăng bởi Nguyễn Thái Tích

09:57 AM, 20/03/2018

Di Linh FC bổ sung cầu thủ
 
1) Lê Minh Trí . Hồ sơ gửi ban tổ chức.
 
Thanks

Đăng bởi Nguyễn Thái Tích

11:24 AM, 21/03/2018

Di Linh FC bổ sung cầu thủ

1) NGUYỄN NGỌC SƠN HÀ ( Hồ sơ O Nhớ mùa rồi)
Thanks


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1667  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 138  |  Bình luận: 2792

Lượt xem: 330134

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU