BẢNG XẾP HẠNG

Lượt xem: 284

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

23/10/2017, 08:06 AM

Lượt xem: 691

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

20/10/2017, 08:32 AM

Lượt xem: 445

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

18/10/2017, 08:03 AM

Lượt xem: 342

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

17/10/2017, 08:00 AM

Lượt xem: 726

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

13/10/2017, 09:13 AM

Lượt xem: 616

Trả lời: 1

Trần Hoàng Bắc

12/10/2017, 03:44 PM

Lượt xem: 326

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

10/10/2017, 07:46 AM

Lượt xem: 943

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

04/10/2017, 08:59 AM

XẾP HẠNG VÒNG 09 SERIE B 2017-2018

LƯU Ý: Việc bổ sung và chuyển nhượng cầu thủ phải hoàn tất các thủ tục theo qui định trước khi vòng 10 diễn ra. 

Lượt xem: 333

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

02/10/2017, 09:39 AM

XẾP HẠNG VÒNG 07 SERIE A 2017-2018

  LƯU Ý: Việc bổ sung và chuyển nhượng cầu thủ phải hoàn tất các thủ tục theo qui định trước khi vòng 08 diễn ra.

Lượt xem: 570

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

29/09/2017, 07:56 AM

XẾP HẠNG VÒNG 09 SERIE C 2017-2018

  LƯU Ý: Việc bổ sung và chuyển nhượng cầu thủ phải hoàn tất các thủ tục theo quy định Điều lệ trước khi thi đấu vòng 10 (lượt về), sau khi vòng 10 khởi tranh BTC sẽ không giải quyết bổ sung, ...

Lượt xem: 415

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

27/09/2017, 10:11 AM

Lượt xem: 552

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

24/09/2017, 10:37 AM


Đăng thảo luận
1 2 3...12 13 14 15

Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1688  |  Sinh nhật:

Bài viết: 177  |  Bình luận: 191

Lượt xem: 83618

Đội Trưởng

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU