BẢNG XẾP HẠNG

Lượt xem: 319

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

10/10/2017, 07:46 AM

Lượt xem: 935

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

04/10/2017, 08:59 AM

XẾP HẠNG VÒNG 09 SERIE B 2017-2018

LƯU Ý: Việc bổ sung và chuyển nhượng cầu thủ phải hoàn tất các thủ tục theo qui định trước khi vòng 10 diễn ra. 

Lượt xem: 327

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

02/10/2017, 09:39 AM

XẾP HẠNG VÒNG 07 SERIE A 2017-2018

  LƯU Ý: Việc bổ sung và chuyển nhượng cầu thủ phải hoàn tất các thủ tục theo qui định trước khi vòng 08 diễn ra.

Lượt xem: 564

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

29/09/2017, 07:56 AM

XẾP HẠNG VÒNG 09 SERIE C 2017-2018

  LƯU Ý: Việc bổ sung và chuyển nhượng cầu thủ phải hoàn tất các thủ tục theo quy định Điều lệ trước khi thi đấu vòng 10 (lượt về), sau khi vòng 10 khởi tranh BTC sẽ không giải quyết bổ sung, ...

Lượt xem: 409

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

27/09/2017, 10:11 AM

Lượt xem: 549

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

24/09/2017, 10:37 AM

Lượt xem: 443

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

22/09/2017, 09:35 AM

Lượt xem: 298

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

21/09/2017, 05:05 PM

Lượt xem: 511

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

16/09/2017, 01:11 PM

Lượt xem: 444

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

15/09/2017, 02:27 PM

Lượt xem: 374

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

13/09/2017, 09:42 AM

Lượt xem: 547

Trả lời: 2

Trần Hoàng Bắc

11/09/2017, 09:23 AM


Đăng thảo luận
1 2 3...12 13 14 15

Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1686  |  Sinh nhật:

Bài viết: 171  |  Bình luận: 185

Lượt xem: 78924

Đội Trưởng

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU