Trần Hoàng Bắc

HĐTV

Cty TNHH Hợp Thiên

Sinh nhật: 20/9

Nhóm tham gia: 1

Giới thiệu Doanh nghiệp

CÁC CHỦ ĐỀ ĐÃ ĐĂNG

Lượt xem: 165

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

13/06/2019, 08:03 AM

Lượt xem: 122

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

12/06/2019, 08:26 AM

Lượt xem: 277

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

07/06/2019, 10:34 PM

Lượt xem: 250

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

06/06/2019, 09:19 AM

Lượt xem: 199

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

05/06/2019, 09:25 AM

Lượt xem: 237

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

01/06/2019, 06:12 AM

Diễn đàn doanh nhân

“Sân chơi” trực tuyến dành cho các Doanh nhân chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, thông tin nhiều chiều giữa các Chuyên Gia & các Lãnh đạo Doanh nghiệp. Diễn đàn không những hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị Doanh nghiệp cho Cấp quản lý mà còn tăng cường nhận thức về công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ trong công việc điều hành. Đây còn là “kênh” thông tin để truy cập tìm kiếm và nhân rộng cơ hội cộng tác với các đối tác tin cậy của Doanh nhân.

Các diễn đàn/câu lạc bộ khác


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU