CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE C 2015 - 2016

Các đội bóng tham gia serie C 2015 - 2016 đăng ký nhân sự của mình vào topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu
 
1. Nguyễn Văn A (tham gia mùa rồi đội X)
 
2. Lê Văn B (tham gia mùa rồi đội Y)
 
3. Trần Thanh C (tham gia mùa Sea Collection đội Z)
 
4. Hoàng Minh D (hồ sơ mới gửi mail BTK)
 
........................
 
Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 03 ngày, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Nghiêm Phạm Anh Tuấn (1980)

05:06 PM, 13/11/2015

Xin chào BTC, Trúc Nghinh Phong xin gửi danh sách cầu thủ tham gia serie C như sau:

1. Nghiêm Phạm Anh Tuấn (ĐT)

2. Trần Hoàng Vũ       (Thành viên ĐB HH Tân Phú serie C 2015)

3. Ngô Gia Hào           (Thành viên ĐB Quốc Hưng serie C 2015) (Đội phó)

4. Đỗ Quốc Việt         (Thành viên ĐB Quốc Hưng serie C 2015)
5. Huỳnh Trung Kiên   (Thành viên ĐB DN Trẻ serie B2 2015)
6. Đậu Thanh Tâm      (Thành viên ĐB Quốc Hưng serie C 2015)
7. Trần Đức Quỳnh     (Thành viên ĐB Quốc Hưng serie C 2015)
8. Bùi Duy Hậu             (DN-1979-hồ sơ gửi BTK)
Cảm ơn BTC.

Đăng bởi Nghiêm Phạm Anh Tuấn (1980)

05:07 PM, 13/11/2015

9. Nguyễn Thanh Quang ( Đội trưởng DN Trẻ 2015)

Đăng bởi Nghiêm Phạm Anh Tuấn (1980)

05:38 PM, 14/11/2015

10. Đoàn Trung Hiếu (1979-DN-hs gửi BTC)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:37 PM, 19/11/2015

BTC phản hồi những anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT Trúc Nghinh Phong:

1. Nghiêm Phạm Anh Tuấn
2. Ngô Gia Hào
3. Trần Hoàng Vũ
4. Huỳnh Trung Kiên
5. Đậu Thanh Tâm
6. Trần Đức Quỳnh
7. Đỗ Quốc Việt
8. Bùi Duy Hậu

Đăng bởi Nghiêm Phạm Anh Tuấn (1980)

12:04 AM, 21/11/2015

11. Phạm Văn Trọng (DN 1979-hồ sơ gửi BTC)
12. Dương Vũ Nghi (CB-1980)
13. Đặng Quách Nhật (CB-1989-tham gia TNP 2014-2015)

Đăng bởi Nghiêm Phạm Anh Tuấn (1980)

11:07 AM, 23/11/2015

Xin điều chỉnh là anh Đặng Quách Nhật sn 1980 :)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:43 PM, 24/11/2015

BTC phản hồi những anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT Trúc Nghinh Phong:

9. Đoàn Trung Hiếu
10.Dương Vũ Nghi
11.Đặng Quách Nhật

Đăng bởi Nghiêm Phạm Anh Tuấn (1980)

12:19 PM, 29/11/2015

Trúc Nghinh Phong fc xin đăng ký:
14. Phạm Đại Phương (Cb-1976)(hồ sơ gửi BTC)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:24 PM, 30/11/2015

BTC phản hồi anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT Trúc Nghinh Phong:

12. Phạm Đại Dương

Đăng bởi Nghiêm Phạm Anh Tuấn (1980)

03:50 PM, 30/11/2015

Lão tướng Trúc Nghinh Phong fc xin bổ sung:
15. Phạm Gia Quân (DN-1976) (hồ sơ gửi BTC)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:51 AM, 03/12/2015

BTC phản hồi anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT Trúc Nghinh Phong:

13. Phạm Gia Quân

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

05:16 PM, 13/11/2015

Gửi BTK
 
LT DNTD đăng ký danh sách tham gia mùa giải mới:
 
1/ Nguyễn Thế Anh ( LT DNTD mùa trước)
2/ Nguyễn Xuân Tuấn ( LT DNTD mùa trước)
3/ Lê Minh Thảo ( LT DNTD mùa trước)
4/ Nguyễn Tiến Phú ( LT DNTD mùa trước)
5/ Thái Duy Hưng ( LT DNTD mùa trước)
6/ Phan Lê Đại Tài ( LT DNTD mùa trước)
7/ Huỳnh Thanh Phong ( LT DNTD mùa trước)
8/ Đỗ Huy Hiếu ( LT DNTD mùa trước)
9/ Nguyễn Vũ Tảo Diệp ( LT DNTD mùa trước)
10/ Lê Vĩnh Cường ( CBCNV Đội Q1 cũ)
11/ Lê Đình Hùng ( LT DNTD mùa trước)
12/ Nguyễn Quốc Dũng ( LT DNTD mùa trước)
 
Thanks

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

05:35 PM, 13/11/2015

Gửi BTK
 
13/ Nguyễn Viết Kiên Trung ( LT DNTD mùa trước )

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

09:53 AM, 16/11/2015

Bổ sung:

14/ Trần Minh Tuấn (LT Quốc Hưng mùa trước)

Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:42 PM, 19/11/2015

BTC phản hồi những anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT DN Today:

1. Nguyễn Thế Anh
2. Nguyễn Xuân Tuấn
3. Lê Minh Thảo
4. Nguyễn Tiến Phú
5. Thái Duy Hưng
6. Phan Lê Đại Tài
7. Huỳnh Thanh Phong
8. Đỗ Huy Hiếu
9. Nguyễn Vũ Tảo Diệp
10.Lê Đình Hùng
11.Nguyễn Quốc Dũng
12.Nguyễn Viết Kiên Trung
13.Trần Minh Tuấn

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

05:50 PM, 13/11/2015


Gữi BTC 
LT KS Tuyết Sơn xin đăng ký danh sách tham gia serie C mùa giải mới :
1. Nguyễn Hải Sơn ( ĐT ) ( LT HHTP cũ )
2. Trần Trung Hải ( ĐP ) ( LT HHTP cũ )
3. Nguyễn Văn Thi ( LT HHTP cũ )
4. Nguyễn Quốc Mẫn ( LT HHTP cũ )
5. Phạm Quốc Thiên ( LT HHTP cũ )
6. Trần Hoàng Vũ ( LT HHTP cũ )
7. Lê Ngọc Trung ( LT HHTP cũ )
8. Lý Hồng Chương ( LT POWER LAND )
9. Phạm Đình Phú ( LT POWER LAND )
10. Thái Văn Cường ( hồ sơ gửi BTK sau )
Thanks


Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

02:16 PM, 16/11/2015

11. Nguyễn Đình Anh Khoa ( LT KENTA )
Thanks

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

03:58 PM, 19/11/2015

12. Nguyễn Tất Tính ( LT POWER LAND )

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

03:58 PM, 19/11/2015

12. Nguyễn Tất Tính ( LT POWER LAND )

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:46 PM, 19/11/2015

BTC phản hồi những anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT Khách san Tuyết Sơn:

1. Nguyễn Hải Sơn
2. Trần Trung Hải
3. Nguyễn Văn Thi
4. Nguyễn Quốc Mẫn
5. Phạm Quốc Thiên
6. Trần Hoàng Vũ
7. Lý Hồng Chương
8. Nguyễn Đình Anh Khoa
9. Lê Ngọc Trung
10.Nguyễn Tất Tính

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:44 PM, 21/11/2015

BTC phản hồi những anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT Khách san Tuyết Sơn:

11. Thái Văn Cường
12. Phạm Đình Phú

Đăng bởi Nguyễn Ngọc Sơn (1978)

03:27 PM, 14/11/2015


Đăng bởi Nguyễn Ngọc Sơn (1978)

03:37 PM, 14/11/2015

Gửi BTC:
LT Tầm Cao Việt xin đăng ký danh sách tham gia serie C mùa giải mới.

1/. Nguyễn Kiên Cường (LT Sport Plus) 2/. Nguyễn Ngọc Sơn ( ĐT) (LT Sport Plus) 3/. Nguyễn Đắc Yên ( ĐP) (LT Sport Plus) 4/. Huỳnh Trần Phương (LT Sport Plus) 5/. Nguyễn Đức Dũng (LT Sport Plus) 6/. Nguyễn Đinh Trường Linh (LT Sport Plus) 7/. Huỳnh Kim Sa (DNT - B2) 8/. Trần Hồng Hải (LT Power Land)
9/. Phạm Xuân Thắng (Inox Bình Yên - B1)
10. Nguyễn Duy Anh Vũ ( DNT-B2)
11.Trần Đức Khoa.  ( hồ sơ gửi BTC sau)  thank

Đăng bởi Nguyễn Ngọc Sơn (1978)

09:19 AM, 16/11/2015

13. Phạm Thanh Nguyên. ( LĐ AN LỘC PHÁT-B2 )

Đăng bởi Nguyễn Ngọc Sơn (1978)

10:49 AM, 21/11/2015

Gửi BTC
LT Tầm Cao Việt xin bổ sung

10/ Phạm Quang Tuân ( SGDN 2014-2015)
11/ Trần Huy Hải ( Phi Thường 2014-2015)

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

04:00 PM, 14/11/2015

Gởi BTC 
Lão Tướng The Win  đăng ký danh sách thành viên mùa mới 2015-2016

1.Nguyễn Văn Ngư ( Hồ Sơ The Win – 2015 )

2.Phạm Trọng Nghĩa ( Hồ Sơ The Win – 2015 )

3.Trương Công Liêm ( Hồ Sơ The Win – 2015 )

4.Trần Quốc Khải ( Hồ Sơ The Win – 2015 )

5.Nguyễn Xuân Công ( Hồ Sơ The Win – 2015 )

6.Đặng Thanh Sơn ( Hồ Sơ The Win – 2015 )

7.Huỳnh Trần Phương ( Hồ Sơ Sport Plus – 2015 )

8.Nguyễn Đức Dũng ( Hồ Sơ Sport Plus – 2015 )

9.Đặng Đăng Khoa ( Hồ Sơ Từ Đồng Đội - 2015 )


Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

04:50 PM, 14/11/2015

10. Phan Thanh Sỹ

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:29 AM, 20/11/2015

BTC phản hồi những anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT The Win:

1. Nguyễn Văn Ngư
2. Phạm Trọng Nghĩa
3. Trương Công Liêm
4. Trần Quốc Khải
5. Nguyễn Xuân Công
6. Đặng Thanh Sơn
7. Huỳnh Trần Phương
8. Nguyễn Đức Dũng
9. Đặng Đăng Khoa

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

04:08 PM, 20/11/2015

LT THE WIN FC Xin bổ sung
10. NGUYỄN HỒNG HOÀNG 1978 CBCNV (HỒ SƠ GỞI BTK)
11. THIỆU QUANG CẢNH 1981 DN HỒ SƠ DN MỘ ĐỨC 2015
Xin cám ơn

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

04:25 PM, 20/11/2015

12 . NGUYỄN MINH TUẤN 1979 ( HỒ SƠ GỞI BTK )

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

02:11 PM, 21/11/2015

11. THIỀU QUANG CẢNH 1981 DN HỒ SƠ DN MỘ ĐỨC 2015
Xin lỗi ở trên Quỳnh đã đổi họ của anh, hi
Xin cám ơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:43 AM, 23/11/2015

BTC phản hồi những anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT The Win:

10. Nguyễn Minh Tuấn
11. Thiều Quang Cảnh

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

02:34 PM, 24/11/2015

LT The Win xin bổ sung
Thủ môn : Trần Nguyễn Minh Châu 1970 DN hồ sơ serie b -2015
Xin cám ơn btc

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:55 PM, 25/11/2015

BTC phản hồi những anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT The Win:

12. Trần Nguyễn Minh Châu

Đăng bởi Nguyễn Ngọc Sơn (1978)

04:15 PM, 14/11/2015

12. Huỳnh Nhất Chi ( LT power Land)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:05 AM, 20/11/2015

BTC phản hồi những anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT Tầm Cao Việt:

1. Nguyễn Kiên Cường
2. Nguyễn Ngọc Sơn
3. Nguyễn Đắc Yên
4. Huỳnh Trần Phương
5. Nguyễn Đức Dũng
6. Nguyễn Đinh Trường Linh
7. Huỳnh Kim Sa
8. Trần Hồng Hải
9. Phạm Xuân Thắng
10.Phạm Thanh Nguyên
11.Huỳnh Nhất Chi

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

10:40 AM, 20/11/2015

BTK cập nhật lại giup
1/. Huỳnh Trần Phương và Nguyễn Đức Dũng, tham gia LT THE WIN
2/. Trần Hồng Hải và Nguyễn Đinh Trường Linh, xin rút khỏi LT TẦM CAO VIỆT.
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI
Trần Đức Khoa - DN - 1981
Hồ sơ đã gởi mail BTK
Tks...

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:30 AM, 20/11/2015

BTC phản hồi những anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT Tầm Cao Việt

1. Nguyễn Kiên Cường
2. Nguyễn Ngọc Sơn
3. Nguyễn Đắc Yên
4. Phạm Xuân Thắng
5. Phạm Thanh Nguyên
6. Huỳnh Nhất Chi
7. Huỳnh Kim Sa

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:00 PM, 20/11/2015

BTC phản hồi anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT Tầm Cao Việt:

8. Trần Đức Khoa

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:31 PM, 20/11/2015

BTC phản hồi anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT Tầm Cao Việt:

9. Nguyễn Duy Anh Vũ

Đăng bởi Nguyễn Ngọc Sơn (1978)

10:54 AM, 21/11/2015

Gửi BTC:
LT Tầm Cao Việt xin bổ sung
10/ Phạm Quang Tuân. ( SGDN 2014-2015)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:39 PM, 21/11/2015

BTC phản hồi anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT Tầm Cao Việt:

10/ Phạm Quang Tuân

Đăng bởi Nguyễn Ngọc Sơn (1978)

10:11 AM, 23/11/2015

Gửi BTC:
LT Tầm Cao Việt xin bổ sung.

11/ Trịnh Đình Tâm ( LT thewin )
12/ Đặng Đức Phong ( hs thewin )
nhờ BTC cập nhật giúp.( thank)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:53 AM, 23/11/2015

BTC phản hồi anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT Tầm Cao Việt:

11/ Trịnh Đình Tâm
12/ Đặng Đức Phong

Đăng bởi Võ Văn Hùng

10:29 AM, 19/11/2015

Gởi BTC
LT Tân Hùng Dũng xin đăng kí danh sách tham gia seri C mùa giải mới
1.Võ Văn Hùng (ĐT) (LT Giang Nam)
2.Nguyễn Anh Vũ (ĐP) (LT Giang Nam)
3.Nguyễn Thanh An (LT Giang Nam)
4.Nguyễn Quốc Bảo (LT Giang Nam)
5.Lê Minh Sử (LT Giang Nam)
6.Đỗ Ngọc Tuân (LT Giang Nam)
7.Trần Văn Phú (HS đã mail cho BTC)
8.Nguyễn Trọng Hải (HS đã mail cho BTC)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:18 AM, 20/11/2015

BTC phản hồi những anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT Tân Hùng Dũng:

1.Võ Văn Hùng (ĐT)
2.Nguyễn Anh Vũ (ĐP) 
3. Nguyễn Thanh An
4.Nguyễn Quốc Bảo
5.Lê Minh Sử
6.Đỗ Ngọc Tuân
7.Nguyễn Trọng Hải

Đăng bởi Trần Như Huy (1976)

11:09 AM, 19/11/2015

 Gửi BTK:

 LT HH Tân Phú xin đăng ký danh sách tham gia seri C mùa giải mới.

1/  Trần Như Huy                         ( LT HHTP )
2/   Lâm Việt Thắng                     ( HHTP FC )
3/   Dư Thanh Vũ                         ( HHTP  FC )
4/   Nguyễn Duy Quang               ( LT HHTP )
5/   Nguyễn Thanh Hiền               ( LT HHTP )
6/   Bùi Ngọc Đúng                      ( HS gửi BTK- Suất DN )
7/   Nguyễn Văn Hải                    ( HS gửi BTK- Suất DN )
8/   Vũ Hồng Kông                       ( HS gửi BTK- Suất DN )
9/   Phạm Vũ Ánh                         ( HS gửi BTK- Suất DN )
10/ Lê Hoàng Phúc - 1964            ( HS gửi BTK - Suất CNV)
11/ Nguyễn Thế Ân                      ( Power Land mùa trươc )
12/ Ngô Quốc Hoàng                    ( Kenta mùa trước )

Nhờ BTK cập nhật giúp ( thanks).

Đăng bởi Trần Như Huy (1976)

02:02 PM, 19/11/2015

Gửi BTK
LT HHTP bổ sung thêm cầu thủ seri C
13/ Nguyễn Anh Vũ  [ hồ sơ gửi BTC ]
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:20 PM, 20/11/2015

BTC phản hồi những anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT HH Tân Phú:

1/ Trần Như Huy
2/ Lâm Việt Thắng
3/ Dư Thanh Vũ
4/ Nguyễn Duy Quang
5/ Bùi Ngọc Đúng
6/ Nguyễn Văn Hải
7/ Lê Hoàng Phúc
8/ Nguyễn Thế Ân
9/ Ngô Quốc Hoàng

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:25 PM, 20/11/2015

BTC phản hồi anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT HH Tân Phú:

10/ Vũ Hồng Công

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:41 PM, 21/11/2015

BTC phản hồi anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT HH Tân Phú:

11/ Nguyễn Anh Vũ

Đăng bởi Nguyễn Ngọc Sơn (1978)

02:11 PM, 19/11/2015

Gửi BTC:
LT Tầm Cao Việt xin đăng ký Lại . danh sách tham gia serie C mùa giải mới.

1/. Nguyễn Kiên Cường (LT Sport Plus) 2/. Nguyễn Ngọc Sơn ( ĐT) (LT Sport Plus) 3/. Nguyễn Đắc Yên ( ĐP) (LT Sport Plus) 4/. Võ Cao Bách ( LT Hiệp Tân ) 5/. Huỳnh Nhất Chi ( LT Power Land) 6/. Trần Huy Hải ( Đội Phi Thường. giải 2014-2015) 7/. Huỳnh Kim Sa (DNT - B2) 8/. Trần Hồng Hải (LT Power Land)
9/. Phạm Xuân Thắng (Inox Bình Yên - B1)
10. Nguyễn Duy Anh Vũ ( DNT-B2)
11.Trần Đức Khoa.  ( hồ sơ gửi BTC sau)  thank
12. Phạm Quang Tuân ( đội VUCA mùa rồi)
13. Nguyễn chí Linh ( CBCNV hồ sơ gửi BTC sau)
 
Nhờ BTK cập nhật giúp.   Thanks

Đăng bởi Phan Hải Nguyên (1986)

01:07 PM, 20/11/2015

Gửi BTC 
Danh Sách DK Đội Lão Tướng Hiệp Tân
1.Phan Hải Nguyên 1986 DN (LT Hiệp Tân)
2.Bùi Hồng Thanh 1966 DN (LT Hiệp Tân)
3.Trần Bảo Kỳ 1981 DN (LT Hiệp Tân)
4.Lê Nguyên Khải 1980 DN (LT Hiệp Tân)
5.Nguyễn Quốc Huy 1979 DN (LT Hiệp Tân)
6.Hoàng Trung Sơn 1980 DN (LT Hiệp Tân)
7.Lê Thanh Tuấn 1979 DN (LT Hiệp Tân)
8.Phạm Quốc Đông 1979 DN (LT Hiệp Tân)
9.Nguyễn Khánh Hoàng 1980 DN (An Lộc Phát)
Tks btc

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:22 PM, 20/11/2015

BTC phản hồi những anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội Lão Tướng Hiệp Tân:

1.Phan Hải Nguyên
2.Bùi Hồng Thanh
3.Trần Bảo Kỳ
4.Lê Nguyên Khải
5.Nguyễn Quốc Huy
6.Hoàng Trung Sơn
7.Lê Thanh Tuấn
8.Phạm Quốc Đông
9.Nguyễn Khánh Hoàng

Đăng bởi Võ Văn Hùng

09:18 PM, 23/11/2015

Gởi BTC
LT Tân Hùng Dũng xin đăng ký thêm Anh Nguyễn Nhơn Thiết xin BTK cập nhật giúp nhé (HS gởi BTK)
thank's BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:39 PM, 24/11/2015

BTC phản hồi anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT Tân Hùng Dũng:

8. Nguyễn Nhơn Thiết

Đăng bởi Võ Văn Hùng

06:46 PM, 28/11/2015

Gởi BTC
LT Tân Hùng Dũng đăng ký thêm Anh Thiều Quang Cường (HS Doanh Nhân Mộ Đức) xin BTK cập nhật giúp nhé
Thank's BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:54 AM, 29/11/2015

BTC phản hồi anh sau đây có thể đăng ký tham gia thi đấu cho đội LT Tân Hùng Dũng:

9. Thiều Quang Cường

1 2 3  > 


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1715  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 163  |  Bình luận: 3924

Lượt xem: 475115

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU