CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE A MÙA GIẢI 2017-2018

Các đội bóng tham gia serie A 2017-2018 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa rồi đội X)

2. Lê Văn B ( tham gia mùa rồi đội Y)

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Sea Collection đội Z)

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK)

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 01 ngày, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

04:16 PM, 14/07/2017

Gửi BTK
 
EU đăng ký danh sách tham gia Serie A:

1. Nguyễn Thế Anh - ĐT ( EU cũ)
2. Nguyễn Viết Kiên Trung ( EU cũ)
3. Nguyễn Đăng Hoài ( EU cũ)
4. Phạm Thanh Dũng ( EU cũ)
5. Nguyễn Bảo Xuân Thanh ( EU cũ)
6. Nguyễn Lê Nam Khánh ( EU cũ)
7. Lê Nguyên Khải ( EU cũ)
8. Nguyễn Thành Trung - DN 1979 ( Oser cũ - Cup SEN) 
9. Nguyễn Anh Quốc  - DN 1986 ( The WIN cũ -  Cup DNOL 2016)
 
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:41 AM, 19/07/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho Đội EU
1. Nguyễn Thế Anh
2. Nguyễn Viết Kiên Trung
3. Nguyễn Đăng Hoài
4. Phạm Thanh Dũng
5. Nguyễn Bảo Xuân Thanh
6. Nguyễn Lê Nam Khánh
7. Nguyễn Thành Trung
8. Nguyễn Anh Quốc
 
Các anh sau đây cần bổ sung hồ sơ
1. Lê Nguyên Khải

Đăng bởi Nguyễn Hồng Lâm (1972)

12:01 PM, 26/07/2017

Rất vui mừng nhận thấy sự tái xuất của thủ môn lừng danh Nguyễn Anh Quốc sau thời gian dài vắng mặt.

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:24 PM, 02/08/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho Đội EU
9. Lê Nguyên Khải

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

11:07 AM, 15/08/2017

Bạn Quốc này không phải GK anh Lâm ơi.

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

06:39 PM, 30/08/2017

Gửi BTK

EU đăng ký bổ sung
Nguyễn Anh Tuấn ( Hồ Sơ EU cũ mùa giải Serie A 2016)

Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:59 PM, 31/08/2017

BTC phản hồi anh Nguyễn Anh Tuấn có thể tham gia thi đấu cho Đội EU nhé anh,

Đăng bởi Nguyễn Tiến Phú (1973)

04:57 PM, 17/07/2017

Gửi BTK
Sea gửi danh sách tham gia Serie A 2017
1/ ĐÀO THẾ HOÀNG (Sea cũ)
2/ NGUYỄN TIẾN PHÚ 
3/ TRẦN MINH TUẤN (Sea cũ )
4/ ĐẶNG XUÂN TRUNG (Sea cũ)
5/ ĐOÀN TRƯỜNG THI (Sea cũ)
6/ HÀ ĐÌNH HOÀ (Sea cũ)
7/ NGUYỄN VINH QUANG (Sea cũ)
8/ LÊ THIÊN VŨ (Sea cũ)
9/ LƯU NGỌC THANH (Sea cũ)
10/ NGUYỄN PHẠM QUANG TRUNG(Sea cũ)
11/ HỒNG HẢI TOÀN (Sea cũ)
12/ NGUYỄN TRUNG TOÀN (Sea cũ)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:32 AM, 19/07/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội SEA COLLECTION
1/ ĐÀO THẾ HOÀNG
2/ NGUYỄN TIẾN PHÚ
3/ TRẦN MINH TUẤN
4/ ĐẶNG XUÂN TRUNG
5/ ĐOÀN TRƯỜNG THI
6/ HÀ ĐÌNH HOÀ
7/ NGUYỄN VINH QUANG
8/ LÊ THIÊN VŨ
9/ LƯU NGỌC THANH
10/ NGUYỄN PHẠM QUANG TRUNG
11/ HỒNG HẢI TOÀN
12/ NGUYỄN TRUNG TOÀN

Đăng bởi Trần Trung Hải (1975)

02:35 PM, 18/07/2017

Gửi BTK,
 
Rica fc đăng ký danh sách tham gia Serie A:
 
1. Trần Trung Hải
2. Trần Như Dung
3. Trần Như Hiệp
4. Thiều Quang Trung
5. Nguyễn Hoài Hảo
6. Nguyễn Trí Nhân
7. Nguyễn Duy Khánh
8. Hứa Quốc Việt (GPN) 

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:34 AM, 19/07/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội RICA FC
1. Trần Trung Hải
2. Trần Như Dung
3. Trần Như Hiệp
4. Thiều Quang Trung
5. Nguyễn Hoài Hảo
6. Nguyễn Trí Nhân
7. Nguyễn Duy Khánh
8. Hứa Quốc Việt

Đăng bởi Trần Trung Hải (1975)

01:13 PM, 23/07/2017

9. Trần Hữu Sánh

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:23 PM, 02/08/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội RICA FC
9. Trần Hữu Sánh

Đăng bởi Trần Trung Hải (1975)

07:39 AM, 20/09/2017

Gửi BTK,

Rica fc đăng ký bổ sung thành viên:
Nguyễn Đinh Trường Linh (LT Phan Lâm)

Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:07 AM, 21/09/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội RICA FC
10. Nguyễn Đinh Trường Linh

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh (1979)

05:28 PM, 18/07/2017

 Gửi BTC
Doanh nhân Quảng Nam xin đăng ký danh sách như sau

1 Lê Hoàng Lâm
2 Nguyễn văn Chiến
3 Trần Đình Hiệp
4 Võ Xuân Vũ Lộc
5 Lê Huy Anh
6 Phạm Đình Phú
7 Lương Xuân Hoàng
8 Trần Thế Vinh
9 Huỳnh Bá Tiến
10 Nguyễn Văn Hưng
11 Nguyễn Hữu Hoàng Phúc
12 Phan Văn Thuấn
13 Phạm Văn Tiền
14 Ngô Đức Tưởng
15 Lê Văn Sang
Lãnh đội: Nguyễn Đình Minh
Phó lãnh đội: Trần Xuân Viên
Thân ái

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:39 AM, 19/07/2017

BTC phản hồi các anh có thể tham gia thi đấu cho đội DN QUẢNG NAM
1 Lê Hoàng Lâm
2 Nguyễn văn Chiến
3 Trần Đình Hiệp
4 Võ Xuân Vũ Lộc
5 Lê Huy Ánh
6 Phạm Đình Phú
7 Lương Xuân Hoàng
8 Trần Thế Vinh
9 Huỳnh Bá Tiến
10 Nguyễn Văn Hưng
11 Nguyễn Hữu Hoàng Phúc
12 Phan Văn Thuấn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:34 PM, 29/07/2017

BTC phản hồi các anh có thể tham gia thi đấu cho đội DN QUẢNG NAM
13. Ngô Đức Tưởng

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh (1979)

03:53 PM, 11/08/2017

Gửi BTC
Doanh nhân Quảng Nam xin đăng ký bổ sung thêm thành viên như sau
14. Trần Văn Thạnh
15. Trần Xuân Viên

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

02:17 PM, 26/07/2017

DN THE WIN FC XIN ĐĂNG KÝ THAM DỰ SERIE A

1.Phan Phú Thứ - DN 1982 Hồ Sơ The Win ( Đội Trưởng )

2.Nguyễn Văn Ngư - DN 1981 Hồ Sơ The Win

3.Nguyễn Quốc Danh -  DN 1983 Hồ Sơ The Win

4.Nguyễn Hồng Hoàng - CBCNV 1978 Hồ Sơ The Win ( ĐC )

5.Trương Quang Hiếu - DN 1985 Hồ Sơ The Win

6.Lê Công Đức - DN 1989 Hồ Sơ Thép Việt Thắng

7.Văn Phú Huệ - DN 1987 Hồ Sơ Chiên Đàn 2017

8.Châu Thái Bảo - DN 1986 Hồ Sơ Bình Tân 2016

9.Nguyễn Hoài Đạt - DN 1982 Hồ Sơ The Win

Cám Ơn BTC

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

01:59 PM, 29/07/2017

10. Nguyễn Thanh Tâm – 1982 Hồ Sơ Mesino 2016-2017

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:22 PM, 02/08/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội The Win FC
1. Phan Phú Thứ
2. Nguyễn Văn Ngư
3. Nguyễn Quốc Danh
4. Trương Quang Hiếu
5. Lê Công Đức
6. Văn Phú Huệ
7. Châu Thái Bảo
8. Nguyễn Hoài Đạt

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

12:53 PM, 08/08/2017

DN THE WIN xin bổ sung : ĐỖ ANH VIỆT ( HS đã gởi mail BTK)
Và Bỏ Cầu Thủ Văn Phú Huệ

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:24 PM, 14/08/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội The Win FC
9. Đỗ Anh Việt

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

07:25 AM, 15/08/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội The Win Fc
10. Nguyễn Thanh Tâm

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

10:58 PM, 15/08/2017

DN THE WIN xin bổ sung
10 . NGUYỄN THẾ ÂN - Hồ sơ The Win 2016

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

04:53 PM, 08/09/2017

DN THE WIN xin bổ sung
TRƯƠNG HỮU GIANG- 1987 - Hồ sơ đã gởi mail BTK
Cám ơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:18 PM, 13/09/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội The Win Fc
11. Trương Hữu Giang

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

03:10 PM, 28/09/2017

DN THE WIN xin bổ sung : ĐỖ NGỌC TUÂN hồ sơ Doanh Nhân Quảng Ngãi
Xin cám ơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:16 PM, 28/09/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội The Win Fc
12. Đỗ Ngọc Tuân

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

09:40 AM, 11/10/2017

DN THE WIN XIN BỔ SUNG : HỒ NHẬT VŨ - 1984 DN
Hồ sơ đã gởi mail BTK, Cám ơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

06:58 PM, 11/10/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội The Win Fc
13. Hồ Nhật Vũ

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

09:17 AM, 27/07/2017

Gửi BTC danh sách cầu thủ O Nhớ FC tham gia Serie A:
1. Đặng Đức Phong (O Nhớ)
2. Nguyễn Kiên Cường (O Nhớ)
3. Lê Thanh Tâm (O Nhớ)
4. Nguyễn Minh Tuấn (O Nhớ)
5. Trần Đức Khoa (O Nhớ)
6. Nguyễn Ngọc Sơn Hà (O Nhớ)
7. Nguyễn Thanh Quang (O Nhớ)
8. Ngô Hữu Nghị (O Nhớ)
9. Phan Trung Tiến (O Nhớ)
10. Đặng Thanh Sơn (O Nhớ)
11. Vũ Văn Toạ (Đồng đội cũ)
Xin cảm ơn!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:40 PM, 04/08/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội O Nhớ
1. Đặng Đức Phong
2. Nguyễn Kiên Cường
3. Lê Thanh Tâm
4. Nguyễn Minh Tuấn
5. Trần Đức Khoa
6. Nguyễn Thanh Quang
7. Ngô Hữu Nghĩ
8. Phan Trung Tiến
9. Đặng Thanh Sơn
10. Vũ Văn Tọa

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:32 AM, 17/08/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội O Nhớ
12. Mai Quang Sáng

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

02:11 PM, 07/08/2017

Gửi BTK
 
EU đăng ký thành viên mới:
 
Võ Thành Lộc 1983 - DN ( Hồ sơ email BTK)
 
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:06 PM, 14/08/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho Đội EU
10. Võ Thành Lộc

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

10:25 AM, 09/08/2017

O Nhớ bổ sung các cầu thủ sau:
1. Trần Văn Khoa (Di linh FC)
2. Mai Quang Sáng (hồ sơ gửi email)
Xin cảm ơn!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:39 PM, 14/08/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho Đội O NHỚ
11. Trần Văn Khoa

Đăng bởi Trần Văn Hoàn

04:51 PM, 13/08/2017

CP SPORT FC đăng ký danh sách cầu thủ:
1. TRẦN VĂN HOÀN
2. NGUYỄN TRUNG KIÊN
3. LÊ GIANG SƯƠNG
4. NGUYỄN THÀNH THANH
5. TRẦN THÀNH TRÍ
6. HUỲNH TRẦN PHƯƠNG
7. NGUYỄN ĐỨC DŨNG
8. NGUYỄN HUY LỘC (Hồ sơ gửi mail BTK)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:43 PM, 14/08/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội CP SPORT
1. TRẦN VĂN HOÀN
2. NGUYỄN TRUNG KIÊN
3. LÊ GIANG SƯƠNG
4. NGUYỄN THÀNH THANH
5. TRẦN THÀNH TRÍ
6. HUỲNH TRẦN PHƯƠNG
7. NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

08:48 PM, 13/08/2017

INOX BINH YEN đăng ký danh sách cầu thủ:

1/. Nguyễn Ngọc Minh (Phó lãnh đôi)

2/. Sầm Minh Mẩn (Đội Trưởng)

3/. Vũ Xuân Hinh

4/. Lê Minh Chinh

5/. Trần Văn Kha

6. Lê Anh Dũng

7/. Đặng Xuân Vinh

8/. Trương Quang Việt (Hồ sơ gởi BTK)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:40 PM, 16/08/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội Inox Bình Yên
1/. Nguyễn Ngọc Minh
2/. Sầm Minh Mẩn
3/. Vũ Xuân Hinh
4/. Lê Minh Chinh
5/. Trần Văn Kha
6. Lê Anh Dũng
7/. Đặng Xuân Vinh
8/. Trương Quang Việt

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

05:09 PM, 16/08/2017

Inox bổ sung thành viên
9/. Nguyễn Ngọc Sơn (LT Huy Thành Dũng)
10/. Huỳnh Thanh Vi (Thành viên Cũ)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:36 AM, 17/08/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội Inox Bình Yên
9. Nguyễn Ngọc Sơn
10. Huỳnh Thanh Vi

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh (1979)

05:19 PM, 21/09/2017

Hi BTC
DNQN xin bổ sung thành viên
Nguyen Đình Minh
than ai

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:28 PM, 21/09/2017

BTC phản hồi các anh có thể tham gia thi đấu cho đội DN QUẢNG NAM
16. Nguyễn Đình Minh

Đăng bởi Trần Văn Hoàn

12:07 AM, 27/09/2017

Gửi BTK
Đội CP SPORT FC xin đăng ký bổ sung cầu thủ:
8. Chung Kiến Luân SN 1987 suất DN (hồ sơ gửi email)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:07 PM, 05/10/2017

BTC phản hồi các anh có thể tham gia thi đấu cho đội CP Sport
Chung Kiến Luân

Đăng bởi Trần Trung Hải (1975)

08:41 PM, 09/10/2017

Gửi BTK,
 
Rica fc đăng ký cầu thủ bố sung cầu thủ:
 11. Trần Thanh Thắng (hồ sơ gửi email BTK)
 
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:36 PM, 12/10/2017

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thí đấu cho đội Rica
11. Trần Thanh Thắng


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1715  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 163  |  Bình luận: 3877

Lượt xem: 469849

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU