CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE B MÙA GIẢI 2018

Các đội bóng tham gia serie B 2018 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa rồi đội X)

2. Lê Văn B ( tham gia mùa rồi đội Y)

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Sea Collection đội Z)

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK)

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 01 ngày, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh (1979)

10:13 AM, 12/03/2018

Hi BTC
Doanh nhân quảng nam xin đăng ký doanh sách tham gia giải DNOL-2018
STT Họ và tên Ghi chú Năm 
1 Võ Xuân Vũ Lộc Người cũ 1986
2 Trần Văn Thạnh Người cũ 1982
3 Trần Đình Hiệp Người cũ 1979
4 Phạm Đình Phú Người cũ 1977
5 Lê Huy Anh Người cũ 1982
6 Huỳnh Bá Tiến Người cũ 1985
7 Nguyễn Văn Hưng Người cũ 1980
8 Ngô Đức Tưởng Người cũ 1986
9 Lương Xuân Hoàng Người cũ 1986
10 Nguyễn Đình Minh Người cũ 1979
11 Nguyễn Hữu Hoàng Phúc Người cũ 1988
12 Nguyễn Đình Thiện Người cũ 1984
13 Hứa Quốc Việt Rica 1985
14 Trần Như Huy Đơn Dương 1976
15 Bùi Công Đông Kenta 1979
16 Trần Như Thảo Gởi mail BTC 1981

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:24 AM, 14/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội DN QUẢNG NAM

1 Võ Xuân Vũ Lộc
2 Trần Văn Thạnh
3 Lê Huy Ánh
4 Huỳnh Bá Tiến
5 Nguyễn Văn Hưng
6 Ngô Đức Tưởng
7 Lương Xuân Hoàng
8  Nguyễn Đình Minh
9 Nguyễn Hữu Hoàng Phúc
10 Nguyễn Đình Thiện
11  Hứa Quốc Việt
12 Trần Như Huy
13 Bùi Công Đông
14 Trần Như Thảo
 Các anh sau đây bổ sung hồ sơ theo quy định
14. Trần Đình Hiệp
16. Phạm Đình Phú

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:48 PM, 19/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội DN QUẢNG NAM
15. Phạm Đình Phú

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

07:52 PM, 19/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội DN QUẢNG NAM
16. Trần Đình Hiệp

Đăng bởi Nguyễn Lý Quang Hưng

01:44 PM, 12/03/2018

Gửi BTC,
 
Trúc Thuận Thành đăng kí thành viên mua giải mới như sau:
 
1. Nghiêm Phạm Anh Tuấn- Thành viên cũ
2. Ngô Gia Hào - Thành viên cũ
3. Đỗ Quốc Việt- Thành viên cũ
4. Phạm Quang Tuấn- Thành viên cũ
5. Nguyễn Minh Thuyết- Thành viên cũ
6. Nguyễn Hòa Xuân Thế- Thành viên cũ
7. Trần Đức Quỳnh- Thành viên cũ
8. Nguyễn Lý Quang Hưng- Thành viên cũ
9. Nguyễn Phục Bắc- Thành viên cũ
10. Trần Lập (hồ sơ gửi BTC)
11. Nguyễn Hữu Cường (hồ sơ gửi BTC)

Đăng bởi Nguyễn Lý Quang Hưng

02:06 PM, 13/03/2018

12. Nguyễn Thanh Tâm

Cám ơn BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:31 AM, 14/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội TRÚC THUẬN THÀNH FC

1. Nghiêm Phạm Anh Tuấn
2. Ngô Gia Hào 
3. Đỗ Quốc Việt
4. Phạm Quang Tuấn
5. Nguyễn Minh Thuyết
6. Nguyễn Hòa Xuân Thế
7. Trần Đức Quỳnh
8. Nguyễn Lý Quang Hưng
9. Nguyễn Phục Bắc

Các anh sau đây bổ sung hồ sơ theo quy định
10. Trần Lập 
11. Nguyễn Hữu Cường
12. Nguyễn Thanh Tâm

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:11 PM, 18/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho đội TRÚC THUẬN THÀNH FC

10. Trần Lập

Đăng bởi Võ Cao Bách (1978)

10:20 AM, 15/03/2018

Hi BTK, Doanh Nhân Cộng B đăng ký danh sách thành viên mùa giải seri B mới như sau:
 
1/ Nguyễn Hải Sơn (Lãnh đội)
2/ Trần Hồng Hải
3/ Võ Cao Bách (đt)
4/ Nguyễn Văn Trung (HS Tân Bàu Cát)
5/ Phan Đăng Khoa     (HS đã gởi BTK)
6/ Nguyễn Thanh Tuấn (HS TS PT)
 
 Thanks BTK,
 
 

Đăng bởi Nguyễn Hồng Lâm (1972)

11:48 AM, 15/03/2018

Af há, bầu Bách đã tìm được Đăng Khoa mới thay Đăng Khoa cũ (DK8) có vẻ đã hết thời.

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:54 AM, 15/03/2018

BTC phản hồi các anh sau được tham gia thi đấu cho đội Doanh Nhân Cộng B

1/ Nguyễn Hải Sơn
2/ Trần Hồng Hải
3/ Võ Cao Bách
4/ Nguyễn Văn Trung
5/ Nguyễn Thanh Tuấn
Các anh sau đây bổ sung hồ sơ theo quy định

6/ Phan Đăng Khoa

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:16 PM, 18/03/2018

BTC phản hồi các anh sau được tham gia thi đấu cho đội Doanh Nhân Cộng B

6/ Phan Đăng Khoa

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:01 PM, 19/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Doanh Nhân Cộng B


7/ Thiều Quang Trung
8/ Thiều Quang Cảnh
9/ Phan Đăng Tường
10/ Hà Xuân Hoàng

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:23 AM, 10/04/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Doanh Nhân Cộng B
11/ Trần Thanh Thắng

Đăng bởi Huỳnh Trung Kiên

05:26 PM, 15/03/2018

Gửi BTC 
Đại diện đội Thép Việt Thắng FC đăng ký danh sách thành viên tham gia serie B như sau:
1/ Lâm Việt Thắng - HS Thép Việt Thắng mùa rồi (Lãnh đội).
2/ Huỳnh Trung Kiên - HS Thép Việt Thắng mùa rồi (P.Lãnh đội).
3/ Nguyễn Quang Trung - HS Thép Việt Thắng mùa rồi.
4/ Phạm Trọng Nghĩa - HS Thép Việt Thắng mùa rồi.
5/ Dương Tấn Lực - HS Thép Việt Thắng mùa rồi.
6/ Nguyễn Quốc Khiêm - HS Thép Việt Thắng mùa rồi.
7/ Nguyễn Tấn Năm - HS Huy Thành Dũng mùa rồi.
8/ Cao Xuân Hoàng - HS Trúc Thuận Thành mùa rồi.
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:52 PM, 16/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Thép Việt Thắng

1/ Lâm Việt Thắng
2/ Huỳnh Trung Kiên
3/ Nguyễn Quang Trung
4/ Phạm Trọng Nghĩa
5/ Dương Tấn Lực
6/ Nguyễn Quốc Khiêm
7/ Nguyễn Tấn Năm
8/ Cao Xuân Hoàng

Đăng bởi Lâm Việt Thắng

12:57 PM, 11/04/2018

Gửi BTC
Đại diện đội Thép Việt Thắng FC đăng ký bổ sung:
9/ Huỳnh Thanh Hiền (HS lão tướng Thép Việt Thắng).
Thanks

Đăng bởi Ban Thư Ký

12:54 PM, 12/04/2018

BTC phản hồi các anh sau được tham gia thi đấu đội Thép Việt Thắng
9/ Huỳnh Thanh Hiền

Đăng bởi Lâm Việt Thắng

07:25 PM, 21/04/2018

Gửi BTC
Đại diện đội Thép Việt Thắng FC đăng ký bổ sung:
10/ Lê Xuân Công (HS lão tướng O Nhớ).
Thanks

Đăng bởi Ban Thư Ký

11:02 PM, 22/04/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Thép Việt Thắng :
10. Lê Xuân Công

Đăng bởi Cao Thế Anh

10:50 PM, 15/03/2018

Kính gửi BTC
Đại diện đội BIZMAN FC đăng ký nhận sự cho mùa bóng 2018 - Serie B:
1. Cao Thế Anh (Bizman)
2. Nguyễn Đăng Khoa (NBA - Serie B)
3. Trần Ngọc Thăng (Bizman)
4. Nguyễn Đình Mạnh (Bizman)
5. Lê Tự Thắng (bổ sung hồ sơ)
6. Nguyễn Trung Toàn (Sea Collection - Serie A)
7. Vũ Đình Sơn (Bizman)
8. Biện Công Hân (bổ sung hồ sơ)


Đăng bởi Cao Thế Anh

09:56 AM, 16/03/2018

Kính gửi BTC
Đại diện đội BIZMAN FC đăng ký bổ sung nhận sự cho mùa bóng 2018 - Serie B:
1. Cao Thế Anh (Bizman)
2. Nguyễn Đăng Khoa (NBA - Serie B)
3. Trần Ngọc Thăng (Bizman)
4. Nguyễn Đình Mạnh (Bizman)
5. Lê Tự Thắng (bổ sung hồ sơ)
6. Nguyễn Trung Toàn (Sea Collection - Serie A)
7. Vũ Đình Sơn (Bizman)
8. Biện Công Hân (bổ sung hồ sơ)
9. Trần Quốc Trường (Sea Collection - Serie C)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:10 PM, 16/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội BIZMAN FC


1. Cao Thế Anh
2. Đặng Đăng Khoa
3. Trần Ngọc Thăng
4. Nguyễn Trung Toàn
5. Vũ Đình Sơn
6. Trần Quốc Trường

Các anh sau đây bổ sung hồ sơ theo quy định

1. Nguyễn Đình Mạnh
2. Lê Tự Thắng
3. Biện Công Hân

Đăng bởi Cao Thế Anh

04:34 PM, 18/03/2018

Kính gửi BTC
Đại diện đội BIZMAN FC xin cập nhật bổ sung nhân sự cho mùa bóng 2018 - Serie B:
1. Cao Thế Anh (Bizman)
2. Nguyễn Đăng Khoa (NBA - Serie B)
3. Trần Ngọc Thăng (Bizman)
4. Trần Nam Việt (đã gửi hồ sơ)
5. Lê Tự Thắng (đã gửi hồ hồ sơ bản photo)
6. Nguyễn Trung Toàn (Sea Collection - Serie A)
7. Vũ Đình Sơn (Bizman)
8. Biện Công Hân (bổ sung hồ sơ)
9. Trần Quốc Trường (Sea Collection - Serie C)
10. Nguyễn Hoàng Phúc (bổ sung hồ sơ)

Cảm ơn BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:59 PM, 19/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội BIZMAN FC

7.Lê Tự Thắng
8. Trần Nam Việt

Đăng bởi Trần Văn Quốc Tường

08:57 AM, 16/03/2018

Kính gửi BTC! 

Danh sách cầu thủ Phú Hòa FC tham dự Serie B mùa 2018:

1. Trần Văn Quốc Tường (Kenta FC, Lãnh đội).

2. Trần Trung Hải (Tuyết Sơn FC, Phó lãnh đội).

3. Hồ Vũ Quốc Vương (Chiên Đàn FC)

4. Văn Phú Huệ (Chiên Đàn FC)

5. Lê Văn Quang (Chiên Đàn FC)

6. Lê Minh Tuyến (ALC)

7. Lê Hoàng Lâm (ALC)

8. Nguyễn Minh Hải (đăng ký mới, hồ sơ đã gửi BTK)

9. Phan Văn Thuấn (DN Quảng Nam)

Đăng bởi Trần Văn Quốc Tường

09:03 AM, 16/03/2018

Kính gửi BTC! 

Danh sách cầu thủ Phú Hòa FC tham dự Serie B mùa 2018:

1. Trần Văn Quốc Tường (Kenta FC, Lãnh đội).

2. Trần Trung Hải (Tuyết Sơn FC, Phó lãnh đội).

3. Hồ Vũ Quốc Vương (Chiên Đàn FC)

4. Văn Phú Huệ (Chiên Đàn FC)

5. Lê Văn Quang (Chiên Đàn FC)

6. Lê Minh Tuyến (ALC)

7. Lê Hoàng Lâm (ALC)

8. Nguyễn Minh Hải (đăng ký mới, hồ sơ đã gửi BTK)

9. Phan Văn Thuấn (DN Quảng Nam)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:28 PM, 16/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Phú Hòa FC


1. Trần Văn Quốc Tường
2. Trần Trung Hải
3. Hồ Vũ Quốc Vương
4. Văn Phú Huệ
5. Lê Văn Quang
6. Lê Minh Tuyến
7. Lê Hoàng Lâm
8 . Phan Văn Thuấn
 9. Nguyễn Minh Hải

Đăng bởi Trần Văn Quốc Tường

10:37 AM, 22/03/2018

Phú Hòa đăng ký cầu thủ:
10. Nguyễn Văn Dũng (1984, DN, Hồ sơ đã gửi BTK)

Trân trọng!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:46 AM, 22/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Phú Hòa FC
10. Nguyễn Văn Dũng

Đăng bởi Trần Văn Quốc Tường

02:23 PM, 07/04/2018

Phú Hòa đăng ký cầu thủ:
11. Nguyễn Duy Khánh (Từ Serie A, Kenta FC)

Trân trọng!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:43 PM, 07/04/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Phú Hòa FC
11. Nguyễn Duy Khánh

Đăng bởi Trần Văn Quốc Tường

09:58 PM, 16/04/2018

Phú Hòa đăng ký cầu thủ:
12. Trần Việt Phương (ALC 2017)

Trân trọng!

Đăng bởi Ban Thư Ký

06:32 PM, 17/04/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Phú Hòa FC
12. Trần Việt Phương

Đăng bởi Trần Văn Quốc Tường

07:33 PM, 01/05/2018

Phú Hòa đăng ký cầu thủ:
13. Nguyễn Quốc Bảo (DN Quãng Ngãi)

Trân trọng!

Đăng bởi Trần Văn Quốc Tường

07:34 PM, 01/05/2018

Phú Hòa đăng ký cầu thủ:
13. Nguyễn Quốc Bảo (DN Quảng Ngãi)

Trân trọng!

Đăng bởi Ban Thư Ký

12:04 PM, 02/05/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Phú Hòa FC
13. Nguyễn Quốc Bảo

Đăng bởi Nguyễn Văn Thi

01:41 PM, 16/03/2018

Gửi BTC!
Đại diện đội Đơn Dương đăng ký danh sách thành viên tham gia Serie B 2018 như sau:
1. Nguyễn Văn Thi (Đơn Dương 2017)
2. Phạm Quốc Thiên (Đơn Dương 2017)
3. Nguyễn Văn Thuận (Đơn Dương 2017)
4. Hoàng Công Thành (Đơn Dương 2017)
5. Đinh Ngọc Nhàn (Đơn Dương 2017)
6. Nguyễn Văn Huyền (Đơn Dương 2017)
7. Trần Hoàng Vũ (Đơn Dương 2017)
8. Trần Như Huy (Đơn Dương 2017)
9. Phan Đăng Tường (NBA 2017)
10.Trần Quốc Hùng (Thép Việt Thắng 2017)
11.Trần Đức Huy (HS gửi BTC)
12. Phạm Trí ( HS gửi BTC)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:42 PM, 16/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội ĐƠN DƯƠNG FC


1. Nguyễn Văn Thi
2. Phạm Quốc Thiên
3. Nguyễn Văn Thuận
4. Hoàng Công Thành
5. Đinh Ngọc Nhàn
6. Nguyễn Văn Huyền
7. Trần Hoàng Vũ
8. Trần Như Huy
9. Phan Đăng Tường
10.Trần Quốc Hùng


Các anh sau đây bổ sung hồ sơ theo quy định

1. Nguyễn Văn Huyền

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:09 AM, 18/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội ĐƠN DƯƠNG FC
11. Nguyễn Văn Huyền

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:32 AM, 22/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội ĐƠN DƯƠNG FC
12. Nguyễn Quốc Mẫn (KSTS)
13. Phan Ngọc Đức (Phương Nam Quán 2017)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:21 AM, 29/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội ĐƠN DƯƠNG FC

14. Nguyễn Thái Tâm

Đăng bởi Nguyễn Xuân Tuấn (1979)

10:19 PM, 16/03/2018

Thay mặt Lãnh Đội 5S-ALP
Đăng ký danh sách thành viên mùa giải mới
 
GIỮ  NGUYÊN DANH SÁCH MÙA GIẢI VỪA QUA CỦA DNTD
Và bổ xung thêm PHẠM THANH NGUYÊN - An Lộc Phát
 
P/s: Nhờ BTK cập nhật danh sách lên lại giúp.
Thanks.

Đăng bởi Nguyễn Xuân Tuấn (1979)

10:25 PM, 17/03/2018

1.Nguyễn Xuân Tuấn
2.Nguyễn Quốc Dũng - DNTD
3.Nguyễn Vũ Tảo Diệp - DNTD
4.Thái Duy Hưng - DNTD
5.Trần Thế Vượng - DNTD
6.Phan Lê Đại Tài - DNTD
7.Mai Tú Lâm - DNTD
8.Huỳnh Nguyên Khôi - DNTD
9.Đỗ Huy Hiếu - DNTD
10.Nguyễn Thanh Bính - DNTD
11.Nguyễn Thành Minh Thịnh - DNTD
12.Phạm Thanh Nguyên- DNTD
13.Lê Minh Thảo - DNTD
14.Nguyễn Viết Kiên Trung - DNTD
15. Nguyễn Bảo Xuân Thanh - DNTD

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:09 PM, 17/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội 5S – ALC FC

1.Nguyễn Xuân Tuấn
2.Nguyễn Quốc Dũng
3.Nguyễn Vũ Tảo Diệp
4.Thái Duy Hưng
5.Trần Thế Vượng
6.Phan Lê Đại Tài
7.Mai Tú Lâm
8.Huỳnh Nguyên Khôi
9.Đỗ Huy Hiếu
10.Nguyễn Thanh Bính
11.Nguyễn Thành Minh Thịnh
12.Phạm Thanh Nguyên
13.Lê Minh Thảo
14.Nguyễn Viết Kiên Trung


Các anh sau đây bổ sung hồ sơ theo quy định
1. Nguyễn Bảo Xuân Thanh

Đăng bởi Nguyễn Xuân Tuấn (1979)

06:14 PM, 21/03/2018

Thay mặt lãnh đội DỆT 5S - ALP xin bổ xung nhân sự
16. PHẠM CÔNG HƯNG - 1984
( Thành viên cũ DNOL - Hồ sơ cập nhật lại đã email BTC)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:13 AM, 22/03/2018

BTC Phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội 5S – ALC FC

Phạm Công Hưng

Đăng bởi Nguyễn Xuân Tuấn (1979)

01:13 PM, 27/03/2018

Thay mặt Lãnh Đội DỆT 5S - AN LỘC PHÁT
Xin bổ xung nhân sự:
17. TRƯƠNG QUANG HIẾU (The Win cũ)
Thanks BTC.

Đăng bởi Nguyễn Xuân Tuấn (1979)

02:32 PM, 28/03/2018

BTC/BTK???

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:30 PM, 28/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Dệt 5S - ALP Fc
16. Trương Quang Hiếu

Đăng bởi Phạm Minh Duy

02:51 PM, 17/03/2018

Gửi BTC
ALC xin DK Danh Sách thành viên tham gia
1. Phạm Minh Duy (Lãnh Đội)
2. Phùng Tự Cường (Đội Phó)
3. Đỗ Văn Bình
4. Trần Quốc Sơn
5. Huỳnh Trần Phương ( CP Ports )
6. Trần Việt Phương

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:04 PM, 17/03/2018

BTK phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội ALC FC

1. Phạm Minh Duy (Lãnh Đội)
2. Phùng Tự Cường (Đội Phó)
3. Đỗ Văn Bình
4. Trần Quốc Sơn
5. Huỳnh Trần Phương ( CP Ports )
6. Trần Việt Phương

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:06 PM, 19/03/2018

BTK phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội ALC FC
7. Phan Bạch Lộc

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:33 AM, 22/03/2018

BTK phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội ALC FC
8. Nguyễ Đức Dũng (CP Sport )
9. Phạm Quang Tuân (ALC 2017)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:39 PM, 22/03/2018

BTK phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội ALC FC
10. Phạm Ngọc Viết

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:28 PM, 28/03/2018

BTC phản hồi các anh sau được tham gia thi đấu cho đội ALC fc

11. Nguyễn Duy Quang
12. Nguyễn Đức Dũng

Đăng bởi Phan Văn Hiếu

08:22 PM, 17/03/2018

Kính gửi BTC! 
 
Đội MEDIA 24H đăng ký nhân sự tham gia Serie B mùa 13 năm 2018:
 
1./ Phan Văn Hiếu - Bizman 2017
2./ Hoàng Văn Thuận - Bizman 2017
3./ Nguyễn Văn Bộ - Bizman 2017
4./ Nguyễn Trung Phi - Bizman 2017
5./ Nguyễn Minh Tân - Bizman 2017
6./ Bùi Cao Sơn - Bizman 2017
7./ Nguyễn Đình Mạnh - Bizman 2017
8./ Huỳnh Tấn Quang - Phương Nam Quán
9./ Dương Ngọc Toàn - FN1 2017
10./ Lê Xuân Anh - Hồ sơ gửi BTC
11./ Huỳnh Vinh - Hồ sơ gửi BTC 
 
Thanks All! 

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:10 PM, 17/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội MEDIA 24H


1./ Phan Văn Hiếu
2./ Hoàng Văn Thuận
3./ Nguyễn Văn Bộ
4./ Nguyễn Trung Phi
5./ Nguyễn Minh Tân
6./ Bùi Cao Sơn
7./ Huỳnh Tấn Quang

Các anh sau đây bổ sung hồ sơ theo quy định
1. Nguyễn Đình Mạnh

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

06:54 PM, 19/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội MEDIA 24H
8. Huỳnh Vinh

Đăng bởi Phan Văn Hiếu

01:10 PM, 22/03/2018

MEDIA 24H xin bổ sung :

1./ Nguyễn Hữu Thanh - Phương Nam Quán

Đăng bởi Phan Văn Hiếu

10:25 AM, 25/03/2018

MEDIA 24H xin bổ sung:

2./ Lê Nguyên Khải - EU

Đăng bởi Phan Văn Hiếu

11:25 AM, 25/03/2018

MEDIA 24H xin bổ sung:

3./ Vũ Hữu Chương ( Chương Zidan ) - FB cũ

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:18 AM, 29/03/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Media 24h

9. Lê Nguyên Khải
10. Vũ Hữu Chương

Đăng bởi Phan Văn Hiếu

10:20 AM, 16/05/2018

MEDIA 24H xin bổ sung:

1./ Hoàng Vĩnh - Phương Nam Quán 2017
2./ Bùi Quang Quý - Hồ Sơ Gửi BTC
3./ Trần Quí Phong - Hồ Sơ Gửi BTC

Đăng bởi Ban Thư Ký

11:18 AM, 16/05/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Media 24h
Hoàng Vĩnh - Phương Nam Quán 2017

Đăng bởi Võ Cao Bách (1978)

10:36 AM, 19/03/2018

Hi BTK, Doanh Nhân Cộng B đăng ký bổ sung danh sách thành viên mùa giải seri B mới:
 
7/ Thiều Quang Trung (Rica 2017)
8/ Thiều Quang Cảnh  (Baby shop)
9/ Phan Đăng Tường  (NBA 2017)
10/ Hà Xuân Hoàng    (NBA 2017)
Thanks.

Đăng bởi Phạm Minh Duy

02:29 PM, 19/03/2018

Chào BTC
ALC DK thành viên 
Phan Bạch Lộc ( Figo 2016)
Chân thành cảm ơn

Đăng bởi Phạm Minh Duy

02:30 PM, 19/03/2018

Chào BTC
ALC DK thành viên 
Phan Bạch Lộc ( Figo 2016)
Chân thành cảm ơn

Đăng bởi Phạm Minh Duy

09:40 PM, 19/03/2018

Chào BTC
ALC DK thành viên
Nguyễ Đức Dũng (CP Sport )
Cam ơn BTC

1 2  > 


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1715  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 163  |  Bình luận: 3877

Lượt xem: 469850

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU