CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE A MÙA GIẢI 2018-2019

Các đội bóng tham gia serie A 2018 -2019 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa rồi đội X)

2. Lê Văn B ( tham gia mùa rồi đội Y)

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Sea Collection đội Z)

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK)

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 48 giờ, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.
Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Trần Văn Quốc Tường

02:15 PM, 04/09/2018

Danh sách đăng ký cầu thủ đội Phú Hòa FC tham dự Serie A 2018 (mùa 14)

1. Trần Văn Quốc Tường (1979, Phú Hòa FC, Lãnh đội)

2. Lý Hồng Chương (1977, Kenta FC - Phó lãnh đội)

3. Trần Trung Hải (1975, Phú Hòa - Quản lý đội)

4. Lê Phạm Bảo Thư (1981, Kenta FC - Đội trưởng)

5. Trần Thế Vinh (1985, Kenta FC)

6. Nguyễn Duy Khánh (1991, Kenta FC)

7. Lê Văn Quang (1981, Phú Hòa FC, suất CNV)

8. Văn Phú Huệ (1987, Phú Hòa FC)

9. Nguyễn Minh Hải (1986, Phú Hòa FC, suất tài trợ)

10. Phan Văn Thuấn (1984, Phú Hòa FC)

11. Đặng Thanh Nhàn (1992, Hồ sơ mới, đã chuyển BTK)

12. Nguyễn Từ Hải (1986, Hồ sơ mới, đã chuyển BTK)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:57 PM, 05/09/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Phú Hòa

1. Trần Văn Quốc Tường
2. Lý Hồng Chương
3. Trần Trung Hải
4. Lê Phạm Bảo Thư
5. Trần Thế Vinh
6. Nguyễn Duy Khánh
7. Lê Văn Quang
8. Văn Phú Huệ

9. Phan Văn Thuấn

Đăng bởi Trần Văn Quốc Tường

10:07 AM, 11/09/2018

Phú Hòa đăng ký cầu thủ:
13. Lê Nguyên Khải (1980, CNV - Media 24h)

Trân trọng!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:16 AM, 11/09/2018

10. Lê Nguyên Khải

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:12 AM, 18/09/2018

11. đặng thanh nhàn
12. Nguyễn Từ Hải

Đăng bởi Trần Văn Quốc Tường

09:01 AM, 20/09/2018

Phú Hòa đăng ký cầu thủ:
13. Đỗ Duy Linh (1985, DN - Hồ sơ mới)

Trân trọng!

Đăng bởi Trần Văn Quốc Tường

02:26 PM, 21/11/2018

Phú Hòa đăng ký cầu thủ:
14. Đỗ Kiến Thức (1985, DN - Hồ sơ mới)

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

09:23 AM, 05/09/2018

Gửi BTK
 
EU đăng ký danh sách mùa giải 2018-2019
1/ Nguyễn Thế Anh
2/ Lê Minh Thảo
3/ Nguyễn Đăng Hoài
4/ Nguyễn Lê Nam Khánh
5/ Nguyễn Anh Quốc
6/ Phạm Thanh Dũng
7/ Mai Chí Thanh
8/ Võ Thành Lộc
9/ Hồ Hữu Thuận (EU cũ - CBCNV)
10/ Nguyễn Minh Khoa ( CBCNV)
 
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:59 PM, 05/09/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội EU
1/ Nguyễn Thế Anh
2/ Lê Minh Thảo
3/ Nguyễn Đăng Hoài
4/ Nguyễn Lê Nam Khánh
5/ Nguyễn Anh Quốc
6/ Phạm Thanh Dũng
7/ Mai Chí Thanh
8/ Võ Thành Lộc

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

05:17 PM, 17/09/2018

Gửi BTK,

EU bổ sung danh sách:
1/ Phan Trung Tiến ( EU 2018)
2/ Nguyễn Thành Trung ( EU 2018)
3/ Nguyễn Văn Ngư ( Đang chờ duyệt từ BTC)

Thanks

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

09:20 PM, 19/09/2018

Gửi BTK

EU đăng ký: Nguyễn Thành Thanh (EU 2018)

Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:34 AM, 21/09/2018

8. Phan Trung Tiến
9. Nguyễn Thành Trung
10. Nguyễn Văn Ngư
11. Nguyễn Thành Thanh

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:16 PM, 21/09/2018

12. Nguyễn Minh Khoa

Đăng bởi Nguyễn Tiến Phú (1973)

10:24 AM, 05/09/2018

Gửi btk

Danh sách Sea collection tham dự giải DNOL Serie A lần thứ 14 

1/ NGUYỄN TIẾN PHÚ (Lãnh đội)

2/ HỒNG HẢI TOÀN 

3/ ĐOÀN TRƯỜNG THI 

4/ ĐÀO THẾ HOÀNG 

5/ ĐẶNG XUÂN TRUNG

6/ LÊ THIÊN VŨ 

7/  TRẦN HỮU SÁNH (Kenta cũ)

8/ LƯU NGỌC THANH

9/ NGUYỄN VINH QUANG 

10/ HÀ ĐÌNH HOÀ ( đang bận việc )

11/ PHẠM MINH TÀI ( hs gửi Btk

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:46 AM, 06/09/2018

BTC phản hồi những anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội SEA Collection mùa giải 2018-2019

1/ NGUYỄN TIẾN PHÚ
2/ HÀ ĐÌNH HÒA
3/ ĐOÀN TRƯỜNG THI
4/ ĐÀO THẾ HOÀNG
5/ ĐẶNG XUÂN TRUNG
6/ LÊ THIÊN VŨ
7/ TRẦN HỮU SÁNH
8/ LƯU NGỌC THANH
9/ NGUYỄN VINH QUANG

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:59 PM, 06/09/2018

BTC phản hồi những anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội SEA Collection mùa giải 2018-2019
10. Hồng Hải Toàn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:34 AM, 13/09/2018

11. Phạm Minh Tài

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:06 PM, 24/09/2018

12/ HUỲNH ĐẮC LỘC DN
13/ PHAN MINH NHẬT

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

08:59 PM, 05/09/2018

Gửi BTK danh sách tham gia serie A của đội Doanh Nhân Cộng :
1. Trần Như Dung
2. Trần Như Hiệp
3. Nguyễn Hoài Hảo
4. Nguyễn Trí Nhân
5. Lê Giang Sương 
6. Thiều Quang Cảnh
7. Trần Văn Hoàn ( CP Sport )
8. Nguyễn Đức Dũng ( CP Sport )
9. Phan Đăng Khoa ( Doanh Nhân Cộng B )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:55 PM, 06/09/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội DN Cộng

1. Trần Như Dung
2. Trần Như Hiệp
3. Nguyễn Hoài Hảo
4. Nguyễn Trí Nhân
5. Lê Giang Sương
6. Thiều Quang Cảnh
7. Trần Văn Hoàn
8. Nguyễn Đức Dũng
9. Phan Đăng Khoa

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

09:15 AM, 12/10/2018

10. Nguyễn Hải Sơn ( KSTS )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:49 AM, 12/10/2018

10. Nguyễn Hải Sơn

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

08:56 PM, 21/11/2018

11. Dương Thành Long ( hồ sơ gởi BTK )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

06:11 PM, 22/11/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội DN Cộng

11. Dương Thành Long

Đăng bởi Huỳnh Trung Kiên

11:38 AM, 06/09/2018

Gửi BTC
Đại diện đội Thép Việt Thắng FC đăng ký danh sách thành viên tham gia Serie A:
1/ Huỳnh Trung Kiên 1980 (HS Thép Việt Thắng mùa rồi - lãnh đội).
2/ Lâm Việt Thắng 1980 (HS Thép Việt Thắng mùa rồi - P.lãnh đội).
3/ Nguyễn Quang Trung 1980 (HS Thép Việt Thắng mùa rồi).
4/ Dương Tấn Lực 1983 (HS Thép Việt Thắng mùa rồi).
5/ Nguyễn Quốc Khiêm 1986 (HS Thép Việt Thắng mùa rồi).
6/ Lâm Việt Hải 1986 (HS gửi btk).
7/ Huỳnh Quốc Thắng 1983 (HS Thewin - Thắng Sport mùa rồi).
8/ Nguyễn Hữu Hoàng Phong 1986 (HS Thewin - Thắng Sport mùa rồi).
9/ Nguyễn Minh Hà 1985 (HS Thewin - Thắng Sport mùa rồi).
10/ Nguyễn Thanh Tuấn 1982 (HS Thewin - Thắng Sport mùa rồi).
11/ Đỗ Thanh Duân 1983 (HS Thewin - Thắng Sport mùa rồi).
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:22 PM, 06/09/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Thép Việt Thắng


1/ Huỳnh Trung Kiên
2/ Lâm Việt Thắng
3/ Nguyễn Quang Trung
4/ Dương Tấn Lực
5/ Nguyễn Quốc Khiêm
6/ Huỳnh Quốc Thắng
7/ Nguyễn Hữu Hoàng Phong
8/ Nguyễn Thanh Tuấn
9/ Đỗ Thanh Duân

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:12 PM, 14/09/2018

10. Nguyễn Minh Hà

Đăng bởi Nguyễn Xuân Tuấn (1979)

12:49 PM, 17/09/2018

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MÙA GIẢI MỚI ĐỘI 5S ALP

 

Thay mặt đội 5S – ALP xin đăng ký thành viên mùa giải mới:

1.Nguyễn Quốc Dũng (5S – ALP cũ)

2.Nguyễn Xuân Tuấn (5S – ALP cũ)

3.Nguyễn Vũ Tảo Diệp (5S – ALP cũ)

4.Thái Duy Hưng (5S – ALP cũ)

5.Huỳnh Nguyên Khôi (5S – ALP cũ)

6.Trần Thế Vượng (5S – ALP cũ)

7.Phan Lê Đại Tài (5S – ALP cũ)

8.Nguyễn Viết Kiên Trung (5S – ALP cũ)

9.Nguyễn Bảo Xuân Thanh (5S – ALP cũ)

10.Mai Tú Lâm (5S – ALP cũ)

11.Đặng Hoàng Tuấn ( Hồ sơ cập nhật gửi đã gửi BTC)

Đăng bởi Nguyễn Xuân Tuấn (1979)

06:46 PM, 17/09/2018

5S-ALP bổ xung thêm:
12. Nguyễn Thanh Minh Thịnh (5S-ALP)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:09 AM, 18/09/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội 5S-ALP


1.Nguyễn Quốc Dũng

2.Nguyễn Xuân Tuấn

3.Nguyễn Vũ Tảo Diệp

4.Thái Duy Hưng

5.Huỳnh Nguyên Khôi

6.Trần Thế Vượng

7.Phan Lê Đại Tài

8.Nguyễn Viết Kiên Trung

9.Nguyễn Bảo Xuân Thanh

10.Mai Tú Lâm

11.Đặng Hoàng Tuấn
12. Nguyễn Thanh Minh Thịnh

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

12:17 PM, 18/09/2018

INOX BÌNH YÊN – đăng ký danh sách 
1/. Nguyễn Ngọc Minh
2/. Sầm Minh Mẩn
3/. Vũ Văn Hinh
4/. Lê Minh Chinh
5/. Lê Anh Dũng
6/. Trương Quang Việt
7/. Nguyễn Văn Giảo
8/. Trần Văn Kha
9/ Nguyễn Đạo
10/. Nguyễn Trung Phi (Media 24h)
11/. Lê Quang Hưng (hs đã gởi BTC)

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

12:19 PM, 18/09/2018

INOX BÌNH YÊN – đăng ký danh sách 
1/. Nguyễn Ngọc Minh
2/. Sầm Minh Mẩn
3/. Vũ Văn Hinh
4/. Lê Minh Chinh
5/. Lê Anh Dũng
6/. Trương Quang Việt
7/. Nguyễn Văn Giảo
8/. Trần Văn Kha
9/ Nguyễn Đạo
10/. Nguyễn Trung Phi (Media 24h)
11/. Lê Quang Hưng (hs đã gởi BTC)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:09 AM, 19/09/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Inox - Bình Yên

1/. Nguyễn Ngọc Minh
2/. Sầm Minh Mẩn
3/. Vũ Văn Hinh
4/. Lê Minh Chinh
5/. Lê Anh Dũng
6/. Trương Quang Việt
7/. Nguyễn Văn Giảo
8/. Trần Văn Kha
9/ Nguyễn Đạo
10/. Nguyễn Trung Phi
11/. Lê Quang Hưng

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:14 PM, 30/10/2018

12. Nguyễn Đắc Hải

Đăng bởi Phan Hải Nguyên (1986)

04:50 PM, 18/09/2018

Gửi Btc đội NGọc Bảo Anh Dk danh sach

Thanks btc

Đăng bởi Phan Hải Nguyên (1986)

11:55 AM, 05/11/2018

Gửi BTC đội Ngọc Bảo Anh xin bổ sung
10.Đặng Hoàng Tú 1989 (hồ sơ gửi BTk)
Cảm ơn BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:54 PM, 17/11/2018

10. Đặng Hoàng Tú

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

07:48 AM, 20/09/2018

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội Ngọc Bảo AnhĐăng bởi Nguyễn Tiến Phú (1973)

09:45 AM, 24/09/2018

Gửi Btc
Đăng ký Tv Sea Colletion Serie A
12/ HUỲNH ĐẮC LỘC DN ( PL mùa trước)

Đăng bởi Nguyễn Tiến Phú (1973)

10:27 AM, 24/09/2018

13/ PHAN MINH NHẬT HS (An Ninh cũ )
Thanks Btk

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

08:25 PM, 29/10/2018

Gởi BTC:
Inox Bình Yên bổ sung nhân sự
NGUYỄN ĐẮC HẢI Thành viên DIAMOND cũ.
Cám ơn


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1688  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 150  |  Bình luận: 3253

Lượt xem: 387715

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU