CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE A MÙA GIẢI lần thứ 15 - 2019

Các đội bóng tham gia serie A 2019 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 14 đội X)

2. Lê Văn B ( tham gia mùa 2018 hay 2017 - 2018, 2017, .... đội Y)

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Cúp Sea Collection, cúp futsal, cúp Đạt Vĩnh Tiến, hay Cúp quesktek, Cup klassy, ... đội Z)

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK)

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 48 giờ, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.
 
p/s: Các đội xem kỹ lại điều lệ, phần nhân sự, để gửi đúng Hồ sơ, Ban thư ký chỉ trình duyệt hồ sơ cho BTC khi hồ sơ đầy đủ,
 
 
Mọi thông tin vui lòng liên hệ Ban thư ký Doanh Nhân Online: 0938 05 77 22, 0902 997 156, zalo hoặc viber: 0902 997 156, email: [email protected], hoặc messenger facebook: https://www.facebook.com/doanhnhanonline.vn


Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Nguyễn Đăng Hoài

12:08 PM, 01/03/2019

1/ Nguyễn Đăng Hoài
2/ Lê Minh Thảo
3/ Nguyễn Lê Nam Khánh
4/ Võ Thành Lộc
5/ Phạm Thanh Dũng
6/ Nguyễn Bảo Xuân Thanh 
7/ Nguyễn Viết Kiên Trung
8/ Phan Trung Tiến
9/ Nguyễn Thành Trung 
10/ Nguyễn Anh Quốc
11/ Lê Thanh Tùng ( thành viên mới hs gửi btk sau)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:33 PM, 04/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho EU

1/ Nguyễn Đăng Hoài
2/ Lê Minh Thảo
3/ Nguyễn Lê Nam Khánh
4/ Võ Thành Lộc
5/ Phạm Thanh Dũng
6/ Nguyễn Bảo Xuân Thanh
7/ Nguyễn Viết Kiên Trung
8/ Phan Trung Tiến
9/ Nguyễn Thành Trung
10/ Nguyễn Anh Quốc

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:03 PM, 21/03/2019

11. Lê Thanh Tùng

Đăng bởi Nguyễn Đăng Hoài

11:09 AM, 22/03/2019

EU bổ sung nhân sự:

1/ Phan Minh Nhật ( Sea)
2/ Nguyễn Thế Anh

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:10 PM, 22/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho EU:
12. Nguyễn Thế Anh

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:15 PM, 26/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho EU:
13. Phan Minh Nhật

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

10:15 PM, 06/03/2019

Gửi BTK danh sách tham gia serie A của đội Doanh Nhân Cộng :
1. Trần Như Dung
2. Trần Như Hiệp
3. Nguyễn Hoài Hảo
4. Nguyễn Trí Nhân
5. Lê Giang Sương 
6. Thiều Quang Cảnh
7. Trần Văn Hoàn 
8. Nguyễn Đức Dũng 
9. Phan Đăng Khoa 
10. Dương Thành Long
11. Phan Đăng Tường ( DN+B )
12. Thiều Quang Trung ( DN+B )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:39 PM, 14/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội DOANH NHÂN CỘNG:
1. Trần Như Dung
2. Trần Như Hiệp
3. Nguyễn Hoài Hảo
4. Lê Giang Sương
5. Thiều Quang Cảnh
6. Trần Văn Hoàn
7. Nguyễn Đức Dũng
8. Dương Thành Long
9. Thiều Quang Trung

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:51 PM, 15/03/2019

10. Phan Đăng Tường

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

10:11 AM, 10/05/2019

13. Nguyễn Đình Đại ( Đồng Đội )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:28 AM, 10/05/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội DOANH NHÂN CỘNG:
11. Nguyễn Đình Đại

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:27 AM, 29/05/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội DOANH NHÂN CỘNG:
12. Phan Đăng Khoa

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

10:34 AM, 08/03/2019

DN THE WIN Xin Đăng Ký
1. Phan Phú Thứ
2. Trương Quang Hiếu
3. Hà Đình Hòa ( HS Sea )
4. Nguyễn Hữu Hoàng Phong ( HS The Win 2018 )
5. Lê Anh Dũng ( HS Inox Bình Yên )
6. Huỳnh Nguyên Khôi ( HS 5S )
7. Ngô Nhật Thành
8. Lê Minh Tuyến
9. Nguyễn Tấn Nam
10. Phạm Trọng Nghĩa
11. Nguyễn Luận
12 . Lương Thế Lâm ( HS GỞI BTK )
13 . Trần Quốc Khải
14 . Trần Việt Phương
15 . Đoàn Ngọc Niên ( HS GỞI BTC )
16. Trương Hữu Giang ( HS THE WIN 2018 )
Cám Ơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:40 PM, 14/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội DOANH NHÂN THE WIN:
1. Phan Phú Thứ
2. Trương Quang Hiếu
3. Hà Đình Hòa
4. Nguyễn Hữu Hoàng Phong
5. Lê Anh Dũng
6. Huỳnh Nguyên Khôi
7. Ngô Nhật Thành
8. Lê Minh Tuyến
9. Phạm Trọng Nghĩa
10. Nguyễn Luận
11. Lương Thế Lâm
12. Trần Quốc Khải
13. Trần Việt Phương
14. Trương Hữu Giang

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:13 PM, 02/04/2019

15. Nguyễn Tấn Năm

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:49 PM, 29/05/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội DOANH NHÂN THE WIN:
16. Đoàn Ngọc Niên

Đăng bởi Lý Hồng Chương (1977)

10:19 AM, 19/03/2019

Đội Thiên Quang Vũ đăng ký danh sách
1. Nguyễn Huỳnh Vũ
2. Hồ Quốc Huy
3. Nguyễn Duy Khánh
4. Trần Hữu Sánh
5. Nguyễn Từ Hải
6. Nguyễn Thành Thanh
7. Trần Thành Trí
8. Đậu Thanh Tâm
9. Lý Hồng Chương

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:39 PM, 20/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội Thiên Quang Vũ:
1. Nguyễn Huỳnh Vũ
2. Hồ Quốc Huy
3. Nguyễn Duy Khánh
4. Trần Hữu Sánh
5. Nguyễn Tử Hải
6. Nguyễn Thành Thanh
7. Trần Thành Trí
8. Đậu Thanh Tâm
9. Lý Hồng Chương

Đăng bởi Lý Hồng Chương (1977)

11:38 AM, 21/03/2019

10. Phạm Minh Duy (ALC)
Cập nhật dùm A nhé BTK

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:18 PM, 21/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội Thiên Quang Vũ:
10. Phạm Minh Duy

Đăng bởi Lý Hồng Chương (1977)

11:48 AM, 29/03/2019

11. Huỳnh Thanh Hải ( HS đã gửi BTK)
Cập nhật dùm A nhé BTK

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:51 AM, 29/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội Thiên Quang Vũ:
11. Huỳnh Thanh Hải

Đăng bởi Lý Hồng Chương (1977)

02:06 PM, 29/03/2019

12. Nguyễn Văn Quốc ( HS đã gửi BTK)
Cập nhật dùm A nhé BTK

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:07 PM, 29/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội Thiên Quang Vũ:
12. Nguyễn Văn Quốc

Đăng bởi Lý Hồng Chương (1977)

09:25 PM, 09/05/2019

13. Lê Phạm Bảo Thư
Cập nhật dùm A nhé BTK

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:26 AM, 10/05/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội Thiên Quang Vũ:
13. Lê Phạm Bảo Thư

Đăng bởi Lý Hồng Chương (1977)

09:31 PM, 16/05/2019

14. Lê Công Tú
Cập nhật dùm A nhé BTK

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:59 AM, 17/05/2019

14. Lê Công Tú

Đăng bởi Phan Hải Nguyên (1986)

09:15 AM, 21/03/2019

Gửi BTC

Danh sách dk của Phan Lâm 

1.Phan Hải Nguyên

2.Phạm Thế Linh

3.Chung Chí Cường

4.Nguyễn Thanh Điệp

5.Vũ Xuân Thịnh

6.Nguyễn Thiện Minh

7.Nguyễn Quốc Đạt 

8.Đặng Hoàng Tú

9.Đặng Thanh Nhàn(HS Phú Hoà)

Thank btc

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:36 PM, 21/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội PHAN LÂM:
1. Phan Hải Nguyên
2. Phạm Thế Linh
3. Nguyễn Thanh Điệp
4. Vũ Xuân Thịnh
5. Nguyễn Thiện Minh
6. Nguyễn Quốc Đạt
7. Đặng Hoàng Tú
8. Đặng Thanh Nhàn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

07:55 PM, 21/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho Phan Lâm FC
 
9. Chung Chí Cường

Đăng bởi Phan Hải Nguyên (1986)

02:06 PM, 10/04/2019

Gửi BTC Đội Phan Lâm bổ sung
10.Trần Bảo Kỳ (NBA)
Thanks BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:32 PM, 11/04/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho Phan Lâm FC:
10.Trần Bảo Kỳ

Đăng bởi Lâm Việt Thắng

11:28 AM, 21/03/2019

THÉP VIỆT THẮNG ĐĂNG KÝ:
1/Lâm Việt Thắng - Hồ sơ : TVT- Lãnh Đội
2/Nguyễn thanh Tuấn - Hồ sơ : TVT
3/Nguyễn Minh Hà - Hồ sơ : TVT
4/Mai Chí Thanh - Hồ sơ : EU
5/Nguyễn Trung Phi - Hồ sơ : TVT
6/Võ Tiến Tri - Hồ sơ : babyshop 123
7/ Trần Trung Hải - Hồ sơ : KSTS
8/Lâm Việt Hải - 1986 - Hồ sơ đã gửi BTC 
Cám ơn.

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:07 PM, 21/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội THÉP VIỆT THẮNG:
1/ Lâm Việt Thắng
2/ Nguyễn thanh Tuấn
3/ Nguyễn Minh Hà
4/ Mai Chí Thanh
5/ Nguyễn Trung Phi
6/ Võ Tiến Tri
7/ Trần Trung Hải
8/ Lâm Việt Hải

Đăng bởi Trần Trung Hải (1975)

09:39 AM, 09/05/2019

Gửi BTK,

Thép Việt Thắng đăng ký bổ sung:
9/ Nguyễn Quốc Khiêm (TVT mùa rồi)
Thanks,

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:45 PM, 10/05/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội THÉP VIỆT THẮNG:
9/ Nguyễn Quốc Khiêm

Đăng bởi Nguyễn Tiến Phú (1973)

12:26 PM, 21/03/2019

Gửi BTC
Danh sách Tv Sea Collection tham gia Serie A DNOL 2019
1/ Đào Thế Hoàng 1984
2/ Đặng Xuân Trung 1980
3/ Huỳnh Đình Phúc 1986
4/Lê Thiên Vũ 1983
5/Lưu Ngọc Thanh 1981
6/ Phạm Minh Tài 1986
7/ Hồng Hải Toàn 1984 
8/ Đoàn Trường Thi 1983
9/ Đặng Đăng Khoa 1978
10/ Nguyễn Vũ Tảo Diệp 1978 (5S)

Đăng bởi Nguyễn Tiến Phú (1973)

12:27 PM, 21/03/2019

Thanks BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:17 PM, 21/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội SEA COLLECTION:
1/ Đào Thế Hoàng
2/ Đặng Xuân Trung
3/ Huỳnh Đình Phúc
4/ Lê Thiên Vũ
5/ Lưu Ngọc Thanh
6/ Phạm Minh Tài
7/ Hồng Hải Toàn
8/ Đoàn Trường Thi
9/ Đặng Đăng Khoa
10/ Nguyễn Vũ Tảo Diệp

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

04:42 PM, 21/03/2019

INOX BÌNH YÊN – đăng ký danh sách 
1/. Nguyễn Ngọc Minh
2/. Sầm Minh Mẩn
3/. Vũ Văn Hinh
4/. Lê Minh Chinh
5/. Trương Quang Việt
6/. Lê Quang Hưng
7/. Đặng Xuân Vinh
8./ Đặng Hoàng Tuấn (Dệt 5s mùa rồi)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

06:08 PM, 21/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội INOX BÌNH YÊN:
1. Nguyễn Ngọc Minh
2. Sầm Minh Mẫn
3. Vũ Văn Hinh
4. Lê Minh Chinh
5. Trương Quang Việt
6. Lê Quang Hưng
7. Đặng Xuân Vinh
8. Đặng Hoàng Tuấn

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

10:53 AM, 22/03/2019

9/. Nguyễn Đắc Hai (Thành viên cũ)

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

11:39 AM, 22/03/2019

10/. Trần Văn Kha

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:38 PM, 22/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho Inox Bình Yên FC

9. Trần Văn Kha

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:16 PM, 26/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho Inox Bình Yên FC:
10. Nguyễn Đắc Hải

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

06:51 PM, 27/03/2019

11/. Trần Nhật Huy (hồ sơ đã gởi email BTK)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:27 PM, 28/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho Inox Bình Yên FC:
11. Trần Nhật Huy

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

03:22 PM, 27/05/2019

INOX BINH YÊN Bổ sung nhân sự:
1/. Nguyễn Ngọc Minh (Thành viên Inox cũ)
2/. Huỳnh Thanh Vi (Thành viên Inox cũ)
3/. Hồ Hữu Thuận (Hồ sơ đã gởi email BTK)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:22 AM, 29/05/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho Inox Bình Yên FC:
12. Huỳnh Thanh Vi
13. Hồ Hữu Thuận

Đăng bởi Nguyễn Tiến Phú (1973)

01:46 PM, 12/04/2019

Gửi BTK 
11/ Nguyễn Tiến Phú 
Thanks BTK 

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:21 PM, 12/04/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội SEA COLLECTION:
11. Nguyễn Tiến Phú

Đăng bởi Nguyễn Tiến Phú (1973)

11:14 AM, 20/05/2019

Gửi BTK
12/ Huỳnh Quốc Thắng 1983 (HS) Thắng Sport Thewin .
Bổ sung lược về cho Sea Collection serie A 2019 
Thanks Btk 

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:03 PM, 20/05/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội SEA COLLECTION:
12. Huỳnh Quốc Thắng

Đăng bởi Lâm Việt Thắng

01:06 PM, 30/05/2019

Gửi BTK:
Thép Việt Thắng bổ sung :
10/Nguyễn Quang Trung - hồ sơ Thép Việt Thắng
cám ơn !

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:47 PM, 30/05/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội THÉP VIỆT THẮNG:
10. Nguyễn Quang Trung

Đăng bởi Cao Thế Anh

05:39 PM, 14/08/2019

Kính gửi BTC

Đội AN KHANG FC xin đăng ký tham gia mùa 15 - 2019
1. Đỗ Huy Hiếu
2. Nguyễn Viết Kiên Trung 
3. Nguyễn Trung Toàn 
4. Trần Ngọc Thăng 
5. Nguyễn Phạm Quang Trung 
6. Cao Thế Anh
7. Dương Mỹ Phan Quyền
8. Vũ Đình Sơn.
 
Trân trọngThông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1715  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 163  |  Bình luận: 3818

Lượt xem: 458600

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU