CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE B MÙA GIẢI lần thứ 15 - 2019

Các đội bóng tham gia serie B 2019 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 14 đội X)

2. Lê Văn B ( tham gia mùa 2018 hay 2017 - 2018, 2017, .... đội Y)

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Cúp Sea Collection, cúp futsal, cúp Đạt Vĩnh Tiến, hay Cúp quesktek, Cup klassy, ... đội Z)

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK)

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 48 giờ, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.
 
p/s: Các đội xem kỹ lại điều lệ, phần nhân sự, để gửi đúng Hồ sơ, Ban thư ký chỉ trình duyệt hồ sơ cho BTC khi hồ sơ đầy đủ,
 
 
Mọi thông tin vui lòng liên hệ Ban thư ký Doanh Nhân Online: 0938 05 77 22, 0902 997 156, zalo hoặc viber: 0902 997 156, email: [email protected], hoặc messenger facebook: https://www.facebook.com/doanhnhanonline.vn


Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Nguyễn Lý Quang Hưng

10:37 AM, 01/03/2019

Gửi BTC,

Trúc Nghinh Phong đăng kí thành viên mua giải mới như sau:

1.Nguyễn Phục Bắc- Thành viên cũ

2.Ngô Gia Hào- Thành viên cũ

3.Đỗ Quốc Việt- Thành viên cũ

4.Võ Văn Hậu - Thành viên cũ

5.Nguyễn Minh Thuyết- Thành viên cũ

6.Nguyễn Hòa Xuân Thế- Thành viên cũ

7.Trần Đức Quỳnh- Thành viên cũ

8.Nguyễn Lý Quang Hưng- Thành viên cũ

9.Nguyễn Văn Tấn – Thành viên cũ

10.Trần Lập- Thành viên cũ

11. Nghiêm Phạm Anh Tuấn -Thành viên cũ

12. Trần Quang Sơn - Thành viên cũ


Thank BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:31 PM, 04/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội Trúc Nghinh Phong

1 Ngô Gia Hào
2 Đỗ Quốc Việt
3 Nguyễn Minh Thuyết
4 Nguyễn Hòa Xuân Thế
5 Nguyễn Đức Quỳnh
6 Nguyễn Phục Bắc
7 Nguyễn Văn Tấn
8 Võ Văn Hậu
9 Trần Lập
10 Nghiêm Phạm Anh Tuấn
11 Trần Quang Sơn

Đăng bởi Ngô Gia Hào

10:25 AM, 11/03/2019

13. Phạm Quang Tuấn ( TV mùa 2017-2018)
14. Trần Ngọc Dũng ( Victory mùa 2012 )

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:03 PM, 11/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội Trúc Nghinh Phong:
13. Phạm Quang Tuấn
14. Trần Ngọc Dũng

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:09 PM, 02/04/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội Trúc Nghinh Phong:
12. Võ Hoàng Lộc

Đăng bởi Ngô Gia Hào

03:39 PM, 16/04/2019

15. Lê Văn Trung ( hồ sơ mới )


Cảm ơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:42 PM, 16/04/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội Trúc Nghinh Phong:
15. Lê Văn Trung

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh (1979)

10:33 AM, 06/03/2019

 Hi BTC
DNQN gởi danh sách tham gia series B- 2019
STT Họ và tên
   
1 Phan Văn Thuấn - Phú Hòa
2 Lê Văn Sang
3 Trần Như Thảo
4 Phạm Nguyễn Tiến - gởi hồ sơ BTC
5 Võ Xuân Vũ Lộc
6 Nguyễn Văn Hưng
7 Ngô Đức Tưởng
8 Huỳnh Bá Tiến
9 Nguyễn Đình Thiện
10 Trần Văn Thạnh
11 Hứa Quốc Việt
12 Văn Phú Huệ - Phú Hòa
13 Lê Huy Ánh
14 Lương Xuân Hoàng
15 Nguyễn Hữu Hoàng Phúc

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:55 PM, 06/03/2019

Ban tổ chức phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội Doanh Nhân Quảng Nam
1. Phan Văn Thuấn
2. Lê Văn Sang
3. Trần Như Thảo
4. Võ Xuân Vũ Lộc
5. Nguyễn Văn Hưng
6. Ngô Đức Tưởng
7. Huỳnh Bá Tiến
8. Nguyễn Đình Thiện
9. Trần Văn Thạnh
10. Hứa Quốc Việt
11. Văn Phú Huệ
12. Lê Huy Ánh
13. Lương Xuân Hoàng
14. Nguyễn Hữu Hoàng Phúc

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

10:08 PM, 06/03/2019

Gửi BTK :
Đội Doanh Nhân Cộng P xin dăng ký thành viên tham gia mùa bóng 2019 
1. Nguyễn Đinh Trường Linh
2. Hà Xuân Hoàng
3. Trần Hoàng Vũ 
4. Nguyễn Minh Hải
5. Trần Hồng Hải 
6. Đổ Văn Bình ( ALC )
7. Trần Xuân Hiển
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:50 PM, 08/03/2019

Ban tổ chức phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội Doanh Nhân Cộng B:
1. Nguyễn Đinh Trường Linh
2. Hà Xuân Hoàng
3. Trần Hoàng Vũ
4. Nguyễn Minh Hải
5. Trần Hồng Hải
6. Đổ Văn Bình
7. Trần Xuân Hiển

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

01:54 PM, 18/03/2019

8. Hà Minh Thống ( hồ sơ gữi BTK )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:52 PM, 18/03/2019

8. Hà Minh Thống

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

10:36 AM, 20/03/2019

9. Nguyễn Hải Sơn
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:50 AM, 20/03/2019

Ban tổ chức phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội Doanh Nhân Cộng P.

1. Nguyễn Hải Sơn

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

01:08 PM, 20/04/2019

10. Nguyễn Đình Nhân ( Đồng Đội )
11. Nguyễn Đình Đại ( Đồng Đội )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:54 AM, 22/04/2019

Ban tổ chức phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội Doanh Nhân Cộng P:
10. Nguyễn Đình Nhân
11. Nguyễn Đình Đại

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

08:37 PM, 28/05/2019

12. Vũ Hữu Chương ( Phan Lâm C )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:10 AM, 29/05/2019

Ban tổ chức phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội Doanh Nhân Cộng P:
12. Vũ Hữu Chương

Đăng bởi Cao Thế Anh

05:38 PM, 13/03/2019

Kg BTC:


Danh sách đăng ký đội BIZMAN FC mùa 15 (2019)

1. Trần Quốc Trường (TV mùa 14)

2. Nguyễn Viết Kiên Trung (Dệt 5’ - Serie A, mùa 14)

3. Nguyễn Trung Toàn (TV mùa 14)

4. Trần Ngọc Thăng (TV mùa 14)

5. Nguyễn Phạm Quang Trung (TV mùa 14)

6. Cao Thế Anh (TV mùa 14)

7. Dương Mỹ Phan Quyền (TV mùa 14)

8. Vũ Đình Sơn (TV mùa 14)

9. Đỗ Huy Hiếu (TV mùa 14)


Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:56 PM, 14/03/2019

Do Đội BIZMAN FC xin được đổi tên thành ANKHANG FC nên BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội ANKHANG FC:
1. Trần Quốc Trường
2. Nguyễn Viết Kiên Trung
3. Nguyễn Trung Toàn
4. Trần Ngọc Thăng
5. Nguyễn Phạm Quang Trung
6. Cao Thế Anh
7. Dương Mỹ Phan Quyền
8. Vũ Đình Sơn
9. Đỗ Huy Hiếu

Đăng bởi Cao Thế Anh

04:21 PM, 14/03/2019

Cảm ơn BTC.
Xin lỗi về sự nhầm lẫn.
 
Rgds
Cao

Đăng bởi Phạm Quốc Thiên

10:01 PM, 15/03/2019

Gửi BTC!
Đội Đơn Dương FC đăng ký danh sách thành viên tham gia Serie B mùa mới như sau:
1. Nguyễn Văn Thi (Đơn Dương)
2.Trần Như Huy (Đơn Dương)
3.Phạm Quốc Thiên (Đơn Dương)
4. Nguyễn Văn Huyền (Đơn Dương)
5. Nguyễn Văn Thuận (Đơn Dương)
6. Hoàng Công Thành (Đơn Dương)
7. Đinh Ngọc Nhàn (Đơn Dương)
8. Đậu Thanh Tâm (Đơn Dương)
9.Trần Đức Huy  (Đơn Dương)
10.Tô Xuân Huy (hs gửi Mail BTK )

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:09 AM, 18/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội ĐƠN DƯƠNG FC:
1. Nguyễn Văn Thi
2. Trần Như Huy
3. Phạm Quốc Thiên
4. Nguyễn Văn Thuận
5. Hoàng Công Thành
6. Đinh Ngọc Nhàn
7. Đậu Thanh Tâm
8.Trần Đức Huy
9. Tô Xuân Huy

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:19 AM, 18/03/2019

10. Nguyễn Văn Huyền

Đăng bởi Phạm Quốc Thiên

05:09 PM, 18/03/2019

Đội Đơn Dương FC xin đăng ký thêm thành viên tham gia mùa giải mới.
11/ Lương Minh Khôi (HS gửi Mail BTK)
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:59 PM, 20/03/2019

11. Lương Minh Khôi

Đăng bởi Huỳnh Trung Kiên

11:05 PM, 15/03/2019

Gửi BTC
Đại diện đội Bình Chánh FC đăng ký danh sách thành viên tham gia serie B như sau:
1/ Huỳnh Trung Kiên SN:1980 DN - HS Thép Việt Thắng mùa rồi (Lãnh đội).
2/ Nguyễn Quốc Bảo SN:1980 DN - HS DN Quảng Ngãi mùa rồi.
3/ Bùi Văn Hùng SN:1980 CNV - HS DN Quảng Ngãi mùa rồi.
4/ Nguyễn Văn Ngư SN:1981 DN - HS DN Quảng Ngãi mùa rồi.
5/ Dương Tấn Lực SN:1983 DN - HS Thép Việt Thắng mùa rồi (P.lãnh đội).
6/ Nguyễn Anh Phương SN:1983 DN - HS Bình Tân cũ.
7/ Hoàng Phi Dũng SN:1985 DN - HS Thắng Sport Phi Thường cũ.
8/ Lê Đăng Phục SN:1986 DN - HS Thắng Sport Phi Thường cũ.
9/ Lê Văn Cảnh SN:1987 DN - HS gửi btk.
10/ Lê Quang Vinh SN:1987 DN - HS Bizman mùa rồi.
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:12 AM, 18/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội BÌNH CHÁNH FC:
1. Huỳnh Trung Kiên
2. Nguyễn Quốc Bảo
3. Bùi Văn Hùng
4. Nguyễn Văn Ngư
5. Dương Tấn Lực
6. Nguyễn Anh Phương
7. Hoàng Phi Dũng
8. Lê Đăng Phục
9. Lê Văn Cảnh
10. Lê Quang Vinh

Đăng bởi Huỳnh Trung Kiên

01:21 PM, 03/04/2019

Gửi BTC
Đội Bình Chánh FC đăng ký bổ sung:
11/ Châu Thái Bảo - HS Bình Tân cũ
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:51 PM, 03/04/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội BÌNH CHÁNH FC:
11. Châu Thái Bảo

Đăng bởi Huỳnh Trung Kiên

06:01 PM, 09/04/2019

Gửi BTC
Đội Bình Chánh FC đăng ký bổ sung:
12/ Nguyễn Lăng Quang Minh - HS Misa FC
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:12 PM, 10/04/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội BÌNH CHÁNH FC:
12. Nguyễn Lăng Quang Minh

Đăng bởi Huỳnh Trung Kiên

07:03 PM, 22/04/2019

Gửi BTC
Đội Bình Chánh FC đăng ký bổ sung:
13/ Nguyễn Thanh Tòng - HS gửi btk
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:52 PM, 22/04/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội BÌNH CHÁNH FC:
13. Nguyễn Thanh Tòng

Đăng bởi Huỳnh Trung Kiên

12:54 PM, 22/05/2019

Gửi BTC
Đội Bình Chánh FC đăng ký bổ sung:
14/ Lê Hữu Hiếu - HS gửi btk
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:13 PM, 22/05/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội BÌNH CHÁNH FC:
14. Lê Hữu Hiếu

Đăng bởi Phan Văn Hiếu

06:55 PM, 18/03/2019

Gửi BTC!

Đội MEDIA 24H đăng ký nhân sự mùa giải thứ 15: 

1./ Phan Văn Hiếu
2./ Nguyễn Văn Bộ
3./ Hoàng Vĩnh
4./ Nguyễn Thái Tâm
5./ Phan Ngọc Đức
6./ Nguyễn Minh Tân
7./ Huỳnh Vinh
8./ Đặng Xuân Vinh
9./ Nguyễn Viết Lượng ( Đơn Dương Mùa 14)
10./ Lê Hồng Viên (FN1, DNQN mùa cũ trước )
11./ Huỳnh Minh Hưng ( DN+ B mùa 14) 
12./ Phạm Thành Được ( Hồ Sơ đã gửi BTC)
 
Thanks All ! 

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:57 AM, 19/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội MEDIA 24H:
1. Phan Văn Hiếu
2. Nguyễn Văn Bộ
3. Nguyễn Thái Tâm
4. Phan Ngọc Đức
5. Nguyễn Minh Tân
6. Huỳnh Vinh
7. Đặng Xuân Vinh
8. Nguyễn Viết Lượng
9. Huỳnh Minh Hưng

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:51 AM, 20/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội MEDIA 24H:

10. Phạm Thành Được

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:00 PM, 20/03/2019

11. Hoàng Vĩnh

Đăng bởi Phan Văn Hiếu

04:37 PM, 26/03/2019

12./ Cao Nhựt Trường (Bizman Fc mùa 11 năm 2017)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:17 AM, 27/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội MEDIA 24H:
12. Cao Nhựt Trường

Đăng bởi Phan Văn Hiếu

08:24 PM, 13/05/2019

MEDIA 24H bổ sung:

Nguyễn Đậu Chiến - 1985 - Doanh Nhân ( Hồ sơ gửi Mail BTK )

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:08 PM, 14/05/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội MEDIA 24H:
13. Nguyễn Đậu Chiến

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

10:57 PM, 18/03/2019

Tầm Cao Việt xin đăng ký danh sách:
1. Nguyễn Kiên Cường
2. Đặng Đức Phong
3. Trương Đình Hiếu
4. Nguyễn Thanh Quang
5. Nguyễn Công Đức
6. Nguyễn Công Thọ
7. Vũ Văn Toạ
8. Nguyễn Ngọc Sơn Hà
9. Vũ Văn Toạ
10. Ngô Hữu Nghị
11. Đặng thanh Sơn
12. Trần Đức Khoa - The win
Tân Trọng.

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

10:58 PM, 18/03/2019

13. Mai Quang Sáng

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:35 AM, 20/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho Tầm Cao Việt
 
1. Nguyễn Kiên Cường
2. Đặng Đức Phong
3. Trương Đình Hiếu
4. Nguyễn Thanh Quang
5. Lê Công Đức
6. Lê Công Thọ
7. Vũ Văn Toạ
8. Nguyễn Ngọc Sơn Hà
9. Ngô Hữu Nghị
10. Đặng thanh Sơn
11. Trần Đức Khoa 
12. Mai Quang Sáng

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

10:09 AM, 15/05/2019

Tầm Cao Việt bổ sung cầu thủ:
Nguyễn Mình Tuấn (TCV)
Trân trọng! 

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:29 PM, 15/05/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho Tầm Cao Việt:
13. Nguyễn Minh Tuấn

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

05:14 PM, 15/05/2019

Tầm Cao Việt bổ sung cầu thủ :
Nguyễn Duy Mẫn (HS gửi BTK)
Trân trọng! 

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:03 PM, 20/05/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho Tầm Cao Việt:
14. Nguyễn Duy Mẫn

Đăng bởi Cao Thế Anh

05:41 PM, 14/08/2019

Kính gửi BTC

Đội AN KHANG FC xin đăng ký tham gia serie B mùa 15 - 2019
1. Đỗ Huy Hiếu
2. Nguyễn Viết Kiên Trung 
3. Nguyễn Trung Toàn 
4. Trần Ngọc Thăng 
5. Nguyễn Phạm Quang Trung 
6. Cao Thế Anh
7. Dương Mỹ Phan Quyền
8. Vũ Đình Sơn.
 
Trân trọng

Đăng bởi Nguyễn Trung Phi

08:06 PM, 14/08/2019

Danh sách cầu thủ:

1. Huỳnh Vinh ( Media 24h FC mùa 15 ) 

2. Nguyễn Trung Phi ( Thép Việt Thắng FC mùa 15 ) 

3. Nguyễn Đậu Chiến ( Media 24h FC mùa 15 ) 

4. Lưu Trọng Nghĩa ( hồ sơ CNV gửi BTC ) 

5. Lê Hùng Phúc ( ca sĩ Phúc Bồ ) 

6. Võ Thái Sơn ( Hồ sơ DN gửi BTC ) 

7. Nguyễn Hồ Ngọc Bảo ( hồ sơ gửi BTC ) 

8. Lê Xuân Anh ( thủ môn DN hồ sơ gửi BTC ) 

9. Bùi Cao Sơn ( Bizman FC mùa 11 ) Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1715  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 163  |  Bình luận: 3818

Lượt xem: 458611

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU