CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE C MÙA GIẢI lần thứ 10 - 2019

Các đội bóng tham gia serie C 2019 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 14 đội X)

2. Lê Văn B ( tham gia mùa 2018 hay 2017 - 2018, 2017, .... đội Y)

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Cúp Sea Collection, cúp futsal, cúp Đạt Vĩnh Tiến, hay Cúp quesktek, Cup klassy, ... đội Z)

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK)

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 48 giờ, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.
 
p/s: Các đội xem kỹ lại điều lệ, phần nhân sự, để gửi đúng Hồ sơ, Ban thư ký chỉ trình duyệt hồ sơ cho BTC khi hồ sơ đầy đủ,
 
 
Mọi thông tin vui lòng liên hệ Ban thư ký Doanh Nhân Online: 0938 05 77 22, 0902 997 156, zalo hoặc viber: 0902 997 156, email: [email protected], hoặc messenger facebook: https://www.facebook.com/doanhnhanonline.vn


Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Nguyễn Đăng Hoài

09:45 AM, 05/03/2019

LT EU đăng ký danh sách:
1/ Nguyễn Thế Anh ( LT Sea)
2/ Lê Minh Thảo ( LT Sea)
3/ Nguyễn Quốc Dũng (Dệt 5S)
4/ Nguyễn Thành Trung (LT Sea)
5/ Nguyễn Vũ Tảo Diệp (Dệt 5S)
6/ Nguyễn Viết Kiên Trung ( LT Sea)
7/ Phan Minh Nhật ( Sea)
8/ Nguyễn Đăng Hoài (1982- EU)
9/ Nguyễn Xuân Tuấn ( Dệt 5S)
10/ Phan Lê Đại Tài ( Dệt 5S)
11/ Thái Duy Hưng ( Dệt 5S)
12/ Lê Vĩnh Cường ( SeriC ATTT mùa đầu tiên)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:07 PM, 05/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được thi đấu cho đội LT EU

1/ Nguyễn Thế Anh
2/ Lê Minh Thảo
3/ Nguyễn Quốc Dũng
4/ Nguyễn Thành Trung
5/ Nguyễn Vũ Tảo Diệp
6/ Nguyễn Viết Kiên Trung
7/ Phan Minh Nhật
8/ Nguyễn Đăng Hoài
9/ Nguyễn Xuân Tuấn
10/ Phan Lê Đại Tài
11/ Thái Duy Hưng

Đăng bởi Nguyễn Anh Vũ (1975)

12:08 PM, 06/03/2019

Đội DNQN đăng ký danh sách mùa 15
 
1/  Nguyễn anh Vũ ( Lãnh đội )
2/  Nguyễn Văn Ngư ( P. Lãnh đội )
3/  Nguyễn Quốc Bảo (HS cũ)
4/  Phan Phú Thứ (HS cũ)
5/  Bùi Văn Hùng (HS cũ)
6/  Nguyễn Quốc Mẫn (HS cũ)
7/  Đỗ Ngọc Tuân (HS cũ)
8/  Võ Văn Hùng (HS cũ)
9/  Trần Đức Khoa (HS cũ)
10/ Nguyễn Văn Hinh (HS inox Bình Yên)
11/ Đặng Đăng Khoa (HS Sea)

Đăng bởi Nguyễn Anh Vũ (1975)

07:14 PM, 06/03/2019

Xin đính chính

10/ Vũ Xuân Hinh (HS Inox Bình Yên)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:52 PM, 08/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho LT DOANH NHÂN QUẢNG NGÃI:
1. Nguyễn anh Vũ
2. Nguyễn Văn Ngư
3. Nguyễn Quốc Bảo
4. Phan Phú Thứ
5. Bùi Văn Hùng
6. Nguyễn Quốc Mẫn
7. Võ Văn Hùng
8. Trần Đức Khoa
9. Nguyễn Văn Hinh
10. Đặng Đăng Khoa

Đăng bởi Bùi Duy Hậu

12:56 PM, 06/03/2019

MISA FC ĐĂNG KÝ DANH SÁCH:
1. Bùi Duy Hậu ( Lãnh đội - TNP )
2. Nghiêm Phạm Anh Tuấn - TNP
3. Ngô Gia Hào - TNP
4. Nguyễn Hoà Xuân Thế - TNP
5. Đỗ Quốc Việt - TNP
6. Nguyễn Đức Quỳnh - TNP
7. Nguyễn Minh Thuyết - TNP
8. Nguyễn Lăng Quang Minh - TNP
9. Trần Lập - TNP
10. Nguyễn Lương Khoa - HS mới

Đăng bởi Bùi Duy Hậu

10:04 AM, 08/03/2019

11. Trần Quang Sơn - TNP

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:35 AM, 08/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho LT MISA
1. Bùi Duy Hậu
2. Nghiêm Phạm Anh Tuấn
3. Ngô Gia Hào
4. Nguyễn Hoà Xuân Thế
5. Đỗ Quốc Việt
6. Nguyễn Minh Thuyết
7. Nguyễn Lăng Quang Minh
8. Trần Lập
9. Trần Quang Sơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:12 PM, 08/03/2019

10. Nguyễn Đức Quỳnh

Đăng bởi Bùi Duy Hậu

07:20 AM, 12/03/2019

11. Nguyễn Luận ( 1982 - hồ sơ The Win, DN Quảng Ngãi )

Đăng bởi Bùi Duy Hậu

08:38 AM, 12/03/2019

11. Nguyễn Luận ( 1982 - hồ sơ The Win, DN Quảng Ngãi )

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:25 AM, 12/03/2019

11. Nguyễn Luận

Đăng bởi Bùi Duy Hậu

08:59 AM, 16/03/2019

Huỳnh Trung Kiên - TNP mùa trước

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:09 AM, 18/03/2019

12. Huỳnh Trung Kiên

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

09:51 PM, 06/03/2019

Gửi BTK danh sách tham gia serie C mùa giải 2019 của LT KS Tuyết Sơn :
1. Nguyễn Hải Sơn 
2. Trần Trung Hải 
3. Lý Hồng Chương
4. Nguyễn Văn Thi
5. Phạm Quốc Thiên 
6. Lâm Việt Thắng ( Thép VT )
7. Trần Hoàng Vũ
8. Nguyễn Thành Thanh ( EU )
9. Đậu Thanh Tâm
10. Trần Văn Hoàn
11. Võ Thành Tới
12. Nguyễn Trí Nhân
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:40 PM, 08/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho LT KS TUYẾT SƠN:
1. Nguyễn Hải Sơn
2. Trần Trung Hải
3. Lý Hồng Chương
4. Nguyễn Văn Thi
5. Phạm Quốc Thiên
6. Lâm Việt Thắng
7. Trần Hoàng Vũ
8. Nguyễn Thành Thanh
9. Đậu Thanh Tâm
10. Trần Văn Hoàn
11. Võ Thành Tới

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

11:22 PM, 11/03/2019

13. Trần Văn Quốc Tường ( Phú Hoà )
14. Phạm Lê Bảo Thư ( Phú Hoà )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:19 AM, 12/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho LT KS TUYẾT SƠN:
12. Trần Văn Quốc Tường
13. Phạm Lê Bảo Thư

Đăng bởi Bùi Công Đông (1979)

07:42 AM, 08/03/2019

DNQN đăng ký danh sách tham dự series C mùa 2019
1. Bùi Công Đông ( Lãnh đội)
2. Trần Như Huy ( Đội Trưởng ) - HS Đơn Đương
3. Trần Xuân Viên - DNQNam
4. Trần Như Thảo - DNQNam
5. Phạm Văn Tiền -1985 suất đặc cách
6. Nguyễn Văn Hưng - DNQNam
7. Phạm Đình Phú - DNQNam
8. Hồ Vũ Quốc Vương - HS O Nhớ GMC
9. Trần Quang Sơn - HS Trúc Nghinh Phong
10. Nguyễn Thế Ân - HS Phú Hoà
11. Nguyễn Đình Minh - DNQnam
12. Huỳnh Văn Tuấn - Hồ Sơ mới

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:29 AM, 08/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho LT Doanh Nhân Quảng Nam
1. Bùi Công Đông
2. Trần Như Huy
3. Trần Xuân Viên
4. Trần Như Thảo
5. Nguyễn Văn Hưng
6. Hồ Vũ Quốc Vương
7. Trần Quang Sơn
8. Nguyễn Thế Ân
9. Nguyễn Đình Minh

Đăng bởi Bùi Duy Hậu

09:30 AM, 08/03/2019

11. Trần Quang Sơn - TNP cũ

Đăng bởi Nguyễn Chí Hùng

10:47 AM, 08/03/2019

Di Linh FC  gửi BTC danh sách cầu thủ thi đấu
1 Nguyễn Thái Tích
2 Lê Trần Quốc Vinh
3 Nguyễn Mạnh Tường
4 Bùi Đình Hòa
5 Nguyễn Vũ Cao Trực HS Cũ mùa 12
6 Trần Văn Khoa HS Cũ mùa 12
7 Nguyễn Quốc Trung HS  mới gửi BTC
8 Hoàng Duy Vũ
9 Trương Văn Phong
10 Lê Minh Trí
11 Gip Khánh Đại
12 Nguyễn Kiên Cường

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:34 PM, 08/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho Đội LT DI LINH:
1. Nguyễn Thái Tích
2. Lê Trần Quốc Vinh
3. Nguyễn Mạnh Tường
4. Bùi Đình Hòa
5. Trần Văn Khoa
6. Hoàng Duy Vũ
7. Trương Văn Phong
8. Lê Minh Trí
9. Nguyễn Kiên Cường
10. Nguyễn Vũ Cao Trực

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:56 PM, 12/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho Đội LT DI LINH:

11. Gip Khánh Đại

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

06:50 PM, 26/03/2019

12. Nguyễn Quốc Trung

Đăng bởi Phan Hải Nguyên (1986)

05:45 PM, 09/03/2019

Gửi BTC

Đội Phan Lâm xin dk danh sach tham dự giải LT

1.Phan Hải Nguyên

2.Phạm Thế Linh

3.Nguyễn Đinh Trường Linh

4.Huỳnh Trần Phương

5.Vũ Hữu Chương

6.Nguyễn Văn Hải

7.Trần Quốc Trường

8.Hồ Vĩnh Phức

9.Hà Xuân Hoàng DN+B

10.Nguyễn Thanh Tuấn Thép Viêt Thắng

Thank btc

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:38 AM, 11/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho Đội LT PHAN LÂM:
1.Phan Hải Nguyên
2.Phạm Thế Linh
3.Nguyễn Đinh Trường Linh
4.Huỳnh Trần Phương
5.Vũ Hữu Chương
6.Nguyễn Văn Hải
7.Trần Quốc Trường
8.Hồ Vĩnh Phức
9. Hà Xuân Hoàng
10.Nguyễn Thanh Tuấn

Đăng bởi Phan Hải Nguyên (1986)

02:47 PM, 18/03/2019

Phan Lâm xin dk
11. Đặng Xuân Trung (LT Sea)
Cảm ơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

06:04 PM, 18/03/2019

11. Đặng Xuân Trung

Đăng bởi Phan Hải Nguyên (1986)

01:58 PM, 22/04/2019

Gửi BTC Phan Lâm xin bổ sung
12.Trần Bảo Kỳ
13.Nguyễn Quang Trung (Thép VT)
Thanks BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:52 PM, 22/04/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho Đội LT PHAN LÂM:
12.Trần Bảo Kỳ
13.Nguyễn Quang Trung

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

07:15 PM, 09/03/2019

O Nhớ xin đăng ký danh sách:
1. Đặng Đức Phong
2. Lê Xuân Công
3. Lê Nguyên Khải
4. Phạm Trọng Nghĩa
5. Nghĩa Minh Tuấn
6. Ngô Đức Tưởng
7. Đoàn Tấn Khánh
8. Đặng Thanh Sơn
9. Nguyễn Ngọc Sơn Hà - Tầm Cao Việt
Trân Trọng.

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:07 AM, 11/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho Đội LT O NHỚ:
1. Đặng Đức Phong
2. Phạm Trọng Nghĩa
3. Nguyễn Minh Tuấn
4. Đoàn Tấn Khánh
5. Đặng Thanh Sơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:17 AM, 11/03/2019

6. Lê Nguyên Khải

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:08 PM, 11/03/2019

7. Ngô Đức Tưởng

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:45 PM, 12/03/2019

8. Lê Xuân Công

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:45 PM, 12/03/2019

9. Nguyễn Ngọc Sơn Hà

Đăng bởi Thiều Quang Cường (1979)

08:27 PM, 09/03/2019

Danh sách của đội Babyshop123 đăng ký tham gia:
1. Thiều Quang Cường
2. Thiều Quang Cảnh
3. Lê Công Thọ
4. Hồ Thái Điền
5. Huỳnh Minh Hưng
6. Nguyễn Hồng Phúc
7. Nguyện Mậu Truyển
8. Nguyễn Tuấn Dương

Trân Trọng!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:37 AM, 11/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho LT BABY SHOP 123:
1. Thiều Quang Cường
2. Thiều Quang Cảnh
3. Lê Công Thọ
4. Huỳnh Minh Hưng
5. Nguyện Mậu Truyển
6. Nguyễn Tuấn Dương

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

07:44 PM, 11/03/2019

7. Hồ Thái Điền

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:59 AM, 12/03/2019

8. Nguyễn Hồng Phúc

Đăng bởi Thiều Quang Cường (1979)

03:50 PM, 13/03/2019

Babyshop123 FC đăng ký:
Võ Thành Tới (KS Tuyết Sơn mùa rồi)

Cảm ơn!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:42 PM, 14/03/2019

9. Võ Thành Tới

Đăng bởi Bùi Công Đông (1979)

03:44 PM, 13/03/2019

10. Phạm Hoàng Tấn ( hồ sơ Chiên Đàn và Huy Thành Dũng + Phú Hoà)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:24 PM, 14/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho LT DN Quảng Nam:
10. Phạm Hoàng Tấn

Đăng bởi Bùi Công Đông (1979)

12:28 PM, 14/03/2019

11. Nguyễn Tấn Năm ( suất đặc cách thay cho Phạm Văn Tiền- hồ sơ Huy Thành Dũng và The Win Quảng Ngãi)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:42 PM, 14/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho LT DN Quảng Nam:
11. Nguyễn Tấn Năm

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:57 PM, 15/03/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho LT DN Quảng Nam:
12. Huỳnh Văn Tuấn

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

10:04 AM, 06/05/2019

Gửi BTK, 
 
LT EU đăng ký bổ sung:
 
Nguyễn Tiến Phú ( LT Sea mùa rồi)
 
Mong nhận đc phản hồi sớm
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

06:02 PM, 06/05/2019

BTC phản hồi các anh sau đây được tham gia thi đấu cho đội LT EU:
12. Nguyễn Tiến Phú


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1715  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 163  |  Bình luận: 3818

Lượt xem: 458606

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU