CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE C MÙA GIẢI lần thứ 11 - 2019 - 2020

Các đội bóng tham gia serie C 2019 - 2020 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X)

2. Lê Văn B ( tham gia mùa 2019 hay 2018 - 2019, 2018, .... đội Y)

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Cúp Sea Collection, cúp futsal, cúp Đạt Vĩnh Tiến, hay Cúp quesktek, Cúp klassy, ... đội Z)

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK)

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 48 giờ, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.
 
p/s: Các đội xem kỹ lại điều lệ, phần nhân sự, để gửi đúng Hồ sơ, Ban thư ký chỉ trình duyệt hồ sơ cho BTC khi hồ sơ đầy đủ,
 
Điều lệ mùa giải lần thứ 16: https://www.doanhnhanonline.net/chu-de/3446/dieu-le-giai-mua-thu-16-thang-09-nam-2019.html

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Ban thư ký Doanh Nhân Online: 0938 05 77 22, 0902 997 156, zalo hoặc viber: 0902 997 156, email: [email protected], hoặc messenger facebook: https://www.facebook.com/doanhnhanonline.vn


Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Nguyễn Chí Hùng

10:32 AM, 11/09/2019

 Gửi BTC Di Linh FC đăng ký cầu mùa 16. Cảm ơn!

1 Nguyễn Thái Tích HS cũ
2 Lê Trần Quốc Vinh HS Cũ
3 Trần Mạnh Tường (Đội Trưởng) HS cũ
4 Bùi Đình Hòa ( Phó Lãnh đội) HS cũ
5 Nguyễn Quốc Trung HS cũ
6 Trần Văn Khoa HS cũ
7 Hoàng Duy Vũ HS cũ
8 Trương Văn Phong HS cũ
9 Lê Minh Trí HS cũ
10 Nguyễn Chí Hùng HS cũ
11 Lê Quang Hiếu HS Onho FC mùa 13
12 Mai văn Quang HS mới gửi mail BTC
13 Nguyễn Kiên Cường HS Cũ

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:20 PM, 11/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Di Linh
1. Nguyễn Thái Tích, suất DN
2. Lê Trần Quốc Vinh, suất DN
3. Trần Mạnh Tường, suất DN
4. Bùi Đình Hòa, suất DN
5. Nguyễn Chí Hùng, suất DN
6. Nguyễn Kiên Cường, suất DN
7. Nguyễn Quốc Trung, suất DN
8. Trần Văn Khoa, suất DN 1982 (chỉ 1 người đá trên sân)
9. Lê Trọng Hiếu, suất DN 1982 (chỉ 1 người đá trên sân)
10. Hoàng Duy Vũ, suất CB-CNV
11. Trương Văn Phong, suất CB-CNV
12. Lê Minh Trí, suất CB-CNV

Đăng bởi Trần Văn Quốc Tường

02:10 PM, 11/09/2019

Đội "DOANH NHÂN QUẢNG NAM” đăng ký cầu thủ Serie C:

1. Trần Văn Quốc Tường (DN, 1979, Phú Hòa) - Lãnh đội

2. Nguyễn Đình Minh (DN, 1979, DN Quảng Nam)

3. Trần Xuân Viên (DN, 1979, DN Quảng Nam)

4. nguyễn văn hưng (DN, 1980, DN Quảng Nam)

5. Trần Như Thảo (DN, 1982, DN Quảng Nam)

6. Nguyễn Minh Thuyết (DN, 1981, Misa & TNP)

7. Đỗ Quốc Việt (SĐC, 1983, Misa & TNP)

8. Trần Lập (CNV, 1979, Misa & TNP)

9. Trần Quang Sơn (CNV, 1980, Misa & TNP)

 

Trân trọng !!!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:45 PM, 11/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội DN Quảng Nam
1. Trần Văn Quốc Tường, suất DN
2. Nguyễn Đình Minh, suất DN
3. Trần Xuân Viên, suất DN
4. Nguyễn Văn Hưng, suất DN
5. Nguyễn Minh Thuyết, suất DN
6. Đỗ Quốc Việt, suất DN
7. Trần Như Thảo, suất DN 1982 (chỉ 1 người đá trên sân)
8. Trần Quang Sơn, suất CB-CNV

Đăng bởi Trần Văn Quốc Tường

10:37 PM, 12/09/2019

Đội “DOANH NHÂN QUẢNG NAM” đăng ký cầu thủ Serie C
10. Đinh Thiện Tâm (DN, 1976, Phú Hòa)
11. Trần Quốc Hùng (DN, 1978, Phú Hòa)
12. Trần Trung Sơn (DN, 1980, TNP 2017)
13. Nguyễn Văn Thạnh (DN, 1982, DN Quảng Nam)

Đăng bởi Trần Văn Quốc Tường

10:42 PM, 12/09/2019

Nhầm tên BTK ơi
13. Trần Văn Thạnh (DN, 1982, DN Quảng Nam)

Trân trọng !!!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:31 PM, 13/09/2019

9. Đinh Thiện Tâm, suất DN
10. Trần Quốc Hùng, suất DN
11. Trần Trung Sơn, suất DN
12. Trần Văn Thạnh, suất DN 1982 (chỉ 1 cầu đá trên sân)

Đăng bởi Trần Văn Quốc Tường

01:32 PM, 30/09/2019

Đội “DOANH NHÂN QUẢNG NAM” đăng ký cầu thủ Serie C:
14. Phạm Vũ Ánh (DN, 1978, Phú Hòa 2017)

Tks !!!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:57 PM, 30/09/2019

13. Phạm Vũ Ánh, suất DN

Đăng bởi Trần Văn Quốc Tường

08:45 PM, 11/10/2019

Đội “Doanh nhân Quảng Nam” đăng ký cầu thủ Serie C:
15. Phạm Đình Phú (CB-CNV, 1978, Phú Hòa)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:11 PM, 12/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội DN Quảng Nam

15. Phạm Đình Phú

Đăng bởi Nguyễn Anh Vũ (1975)

03:44 PM, 12/09/2019

Đội DN Quảng Ngãi đăng ký cầu thủ mùa 16

1/ Nguyễn anh Vũ - Lãnh đội
2/ Nguyễn Văn Ngư - Phó lãnh đội
3/ Trần Đức Khoa - HS cũ
4/ Nguyễn Thanh Hiền - HS Đã gửi BTK
5/ Nguyễn Hòa Xuân Thế - HS Misa
7/ Phan Phú Thứ - HS cũ
8/ Bùi Văn Hùng - HS cũ
9/ Vũ Văn Hinh - HS cũ
10/ Thiều Quang Cường - HS Babyshop
11/ Thiều Quang Cảnh - HS Babyshop
12/ Huỳnh Minh Hưng - HS Babyshop

Đăng bởi Nguyễn Anh Vũ (1975)

03:54 PM, 12/09/2019

Gửi BTK!
Đăng ký sót xin bổ sung

1/ Nguyễn anh Vũ - Lãnh đội
2/ Nguyễn Văn Ngư - Phó lãnh đội
3/ Trần Đức Khoa - HS cũ
4/ Nguyễn Thanh Hiền - HS Đã gửi BTK
5/ Nguyễn Hòa Xuân Thế - HS Misa
7/ Nguyễn Quốc Bảo - HS cũ
8/ Phan Phú Thứ - HS cũ
9/ Bùi Văn Hùng - HS cũ
10/ Vũ Văn Hinh - HS cũ
11/ Thiều Quang Cường - HS Babyshop
12/ Thiều Quang Cảnh - HS Babyshop
13/ Huỳnh Minh Hưng - HS Babyshop


Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:54 PM, 12/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội DN Quảng Ngãi
1. Nguyễn Anh Vũ, suất DN
2. Nguyễn Văn Ngư, suất DN
3. Trần Đức Khoa, suất DN
4. Nguyễn Hòa Xuân Thế, suất DN
5. Nguyễn Quốc Bảo, suất DN
6. Phan Phú Thứ, suất DN
7. Thiều Quang Cường, suất DN
8. Thiều Quang Cảnh, suất DN
9. Huỳnh Minh Hưng, suất DN
10. Vũ Văn Hinh, suất DN 1982 (chỉ 1 cầu đá trên sân)
11. Bùi Văn Hùng, suất DN
12. Nguyễn Thanh Hiền, suất CB-CNV

Đăng bởi Nguyễn Anh Vũ (1975)

01:27 PM, 13/09/2019

GỬI BTK!

Đội DN QUẢNG NGÃI đăng ký bổ sung
13. Dư Thanh Vũ - HS DNQN cũ

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:16 PM, 13/09/2019

13. Dư Thanh Vũ, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Anh Vũ (1975)

10:34 AM, 17/09/2019

GỬI BTC!

Đội LT DN Quảng Ngãi đăng ký bổ sung cầu thủ
14. Đặng Đăng Khoa - HS dn Quảng Ngãi cũ

Cảm ơn!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:29 PM, 17/09/2019

14. Đặng Đăng Khoa, suất DN

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

10:23 PM, 12/09/2019

Đội O Nhớ đăng ký danh sánh:
1. Đặng Đức Phong 
2. Phạm Trọng Nghĩa
3. Lê Nguyên Khải
4. Nguyễn Minh Tuấn
5. Nguyễn Ngọc Sơn Hà
6. Ngô Đức Tưởng
7. Hồ Vũ Quốc Vương
8. Lê Công Thọ - Babyshop123
9. Hồ Thái Điền - Babyshop123
10. Đặng Thanh Sơn
Traan Trọng!!!!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:24 PM, 13/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa 16 cho đội O Nhớ
1. Đặng Đức Phong, suất DN
2. Phạm Trọng Nghĩa, suất DN
3. Hồ Vũ Quốc Vương, suất DN
4. Đặng Thanh Sơn, suất DN
5. Nguyễn Ngọc Sơn Hà, suất DN 1982 (chỉ 1 cầu đá trên sân)
6. Hồ Thái Điền, suất DN
7. Lê Nguyên Khải, suất CB-CNV
8. Nguyễn Minh Tuấn, suất CB-CNV

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:32 PM, 17/09/2019

9. Lê Công Thọ, suất DN
10. Ngô Đức Tưởng, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

08:56 AM, 13/09/2019

LT Sea đăng ký danh sách Serie C:
1/ Nguyễn Tiến Phú (Lãnh Đội) (Sea) 2/ Lê Minh Thảo - (EU mùa trước) 3/ Nguyễn Viết Kiên Trung (EU muà trước) 4/ Nguyễn Xuân Tuấn (EU muà trước) 5/ Nguyễn Thế Anh (EU muà trước) 6/ Phan Lê Đại Tài (EU muà trước) 7/ Đỗ Huy Hiếu (Sea muà cũ) 8/ Đoàn Trường Thi (Sea) 9/ Đặng Xuân Trung (Phan Lâm mùa trước) 10/ Cao Thế Anh (Sea muà cũ) 11/ Lê Đình Hùng (Sea muà cũ) 12/ Nguyễn Thành Trung (EU muà trước) 13/ Phạm Thanh Dũng (1982) (EU) 14/ Hà Đình Hoà (1982) (The Win ) 15/ Nguyễn Vũ Tảo Diệp (EU muà trước) Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:46 PM, 13/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia đội Sea mùa thứ 16
1. Nguyễn Tiến Phú, suất DN
2. Lê Minh Thảo, suất DN
3. Nguyễn Viết Kiên Trung, suất DN
4. Nguyễn Xuân Tuấn, suất DN
5. Nguyễn Thế Anh, suất DN
6. Phan Lê Đại Tài, suất DN
7. Đoàn Trường Thi, suất DN
8. Cao Thế Anh, suất DN
9. Lê Đình Hùng, suất DN
10. Nguyễn Thành Trung, suất DN
11. Nguyễn Vũ Tảo Diệp, suất DN
12. Phạm Thanh Dũng, suất DN 1982 (chỉ 1 người đá trên sân)
13. Hà Đình Hoà, suất DN 1982 (chỉ 1 người đá trên sân)
14. Đặng Xuân Trung, suất CB-CNV

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:26 PM, 17/09/2019

15. Đỗ Huy Hiếu, suất DN

Đăng bởi Trần Như Huy (1976)

08:08 AM, 14/09/2019

Gửi BTC!
Đội HH-Tân Phú đăng ký danh sách tham gia giải LT.
1. Đậu Thanh Tâm ( ĐƠN DƯƠNG).
2. Trần Như Huy     (ĐƠN DƯƠNG).
3. Nguyễn Văn Thi (Đơn Dương).
4. Phạm Quốc Thiên ( Đơn Dương).
5. Nguyễn Tấn Năm ( Quảng Nam).
6. Phạm Hoàng Tấn (Quảng Nam).
7. Nguyễn Thanh Tâm (Masino).
8. Huỳnh Vinh (Media 24h).
9. Ngô văn Diện ( Kenta).
Thanks!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:53 AM, 14/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 đội HH - Tân Phú
1. Đậu Thanh Tâm, suất DN
2. Trần Như Huy, suất DN
3. Nguyễn Văn Thi, suất DN
4. Phạm Quốc Thiên, suất DN
5. Nguyễn Tấn Năm, suất DN
6. Phạm Hoàng Tấn, suất DN
7. Nguyễn Thanh Tâm, suất DN 1982 (chỉ 1 cầu đá trên sân)
8. Huỳnh Vinh, suất DN
9. Ngô Văn Diện, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:01 PM, 16/09/2019

10. Nguyễn Hồng Phúc, suất CB-CNV
11. Nguyễn Thế Ân, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

10:49 AM, 14/09/2019

Gữi BTC
KSTS đăng ký danh sách thành viên tham gia giải
1. Trần Trung Hải
2. Lý Hồng Chương
3. Trần Hoàng Vũ
4. Phạm Quốc Thiên
5. Lâm Việt Thắng
6. Trần Văn Hoàn
7. Võ Thành Tới
8. Nguyễn Đức Quỳnh ( Misa )
9. Trần Như Dung ( DN+ )
10. Lê Công Tú ( Thiên Quang Vũ )
11. Nguyễn Duy Quang ( HHTP củ )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:34 PM, 14/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 đội Khách Sạn Tuyết Sơn
1. Trần Trung Hải, suất DN
2. Lý Hồng Chương, suất DN
3. Phạm Quốc Thiên, suất DN
4. Lâm Việt Thắng, suất DN
5. Trần Văn Hoàn, suất DN
6. Võ Thành Tới, suất DN
7. Trần Như Dung, suất DN 1982 (chỉ 1 cầu trên sân)
8. Lê Công Tú, suất DN 1982 (chỉ 1 cầu đá trên sân)
9. Nguyễn Duy Quang, suất CB-CNV
10. Trần Hoàng Vũ, suất CB-CNV
11. Nguyễn Đức Quỳnh suất CB-CNV

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

03:09 PM, 25/09/2019

12. Hà Xuân Hoàng ( DN P )

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:53 PM, 27/09/2019

12. Hà Xuân Hoàng, suất DN

Đăng bởi Phan Hải Nguyên (1986)

12:48 PM, 14/09/2019

Đôi Phan Lâm xin đăng ký danh sách

1.Phạm Thế Linh

2.Trần Bảo Kỳ

3.Nguyễn Đinh Trường Linh

4.Nguyễn Quang Trung

5.Phan Hải Nguyên

6.Huỳnh Trần Phương

7.Nguyễn Đăng Hoài

8.Nguyễn Thanh Tuấn

9.Hồ Vĩnh Phúc

10.Vũ Hữu Chương

thanks BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:15 PM, 14/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 đội Phan Lâm
1. Phạm Thế Linh, suất DN
2. Trần Bảo Kỳ, suất DN
3. Nguyễn Đinh Trường Linh, suất DN
4. Nguyễn Quang Trung, suất DN
5. Phan Hải Nguyên, suất DN
6. Huỳnh Trần Phương, suất DN
7. Nguyễn Đăng Hoài, suất DN 1982 (chỉ 1 cầu đá trên sân)
8. Nguyễn Thanh Tuấn, suất DN 1982 (chỉ 1 cầu đá trên sân)
9. Vũ Hữu Chương, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:33 PM, 17/09/2019

10. Hồ Vĩnh Phúc, suất CB-CNV

Đăng bởi Trần Như Huy (1976)

12:46 PM, 16/09/2019

ĐỘI LT HH TÂN PHÚ XIN BỔ SUNG CẦU THỦ 1/NGUYỄN HOÀNG PHÚC (BABYSHOP) 2/NGUYỄN THẾ ÂN(QUẢNG NAM mùa củ) Cảm ơn

Đăng bởi Trần Như Huy (1976)

12:12 PM, 01/10/2019

Đăng ký bổ sung LT HH TÂN PHÚ (nguyễn ngọc sơn) tầm cao việt

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:59 PM, 01/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 11 cho đội HH Tân Phú

Nguyễn Ngọc Sơn


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1711  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 157  |  Bình luận: 3591

Lượt xem: 420570

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU