CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE B MÙA GIẢI 2019 - 2020

Các đội bóng tham gia serie B 2019 - 2020 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X)

2. Lê Văn B ( tham gia mùa 2019 hay 2018 - 2019, 2018, .... đội Y)

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Cúp Sea Collection, cúp futsal, cúp Đạt Vĩnh Tiến, hay Cúp quesktek, Cúp klassy, ... đội Z)

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK)

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 48 giờ, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.
 
p/s: Các đội xem kỹ lại điều lệ, phần nhân sự, để gửi đúng Hồ sơ, Ban thư ký chỉ trình duyệt hồ sơ cho BTC khi hồ sơ đầy đủ,
 
Điều lệ mùa giải lần thứ 16: https://www.doanhnhanonline.net/chu-de/3446/dieu-le-giai-mua-thu-16-thang-09-nam-2019.html

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Ban thư ký Doanh Nhân Online: 0938 05 77 22, 0902 997 156, zalo hoặc viber: 0902 997 156, email: [email protected], hoặc messenger facebook: https://www.facebook.com/doanhnhanonline.vn


Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Nguyễn Trung Phi

09:22 AM, 10/09/2019

Đội VIETNAM CAR CARE FC Đăng ký danh sách cầu thủ tham dự giải Doanh nhân online serie B mùa 16 năm 2019.,

Danh sách cầu thủ: 

  1. Huỳnh Vinh ( Media 24h FC mùa 15 )
  2. Nguyễn Trung Phi           (Thép Việt Thắng FC mùa 15 )
  3. Nguyễn Đậu Chiến  (Media 24h FC mùa 15)
  4. Bùi Cao Sơn                  (Bizman FC mùa 11)
  5. Lê Hùng Phúc               (ca sĩ Phúc Bồ) 
  6. Võ Thái Sơn                  (Hồ sơ mới gửi BTK)
  7. Nguyễn Hồ Ngọc Bảo   (hồ sơ mới gửi BTK)
  8. Lê Xuân Anh                 (hồ sơ mới gửi BTK)
  9. Lưu Trọng Nghĩa           (hồ sơ mới gửi BTK) 
  10. Lữ Thanh Trãi                (Hồ sơ mới gửi BTK)

    Thanks,.

Best Regards,.

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:06 AM, 11/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây được đăng ký tham gia thi đấu mùa thứ 16 cho đội VN Car Care:
1. Huỳnh Vinh, suất DN
2. Nguyễn Trung Phi, suất DN
3. Nguyễn Đậu Chiến, suất DN
4. Bùi Cao Sơn, suất DN
5. Lê Hùng Phúc, suất DN
6. Võ Thái Sơn, suất DN
7. Lê Xuân Anh, suất DN
8. Lưu Trọng Nghĩa, suất CB-CNV

Đăng bởi Nguyễn Trung Phi

10:42 PM, 14/09/2019

11. Dương Hiếu Thuận 1970 ( hồ sơ mới gửi BTK )

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:04 PM, 16/09/2019

9. Nguyễn Hồ Ngọc Bảo, suất DN
10. Dương Hiếu Thuận, suất CB-CNV

Đăng bởi Nguyễn Trung Phi

11:07 AM, 17/09/2019

12. Phạm Văn Hồ ( hs mới gửi BTK )
13. Lê Hồng Lâm ( hs mới gửi BTK )

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:09 PM, 17/09/2019

11. Phạm Văn Hồ, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:31 PM, 17/09/2019

12. Lê Hồng Lâm, suất DN

Đăng bởi Huỳnh Trung Kiên

10:57 PM, 10/09/2019

Gửi BTC
Đại diện đội Bình Chánh FC đăng ký danh sách thành viên tham gia serie B như sau:
1/ Huỳnh Trung Kiên SN: 1980 (HS Bình Chánh FC mùa rồi).
2/ Nguyễn Quốc Bảo SN: 1980 (HS Bình Chánh FC mùa rồi).
3/ Bùi Văn Hùng SN: 1980 (HS Bình Chánh FC mùa rồi).
4/ Trần Đức Khoa SN: 1981 (HS Bình Chánh FC mùa rồi).
5/ Nguyễn Thanh Tòng SN: 1981 (HS Bình Chánh FC mùa rồi).
6/ Nguyễn Văn Giảo SN: 1981 (HS Inox Bình Yên cũ).
7/ Dương Tấn Lực SN: 1983 (HS Bình Chánh FC mùa rồi).
8/ Hoàng Phi Dũng SN: 1985 (HS Bình Chánh FC mùa rồi).
9/ Châu Thái Bảo SN: 1986 (HS Bình Chánh FC mùa rồi).
10/ Lê Văn Cảnh SN: 1987 (HS Bình Chánh FC mùa rồi).
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:13 AM, 11/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây được đăng ký tham gia thi đấu mùa thứ 16 cho đội Bình Chánh
1. Huỳnh Trung Kiên, suất DN
2. Nguyễn Quốc Bảo, suất DN
3. Bùi Văn Hùng, suất DN
4. Trần Đức Khoa, suất DN
5. Nguyễn Văn Giảo, suất CB-CNV
6. Dương Tấn Lực, suất DN
7. Hoàng Phi Dũng, suất DN
8. Châu Thái Bảo, suất DN
9. Lê Văn Cảnh, suất DN

Đăng bởi Huỳnh Trung Kiên

10:29 AM, 15/09/2019

11/ Nguyễn Văn Thắng SN: 1990 (HS gửi btk).

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:05 PM, 16/09/2019

10. Nguyễn Thanh Tòng, suất CB-CNV

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:50 PM, 17/09/2019

11. Nguyễn Văn Thắng, suất DN

Đăng bởi Huỳnh Trung Kiên

04:08 PM, 18/09/2019

12/ Trần Hoàng Trung SN: 1981 (HS gửi btk).

Đăng bởi Nguyễn Văn Thi

04:00 PM, 11/09/2019

Gửi BTC!
Đội Đơn Dương FC đăng ký danh sách thành viên tham gia Serie B mùa mới như sau:
1. Nguyễn Văn Thi (Đơn Dương )
2. Phạm Quốc Thiên (Đơn Dương )
3. Trần Như Huy (Đơn Dương)
4. Nguyễn Văn Huyền (Đơn Dương )
5. Nguyễn Văn Thuận (Đơn Dương )
6. Hoàng Công Thành (Đơn Dương )
7. Đậu Thanh Tâm (Đơn Dương)
8. Trần Đức Huy  (Đơn Dương).
9. Nguyễn Tấn Năm ( TheWin).
10. Nguyễn Minh Tài (HS gửi BTC)
Thanks!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

07:05 PM, 13/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Đơn Dương
1. Nguyễn Văn Thi, suất DN
2. Phạm Quốc Thiên, suất DN
3. Trần Như Huy, suất DN
4. Nguyễn Văn Huyền, suất CB-CNV
5. Nguyễn Văn Thuận, suất DN
6. Hoàng Công Thành, suất DN
7. Đậu Thanh Tâm, suất DN
8. Trần Đức Huy, suất DN
9. Nguyễn Tấn Năm, suất DN
10. Nguyễn Minh Tài, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Văn Thi

09:08 AM, 17/09/2019

11. Trần Hoàng Vũ ( Doanh nhân P).

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:59 PM, 17/09/2019

11. Trần Hoàng Vũ, suất CB-CNV

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

05:06 PM, 11/09/2019

Gửi BTK:
Đội An Khang fc đăng ký danh sách thành viên tham gia giải serie B mùa 16 như sau:
1. Cao Thế Anh. (Hs An Khang Fc)
2. Vũ Đình Sơn.  (Hs An Khang Fc )
3. Nguyễn Trung Toàn.  (Hs An Khang Fc )
4. Nguyễn Phạm Quang Trung . ( Hs An Khang Fc)
5. Trần Ngọc Thăng.  (Hs An Khang Fc)
6. Dương Mỹ Phan Quyền. (Hs An Khang Fc)
7. Đỗ Huy Hiếu. ( Hs An Khang Fc)
8. Nguyễn Viết Kiên Trung. (Hs An Khang Fc)
9. Nguyễn Mậu Truyển (Hs LT Babyshop123 mùa rồi )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:07 PM, 12/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội An Khang
1. Cao Thế Anh, suất DN
2. Vũ Đình Sơn, suất DN
3. Nguyễn Trung Toàn, suất DN
4. Nguyễn Phạm Quang Trung, suất DN
5. Trần Ngọc Thăng, suất DN
6. Dương Mỹ Phan Quyền, suất DN
7. Đỗ Huy Hiếu, suất DN
8. Nguyễn Viết Kiên Trung, suất DN
9. Nguyễn Mậu Truyển, suất DN

Đăng bởi Lý Hồng Chương (1977)

10:32 PM, 12/09/2019

Danh sách đội đk thành viên tham gia Serie B 2019
1. Trần Văn Quốc Tường
2. Nguyễn Tử Hải
3. Lê Văn Quang
4. Lê Hoàng Lâm
5. Hồ Vũ Quốc Vương
6. Phạm Nguyễn Tiến (HS Gửi BTK)
7. Nguyễn An Khương (HS Gửi BTK)
8. Nguyễn Lê Huy (HS Gửi BTK)
9. Lý Hồng Chương
10. Lê Công Tú

Đăng bởi Lý Hồng Chương (1977)

11:26 PM, 12/09/2019

11. Huỳnh Thanh Hải
12. Nguyễn Duy Khánh
13. Hồ Quốc Huy

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:38 PM, 13/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Kenta
1. Trần Văn Quốc Tường, suất DN
2. Nguyễn Từ Hải, suất DN
3. Lê Hoàng Lâm, suất DN
4. Hồ Vũ Quốc Vương, suất DN
5. Lý Hồng Chương, suất DN
6. Lê Công Tú, suất DN
7. Nguyễn Duy Khánh, suất DN
8. Hồ Quốc Huy, suất DN
9. Lê Văn Quang, suất CB-CNV
10. Huỳnh Thanh Hải, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:49 PM, 16/09/2019

11. Phạm Nguyễn Tiến, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:08 PM, 18/09/2019

12. Nguyễn Lê Huy, suất DN

Đăng bởi Lý Hồng Chương (1977)

04:43 PM, 18/09/2019

14. Nguyễn Mậu Thắng DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:26 PM, 18/09/2019

13. Nguyễn Mậu Thắng, suất DN

Đăng bởi Lý Hồng Chương (1977)

08:45 AM, 20/09/2019

Kenta đk
14. Trần Khải (tê ka 13)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:19 PM, 20/09/2019

14. Trần Quốc Khải, suất DN

Đăng bởi Lý Hồng Chương (1977)

11:59 AM, 22/10/2019

Kenta dk
15. Phạm Đình Phú

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:19 AM, 24/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Kenta

15. Phạm Đình Phú - Suất CB CNV

Đăng bởi Lý Hồng Chương (1977)

10:33 PM, 12/09/2019

11. Huỳnh Thanh Hải

Đăng bởi Phan Văn Hiếu

12:09 PM, 13/09/2019

Đội MEDIA 24H đăng ký nhân sự tham gia Serie B mùa giải thứ 16:
 
1./ Phan Văn Hiếu ( MEDIA 24H - Lãnh Đội )
2./ Nguyễn Thái Tâm ( MEDIA 24H mùa 15 - Phó Lãnh Đội )
3./ Cao Nhựt Trường ( MEDIA 24H mùa 15 - Đội Trưởng )
4./ Nguyễn Viết Lượng ( MEDIA 24H mùa 15 - Đội Phó )
5./ Nguyễn Văn Bộ ( MEDIA 24H mùa 15 )
6./ Phạm Thành Được ( MEDIA 24H mùa 15 )
7./ Phan Ngọc Đức ( MEDIA 24H mùa 15 )
8./ Hoàng Vĩnh ( MEDIA 24H mùa 15 )
9./ Nguyễn Minh Tân ( MEDIA 24H mùa 15 )
10./ Nguyễn Minh Hà ( Thép Việt Thắng mùa 15 )
11./ Nguyễn Huỳnh Vũ ( Thiên Quang Vũ mùa 15 )
12./ Đặng Xuân Vinh ( I-Nox Bình Yên mùa 15 )
13./ Trương Khắc Lễ ( Hồ Sơ Mới Gửi BTC )
 
 Thanks All ! 

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

06:36 PM, 13/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Media 24H
1. Phan Văn Hiếu, suất DN
2. Nguyễn Thái Tâm, suất DN
3. Cao Nhựt Trường, suất DN
4. Nguyễn Viết Lượng, suất DN
5. Nguyễn Văn Bộ, suất DN
6. Phạm Thành Được suất DN
7. Phan Ngọc Đức, suất DN
8. Hoàng Vĩnh, suất DN
9. Nguyễn Minh Tân, suất DN
10. Nguyễn Minh Hà, suất DN
11. Nguyễn Huỳnh Vũ, suất DN
12. Đặng Xuân Vinh, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:53 PM, 25/09/2019

13. Trương Khắc Lễ, suất DN

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

06:22 AM, 16/09/2019

Đội Tầm Cao Việt B đăng ký danh sách:
1. Đặng Đức Phong
2. Nguyễn Thanh Quang
3. Nguyễn Minh Tuấn
4. Nguyễn Ngọc Sơn Hà
5. Vũ Văn Tọa
6. Huỳnh Minh Hưng _ Babyshop 
7. Võ Hoài Nguyên _ HS gửi BTC
8. Võ Văn Cũng _ HS gửi BTC
Trân trọng.

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:48 PM, 16/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Tầm Cao Việt B
1. Đặng Đức Phong, suất DN
2. Nguyễn Thanh Quang, suất DN
3. Nguyễn Minh Tuấn, suất CB-CNV
4. Nguyễn Ngọc Sơn Hà, suất DN
5. Vũ Văn Tọa, suất DN
6. Huỳnh Minh Hưng, suất DN

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

10:14 PM, 18/09/2019

Tầm Cao Việt B bổ sung nhân sự:
Lê Nguyên Khải
Nguyễn Việt Hùng _ HS gửi BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:52 AM, 19/09/2019

7. Lê Nguyên Khải, suất CB-CNV

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

10:14 AM, 19/09/2019

Tầm Cao Việt bổ sung:
Đặng Thanh Sơn _ TCV

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:11 PM, 19/09/2019

8. Đặng Thanh Sơn, suất DN
9. Nguyễn Ngọc Sơn, suất DN

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

09:01 AM, 03/10/2019

TCV B đăng ký.
Hồ Thái Điền - O Nhớ

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:56 AM, 03/10/2019

BTC phản hồi các anh sau đây có thể tham gia thi đấu cho TCV B

Hồ Thái Điền

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

11:28 AM, 16/09/2019

DN THE WIN đăng ký danh sách

1.Phan Phú Thứ

2.Trương Quang Hiếu

3.Hà Đình Hòa

4.Nguyễn Hữu Hoàng Phong

5.Ngô Nhật Thành

6.Đoàn Ngọc Niên

7.Dương Thành Long ( HS DN+ 2019 )

8.Phạm Trọng Nghĩa

9.Huỳnh Nguyên Khôi

10.Trần Việt Phương

11.Trương Hữu Giang

12.Nguyễn Văn Ngư

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:29 PM, 16/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội DN THE WIN
1. Phan Phú Thứ, suất DN
2. Trương Quang Hiếu, suất DN
3. Hà Đình Hòa, suất DN
4. Nguyễn Hữu Hoàng Phong, suất DN
5. Ngô Nhật Thành, suất DN
6. Đoàn Ngọc Niên, suất DN
7. Dương Thành Long, suất DN
8. Phạm Trọng Nghĩa, suất DN
9. Huỳnh Nguyên Khôi, suất DN
10. Trần Việt Phương, suất DN
11. Trương Hữu Giang, suất DN
12. Nguyễn Văn Ngư, suất DN

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

02:49 PM, 17/09/2019

DN The Win xin bổ sung : 13. Nguyễn Thanh Điệp ( Hs Phan Lam 2019) cám ơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:25 PM, 17/09/2019

13. Nguyễn Thanh Điệp, suất CB-CNV

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

12:42 PM, 27/09/2019

DN THE WIN Xin Bổ Sung
Nguyễn Tuấn Anh ( hồ sơ gởi btk )
Cám ơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:50 AM, 03/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội DN THE WIN

Nguyễn Tuấn Anh

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh (1979)

02:09 PM, 16/09/2019

Hi BTC
DNQ Nam xin đăng ký danh sách thi đấu:
1 Võ Xuân Vũ Lộc
2 Lê Văn Sang
3 Trần Như Thảo
4 Lương Xuân Hoàng
5 Nguyễn Đình Thiện
6 Trần Văn Thạnh
7 Văn Phú Huệ
8 Lê Huy Anh
9 Nguyễn Văn Hưng
10 Ngô Đức Tưởng
11 Huỳnh Bá Tiến
12 Nguyễn Đình Minh
13 Nguyễn Hữu Hoàng Phúc
14 Trần Xuân Viên
15 Phan Văn Thuấn
16 Trần Thế Vinh

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:55 PM, 17/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội DN Quảng Nam
1. Võ Xuân Vũ Lộc, suất DN
2. Lê Văn Sang, suất DN
3. Trần Như Thảo, suất DN
4. Lương Xuân Hoàng, suất DN
5. Nguyễn Đình Thiện, suất CB-CNV
6. Trần Văn Thạnh, suất DN
7. Văn Phú Huệ suất DN
8. Lê Huy Anh suất DN
9. Nguyễn Văn Hưng suất DN
10. Ngô Đức Tưởng suất DN
11. Huỳnh Bá Tiến suất DN
12. Nguyễn Đình Minh suất DN
13. Nguyễn Hữu Hoàng Phúc suất DN
14. Trần Xuân Viên suất DN
15. Phan Văn Thuấn suất DN
16. Trần Thế Vinh suất DN

Đăng bởi Nghiêm Phạm Anh Tuấn (1980)

02:31 PM, 18/09/2019

Gửi BTC,

Trúc Nghinh Phong fc đăng kí thành viên mùa giải mới như sau:

1.Ngô Gia Hào- Thành viên cũ

2.Đỗ Quốc Việt- Thành viên cũ

3.Võ Văn Hậu - Thành viên cũ

4.Nguyễn Minh Thuyết- Thành viên cũ

5.Nguyễn Hòa Xuân Thế- Thành viên cũ

6.Trần Đức Quỳnh- Thành viên cũ

7.Trần Lập- Thành viên cũ

8. Nghiêm Phạm Anh Tuấn -Thành viên cũ

9. Trần Quang Sơn - Thành viên cũ

10. Võ Hoàng Lộc - Thành viên cũ

11. Lê Văn Trung - Thành viên cũ
12. Trần Ngọc Dũng - Thành viên cũ

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:30 PM, 18/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Trúc Nghinh Phong
1. Ngô Gia Hào, suất DN
2. Đỗ Quốc Việt, suất DN
3. Nguyễn Minh Thuyết, suất DN
4. Nguyễn Hòa Xuân Thế, suất DN
5. Trần Đức Quỳnh, suất CB-CNV
6. Nghiêm Phạm Anh Tuấn, suất DN
7. Trần Quang Sơn, suất CB-CNV
8. Võ Hoàng Lộc, suất DN
9. Lê Văn Trung, suất DN
10. Trần Ngọc Dũng, suất DN

Đăng bởi Nghiêm Phạm Anh Tuấn (1980)

08:06 AM, 02/10/2019

Trúc Nghinh Phong bổ sung:
13. Nguyễn Văn Đăng (1984-DN) (hồ sơ gửi mail BTK)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

07:06 PM, 17/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Trúc Nghinh Phong

Nguyễn Văn Đăng - Suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:45 PM, 18/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Trúc Nghinh Phong

Võ Văn Hậu - Suất DN

Đăng bởi Nghiêm Phạm Anh Tuấn (1980)

03:42 PM, 21/10/2019

Trúc Nghinh Phong bổ sung:
14. Trần Văn Quang (1987-DN) (hồ sơ gửi BTK)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:38 PM, 24/10/2019

Trần Văn Quang, suất DN

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

10:56 AM, 19/09/2019

Tầm Cao Việt B đăng ký: 
Nguyễn Ngọc Sơn _ TCV

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

09:36 AM, 03/10/2019

TCV B đăng ký:
Hồ Vũ Quốc Vương - O Nhớ

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:50 AM, 03/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội TCV B

Hồ Vũ Quốc Vương

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

08:03 AM, 24/10/2019

Đội Tầm Cao Việt B bổ sung thành viên
Trần Mạnh Tường - Di Linh - Suất DN
Trương Văn Phong - Di Linh - Suất DN
Trần Văn Khoa - Di Linh - Suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:21 PM, 24/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội TCV B

Trần Văn Khoa - Suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:46 PM, 24/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội TCV B

Trương Văn Phong

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:08 PM, 24/10/2019

Trần Mạnh Tường, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

01:23 PM, 21/10/2019

An Khang Fc đăng ký bổ xung:
10. Đặng Hoàng Tuấn hs Inox Bình Yên mùa 2018

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:57 PM, 22/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội An Khang Fc

Đặng Hoàng Tuấn, suất DN


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1715  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 163  |  Bình luận: 3818

Lượt xem: 458612

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU