CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE A MÙA GIẢI 2019 - 2020

Các đội bóng tham gia serie A 2019 - 2020 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X)

2. Lê Văn B ( tham gia mùa 2019 hay 2018 - 2019, 2018, .... đội Y)

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Cúp Sea Collection, cúp futsal, cúp Đạt Vĩnh Tiến, hay Cúp quesktek, Cúp klassy, ... đội Z)

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK)

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 48 giờ, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.
 
p/s: Các đội xem kỹ lại điều lệ, phần nhân sự, để gửi đúng Hồ sơ, Ban thư ký chỉ trình duyệt hồ sơ cho BTC khi hồ sơ đầy đủ,
 
Điều lệ mùa giải lần thứ 16: https://www.doanhnhanonline.net/chu-de/3446/dieu-le-giai-mua-thu-16-thang-09-nam-2019.html

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Ban thư ký Doanh Nhân Online: 0938 05 77 22, 0902 997 156, zalo hoặc viber: 0902 997 156, email: [email protected], hoặc messenger facebook: https://www.facebook.com/doanhnhanonline.vn


Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

02:59 PM, 11/09/2019

Gữi BTC
Đội DN+P đăng ký danh sách
1. Nguyễn Đinh Trường Linh
2. Hà Xuân Hoàng
3. Trần Hoàng Vũ
4. Vũ Hữu Chương
5. Nguyễn Minh Hải
6. Đổ Văn Bình
7. Hà Minh Thống
8. Trần Trọng Quýnh ( HS gữi BTK )
Đội DN+ đăng ký danh sách
1. Trần Văn Hoàn
2. Thiều Quang Cảnh
3. Thiều Quang Trung
4. Phan Đăng Tường
5. Phan Đăng Khoa
6. Dương Thành Long
7. Trần Như Dung
8. Nguyễn Hoài Hảo
9. Nguyễn Phúc Trường ( HS gữi BTK )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:45 PM, 11/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội DN +P
1. Nguyễn Đinh Trường Linh, suất DN
2. Hà Xuân Hoàng, suất DN
3. Vũ Hữu Chương, suất DN
4. Đỗ Văn Bình, suất DN
5. Hà Minh Thống, suất DN
6. Trần Trọng Quýnh, suất DN
7. Trần Hoàng Vũ, suất CB-CNV

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:58 AM, 12/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội DN+
1. Trần Văn Hoàn, suất DN
2. Thiều Quang Cảnh, suất DN
3. Thiều Quang Trung, suất DN
4. Phan Đăng Tường, suất DN
5. Phan Đăng Khoa, suất DN
6. Dương Thành Long, suất DN
7. Trần Như Dung, suất DN
8. Nguyễn Hoài Hảo, suất DN
9. Nguyễn Phúc Trường, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

11:47 AM, 17/09/2019

DN đăng ký Đặng Thanh Nhàn ( Phan Lâm )

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

02:05 PM, 17/09/2019

DN đăng ký Nguyễn Thanh Hiền ( Quảng Ngãi )

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:58 PM, 18/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội DN +
10. Đặng Thanh Nhàn, suất DN
11. Nguyễn Thanh Hiền, suất CB-CNV

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

05:18 PM, 18/09/2019

DN P đăng ký Lê Quang Kỳ ( HS gữi BTK )

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

06:03 PM, 19/09/2019

DN P đăng ký Nguyễn Phúc Trường
DN đăng ký Đổ Văn Bình

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:14 PM, 20/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội DN +
Đỗ Văn Bình

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:15 PM, 20/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội DN +P
Nguyễn Phúc Trường

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

08:09 PM, 26/09/2019

DN P đăng ký Nguyễn Đình Nhân ( DN P )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:21 PM, 27/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội DN +P
8. Nguyễn Đình Nhân, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

12:54 PM, 04/10/2019

DN P đăng ký Đặng Đăng Khoa ( Quảng Ngãi )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:45 PM, 04/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội DN P

Đặng Đăng Khoa

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:32 PM, 10/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội DN P

Nguyễn Minh Hải

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

06:18 PM, 10/10/2019

DN P đăng ký Trần Xuân Hiển ( DN P mùa trước )
Thanks

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

11:50 AM, 18/10/2019

DN P đăng ký Nguyễn Trung Nguyên 1984 DN ( hồ sơ gửi BTK )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:13 PM, 18/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội DN P

Nguyễn Trung Nguyên

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

12:50 PM, 01/11/2019

DN đăng ký Lê Giang Sương ( người củ của DN mùa trước )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:19 PM, 01/11/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội DN

Lê Giang Sương - Suất DN

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

09:31 AM, 12/09/2019

INOX BÌNH YÊN – đăng ký danh sách 
1/. Sầm Minh Mẩn-DN (inox mùa 15) 
2/. Vũ Văn Hinh-DN (inox mùa 15)
3/. Lê Minh Chinh-DN (inox mùa 15)
4/. Trương Quang Việt-DN (inox mùa 15)
5/. Lê Quang Hưng-DN (inox mùa 15)
6/. Trần Nhật Huy-DN (inox mùa 15)
7/. Hồ Hữu Thuận-CNV (inox mùa 15)
8/. Nguyễn Đạo-DN (Inox mùa 13 năm 2018)
9./ Trần Thanh Sang-DN (hồ sơ đã gởi BTK)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:33 PM, 12/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Inox Bình Yên
1. Sầm Minh Mẩn, suất DN
2. Vũ Văn Hinh, suất DN
3. Lê Minh Chinh, suất DN
4. Trương Quang Việt, suất DN
5. Lê Quang Hưng, suất DN
6. Trần Nhật Huy, suất DN
7. Nguyễn Đạo, suất DN
8. Trần Thanh Sang, suất DN
9. Hồ Hữu Thuận, suất CB-CNV

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

12:27 PM, 19/09/2019

Inox Bình Yên bổ sung thành viên:
BÙI NGỌC PHƯƠNG, hs đã gữi BTK

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:52 PM, 19/09/2019

10. Bùi Ngọc Phương, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

07:10 PM, 03/10/2019

Inox Bình Yên bổ sung người củ mùa rồi
11/. Trần Văn Kha

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:44 PM, 04/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Inox Bình Yên

Trần Văn Kha

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

09:00 AM, 13/09/2019

Gửi BTK
 
EU đăng ký danh sách Serie A:
1/ Nguyễn Đăng Hoài (EU mùa rồi)
2/ Lê Minh Thảo (EU mùa rồi)
3/ Nguyễn Lê Nam Khánh (EU mùa rồi)
4/ Phan Trung Tiến (EU mùa rồi)
5/ Phạm Thanh Dũng (EU mùa rồi)
6/ Lê Thanh Tùng (EU mùa rồi)
7/ Nguyễn Bảo Xuân Thanh (EU mùa rồi)
8/ Nguyễn Anh Quốc (EU mùa rồi)
9/ Võ Thành Lộc (EU mùa rồi)
10/ Nguyễn Thế Anh (EU mùa rồi)
11/ Nguyễn Viết Kiên Trung ( An Khang Serie B)
 
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:46 PM, 13/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội EU - VESBO
1. Nguyễn Đăng Hoài, suất DN
2. Lê Minh Thảo, suất DN
3. Nguyễn Lê Nam Khánh, suất DN
4. Phan Trung Tiến, suất DN
5. Phạm Thanh Dũng, suất DN
6. Lê Thanh Tùng, suất DN
7. Nguyễn Bảo Xuân Thanh, suất CB-CNV
8. Nguyễn Anh Quốc, suất DN
9. Võ Thành Lộc, suất DN
10. Nguyễn Thế Anh, suất DN
11. Nguyễn Viết Kiên Trung, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

08:35 AM, 02/10/2019

Gửi BTK

EU đăng ký bổ sung:
Nguyễn Thành Trung (LT EU mùa trước)

Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:57 AM, 03/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội EU - VESBO

Nguyễn Thành Trung

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

07:49 AM, 16/09/2019

Đội Tầm Cao Việt đăng ký danh sách:
1. Lê Công Đức
2. Lê Công Thọ
3. Mai Quang Sáng 
4. Ngô Hữu Nghị
5. Trương Đình Hiếu
6. Đặng Thanh Sơn
7. Nguyễn Văn Đường - HS gửi BTC
Trân trọng.

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:14 PM, 16/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Tầm Cao Việt
1. Lê Công Đức, suất DN
2. Lê Công Thọ, suất DN
3. Mai Quang Sáng, suất DN
4. Ngô Hữu Nghị, suất DN
5. Trương Đình Hiếu, suất DN
6. Đặng Thanh Sơn, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:39 PM, 16/09/2019

7. Nguyễn Văn Đường, suất DN

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

10:07 PM, 16/09/2019

8. Nguyễn Văn Nga - HS gửi BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:34 PM, 18/09/2019

8. Nguyễn Văn Nga, suất DN

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

09:33 PM, 18/09/2019

TCV bổ sung thêm:
9. Nguyễn Xuân Nghĩa _ HS gửi BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:41 PM, 19/09/2019

9. Nguyễn Xuân Nghĩa, suất DN

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

10:08 AM, 20/09/2019

Tầm Cao Việt bổ sung nhân sự:
Nguyễn Quốc Khánh_ HS gửi BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:59 PM, 20/09/2019

10. Nguyễn Quốc Khánh, suất CB-CNV

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

12:07 PM, 11/10/2019

TCV bs nhân sự
11. Nguyễn Kiên Cường DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:16 PM, 11/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Tầm Cao Việt

Nguyễn Kiên Cường, suất DN

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

10:19 AM, 18/10/2019

TCV bổ sung:
Nguyễn Mình Tuấn - TCV

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:29 AM, 18/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Tầm Cao Việt

Nguyễn Minh Tuấn - Suất CNV

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

02:36 PM, 18/10/2019

Đội Tầm Cao Việt bs cầu thủ
Lê Bá Ngọc Qúy - DN ( HS mới gửi BTC)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:38 PM, 18/10/2019

11:29 AM, 18/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Tầm Cao Việt

Lê Bá Ngọc Qúy

Đăng bởi Lâm Việt Thắng

12:05 PM, 16/09/2019

Thép Việt Thắng đăng kí danh sách tham gia 2019-2020 :
1/LÂM VIỆT THẮNG : Lãnh đội
2/TRẦN TRUNG HẢI : phó lãnh đội
3/NGUYỄN THANH TUẤN
4/MAI CHÍ THANH
5/VÕ TIẾN TRI - CNV
6/LÂM VIỆT HẢI
7/NGUYỄN QUỐC KHIÊM 
8/NGUYỄN QUANG TRUNG
9/PHẠM ANH PHƯƠNG (hồ sơ mới 2016 đã gửi BTK)
Cám ơn !!!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:48 PM, 18/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Thép Việt Thắng
1. LÂM VIỆT THẮNG, suất DN
2. TRẦN TRUNG HẢI, suất DN
3. NGUYỄN THANH TUẤN, suất DN
4. MAI CHÍ THANH, suất DN
5. VÕ TIẾN TRI, suất CB-CNV
6. LÂM VIỆT HẢI, suất DN
7. NGUYỄN QUỐC KHIÊM, suất DN
8. NGUYỄN QUANG TRUNG, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:53 PM, 18/09/2019

9. PHẠM ANH PHƯƠNG, suất DN

Đăng bởi Phan Hải Nguyên (1986)

04:47 PM, 16/09/2019

Đội Ngọc Bảo Anh xin đăng ký danh sách

1.Phạm Thế Linh

2.Trần Bảo Kỳ

3.Chung Chí Cường

4.Nguyễn Thiện Minh

5.Phan Hải Nguyên

6.Nguyễn Quốc Đạt

7.Vũ Xuân Thịnh

8.Đặng Hoàng Tú

9.Nguyễn Anh Dũng (The Wind 2018)

Thanks BTC

Đăng bởi Phan Hải Nguyên (1986)

04:49 PM, 16/09/2019

9.Lê Anh Dũng (the wind)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:54 PM, 18/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Ngọc Bảo Anh
1. Phạm Thế Linh, suất DN
2. Trần Bảo Kỳ, suất DN
3. Chung Chí Cường, suất CB-CNV
4. Nguyễn Thiện Minh, suất DN
5. Phan Hải Nguyên, suất DN
6. Nguyễn Quốc Đạt, suất DN
7. Vũ Xuân Thịnh, suất DN
8. Đặng Hoàng Tú, suất DN
9. Lê Anh Dũng, suất DN

Đăng bởi Phan Hải Nguyên (1986)

02:20 PM, 04/10/2019

10.Phạm Thanh Cảnh hsgui btc
Thanks btc

Đăng bởi Nguyễn Tiến Phú (1973)

08:04 PM, 18/09/2019

Danh sách Sea collection tham dự giải DNOL Serie A lần thứ 16
1/ NGUYỄN TIẾN PHÚ (Lãnh đội)
2/ HỒNG HẢI TOÀN 
3/ ĐOÀN TRƯỜNG THI 
4/ ĐÀO THẾ HOÀNG 
5/ ĐẶNG XUÂN TRUNG
6/ LÊ THIÊN VŨ 
7/ LƯU NGỌC THANH
8/ PHẠM MINH TÀI
9/ HUỲNH ĐÌNH PHÚC 
10/ HUỲNH THẮNG
11/LƯƠNG CÔNG HƯNG (hồ sơ đã gửi BTK)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:25 PM, 19/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Sea collection
1/ NGUYỄN TIẾN PHÚ, suất DN
2/ HỒNG HẢI TOÀN, suất DN
3/ ĐOÀN TRƯỜNG THI, suất DN
4/ ĐÀO THẾ HOÀNG, suất DN
5/ ĐẶNG XUÂN TRUNG, suất CB-CNV
6/ LÊ THIÊN VŨ, suất DN
7/ LƯU NGỌC THANH, suất CB-CNV
8/ PHẠM MINH TÀI, suất DN
9/ HUỲNH ĐÌNH PHÚC, suất DN
10/ HUỲNH QUỐC THẮNG, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Tiến Phú (1973)

03:04 PM, 19/09/2019

11/ Trần Hữu Sánh 
Nhờ BTK xác nhận . Thanks 

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:51 PM, 20/09/2019

11. Trần Hữu Sánh, suất DN

Đăng bởi Lâm Việt Thắng

07:11 AM, 24/09/2019

THÉP VIỆT THẮNG đăng kí :
TRƯƠNG VĨNH LONG: 1984
hồ sơ đã gửi BTK
cám ơn 

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:52 PM, 25/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Thép Việt Thắng
10. TRƯƠNG VĨNH LONG, suất DN

Đăng bởi Lâm Việt Thắng

11:21 AM, 27/09/2019

Thép Việt Thắng đăng kí:
11/LÊ MINH TUYẾN- Thewin 2019
cám ơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:24 PM, 27/09/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia mùa thứ 16 cho đội Thép Việt Thắng
11. LÊ MINH TUYẾN, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:49 AM, 11/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia Đội DN + P
 
Trần Xuân Hiển

Đăng bởi Nguyễn Đinh Trường Linh (1979)

10:12 PM, 30/10/2019

Doanh Nhân +P đăng ký:
Nguyễn Duy Khánh DN ( RiCa)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:30 PM, 31/10/2019

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia Đội DN P
Nguyễn Duy Khánh, suất DN


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1715  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 163  |  Bình luận: 3818

Lượt xem: 458613

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU