CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 MÙA GIẢI 2020

Các đội bóng tham gia sân 7 - Mùa giải 2020 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X)

2. Lê Văn B ( tham gia mùa 2019 hay 2018 - 2019, 2018, .... đội Y)

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Cúp Sea Collection, cúp futsal, cúp Đạt Vĩnh Tiến, hay Cúp quesktek, Cúp klassy, ... đội Z)

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK)

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 48 giờ, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.
 
p/s: Các đội xem kỹ lại điều lệ, phần nhân sự, để gửi đúng Hồ sơ, Ban thư ký chỉ trình duyệt hồ sơ cho BTC khi hồ sơ đầy đủ,
 
Điều lệ mùa giải lần thứ 17: https://www.doanhnhanonline.net/chu-de/3590/dieu-le-giai-san-7-mua-thu-17-nam-2020.html

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Ban thư ký Doanh Nhân Online: 0938 05 77 22, 0902 997 156, zalo hoặc viber: 0902 997 156, email: [email protected], hoặc messenger facebook: https://www.facebook.com/doanhnhanonline.vn


Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

12:54 PM, 28/05/2020

Gửi BTK
 
Doanh Nhân Today gửi danh sách đăng ký:

1. Nguyễn Tiến Phú ( Sea Collection)
2. Nguyễn Xuan Tuấn ( LT Sea Collection)
3. Lê Minh Thảo ( LT Sea Collection)
4. Nguyễn Quốc Dũng ( Dệt 5S)
5. Nguyễn Viết Kiên Trung ( LT Sea Collection)
6. Nguyễn Thế Anh ( LT Sea Collection)
7. Mai Tú Lâm ( Dệt 5S)
8. Phan Tài Dậu ( LT Sea Collection)
9. Đỗ Huy Hiếu ( LT Sea Collection)
10. Phạm Thanh Dũng ( LT Sea Collection)
11. Hà Đình Hoà ( LT Sea Collection)
12. Đặng Xuân Trung ( LT Sea Collection)
13. Nguyễn Bảo Xuân Thanh ( EU)
14. Thai Duy Hưng ( Dệt 5S)
15. Nguyễn Vũ Tảo Diệp ( LT Sea Collection)
16. Lưu Ngọc Thanh ( Sea Collection)
 
Cảm ơn BTK. 

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:10 PM, 28/05/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội DN Today
1. Nguyễn Tiến Phú, suất DN
2. Nguyễn Xuân Tuấn, suất DN
3. Lê Minh Thảo, suất DN
4. Nguyễn Quốc Dũng, suất DN
5. Nguyễn Viết Kiên Trung, suất DN
6. Nguyễn Thế Anh, suất DN
7. Phan Lê Đại Tài, suất DN
8. Thái Duy Hưng, suất DN
9. Nguyễn Vũ Tảo Diệp, suất DN
10. Phạm Thanh Dũng, suất 82 (01 người trên sân)
11. Hà Đình Hoà, suất 82 (01 người trên sân)
12. Đặng Xuân Trung, suất CB-CNV (02 người trên sân)
13. Mai Tú Lâm, suất CB-CNV (02 người trên sân)
14. Nguyễn Bảo Xuân Thanh, suất CB-CNV (02 người trên sân)
15. Lưu Ngọc Thanh, suất CB-CNV (02 người trên sân)
16. Đỗ Huy Hiếu, suất ĐC

Đăng bởi Nguyễn Thế Anh

12:56 PM, 28/05/2020

Sorry nhầm
STT 8. Phan Lê Đại Tài nhé BTK

Đăng bởi Nguyễn Anh Vũ (1975)

01:12 PM, 28/05/2020

DN QUẢNG NGÃI ĐANGKÝ CẦU THỦ
 
1. Nguyễn Anh Vũ (Lãnh đội) - DN
2. Nguyễn Văn Ngư (Phó lãnh đội) - DN
3. Phan Phú Thứ (Đội trưởng) - DN
4. Bùi Văn Hùng - DN
5. Nguyễn Quốc Bảo - DN
6. Thiều Quang Cường - DN
7. Thiều Quang Cảnh - DN
8. Vũ Văn Hinh - DOANHNHAN 1982
9. Đặng Đăng Khoa- DN
10. Nguyễn Hòa Xuấn Thế DN
11. Nguyễn Thanh Hiền - CNV
12. Nguyễn Thanh Điệp -CNV- HS NGOC BẢO ANH
13. Lương Thế Lâm - CNV - HS THE WIN
14. Nguyễn Mậu Truyển DN- HS BABYSHOP
15. Trần Quốc Khải DN - HS THE WIN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:15 PM, 28/05/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội DN Quảng Ngãi
1. Nguyễn Anh Vũ, suất DN
2. Nguyễn Văn Ngư, suất DN
3. Bùi Văn Hùng, suất DN
4. Nguyễn Quốc Bảo, suất DN
5. Thiều Quang Cường, suất DN
6. Thiều Quang Cảnh, suất DN
7. Đặng Đăng Khoa, suất DN
8. Nguyễn Hòa Xuân Thế, suất DN
9. Nguyễn Mậu Truyển, suất DN
10. Trần Quốc Khải, suất DN
11. Vũ Văn Hinh, suất 82 (01 người trên sân)
12. Phan Phú Thứ, suất ĐC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:40 PM, 02/06/2020

13. Nguyễn Thanh Điệp, suất CB-CNV (2 người trên sân)

Đăng bởi Nguyễn Anh Vũ (1975)

12:28 PM, 03/06/2020

Doanh nhân QUẢNG NGÃI bổ sung
14. Huỳnh Ngô Tùng Duy - suất DN 1982 Hồ sơ the Win
Cảm ơn!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:04 PM, 04/06/2020

14. Huỳnh Ngô Tùng Duy, suất 82 (01 người trên sân)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:33 AM, 18/06/2020

15. Nguyễn Thanh Hiền, suất CNV

Đăng bởi Nguyễn Anh Vũ (1975)

02:58 PM, 22/06/2020

Đội DNQN xin bổ sung cầu thủ
16. Hồ Hữu Thuận, suất CB-CNV Hồ sơ inox Bình Yên nhé BTC
cẢM ƠN!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:57 AM, 23/06/2020

16. Hồ Hữu Thuận, suất CNV

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:44 PM, 23/06/2020

17. Lương Thế Lâm, suất CNV

Đăng bởi Nguyễn Chí Hùng

01:44 PM, 28/05/2020

Di Linh FC gửi DS cầu :
1 Nguyễn Thái Tích DN
2 Lê Trần Quốc Vinh DN
3 Trần Mạnh Tường (Đội Trưởng) DN
4 Nguyễn Quốc Trung DN
5 Trần Văn Khoa DN
6 Hoàng Duy Vũ CB
7 Trương Văn Phong DN
8 Lê Minh Trí CB
9 Nguyễn Chí Hùng DN
10 Lê Trọng  Hiếu DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:36 PM, 28/05/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội Di Linh
1. Nguyễn Thái Tích, suất DN
2. Lê Trần Quốc Vinh, suất DN
3. Trần Mạnh Tường, suất DN
4. Trương Văn Phong, suất DN
5. Nguyễn Chí Hùng, suất DN
6. Lê Minh Trí, suất CB-CNV (02 người trên sân)
7. Hoàng Duy Vũ, suất CB-CNV (02 người trên sân)
8. Lê Trọng Hiếu, suất 82 (01 người trên sân)
9. Trần Văn Khoa, suất 82 (01 người trên sân)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:07 PM, 28/05/2020

10. Nguyễn Quốc Trung, suất ĐC

Đăng bởi Nguyễn Chí Hùng

03:33 PM, 15/06/2020

Gửi BTK Di Linh FC gửi ds đăng ký bổ sung

11. Bùi Đình Hòa HS cũ
12. Nguyễn Văn Tưởng DN hs gửi BTC
13. Lê Anh Thy DN hs gửi BTC
14. Lê Hồng Huyện DN hs gửi BTC

Đăng bởi Nguyễn Chí Hùng

02:46 PM, 16/06/2020

Di Linh FC bổ sung
15. Ngô Xuân Quang DN hs gửi BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:06 PM, 16/06/2020

11. Bùi Đình Hoà, suất DN
12. Lê Anh Thy, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:15 PM, 16/06/2020

13. Lê Hồng Huyện, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:32 AM, 18/06/2020

14. Nguyễn Văn Tưởng, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:59 PM, 23/06/2020

15. Ngô Quang Xuân, suất CNV

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh (1979)

09:14 AM, 29/05/2020

Hi BTC
Lão tướng DNQN gởi danh sách cầu thủ tham gia sân 7
Nguyễn Đình Minh DN
Trần Xuân Viên DN
Nguyễn Văn Hưng DN
Phạm Đình Phú CB-CNV
Trần Như Thảo DN 1982
Trần Văn Thạnh DN 1982
Trần Quang Sơn DN
Lê Văn Huỳnh DN Suất Tài trợ đã gởi hồ sơ BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:06 AM, 02/06/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký thi đấu cho đội DNQN
1. Nguyễn Đình Minh, suất DN
2. Trần Xuân Viên, suất DN
3. Nguyễn Văn Hưng, suất DN
4. Trần Như Thảo, suất 82 (chỉ 01 người trên sân)
5. Trần Văn Thạnh, suất 82 (chỉ 01 người trên sân)
6. Phạm Đình Phú, suất CB-CNV (chỉ 02 người trên sân)
7. Trần Quang Sơn, suất CB-CNV (chỉ 02 người trên sân)

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh (1979)

08:09 PM, 02/06/2020

Hi BTC
DN Quảng Nam xin bỗ sung cầu thủ sân 7:
9. Nguyễn Minh Thuyết DN 1981
10. Cù Xuân Sơn CB-CNV 1980 hồ sơ gởi BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:40 AM, 04/06/2020

8. Nguyễn Minh Thuyết, suất DN
9. Cù Xuân Sơn, suất CB-CNV

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh (1979)

02:18 PM, 10/06/2020

Hi BTC
DN Quảng Nam bổ sung cầu thủ như sau
10. Ngô Quốc Hoàng DN Đội HH Tân Phú
11. Ngô Đức Tường DN-SDC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:01 PM, 10/06/2020

10. Ngô Quốc Hoàng, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh (1979)

09:52 AM, 11/06/2020

Hi BTC
DN Quảng Nam bổ sung cầu thủ như sau:
12. Phan Minh Nhật -DN Người Cũ của Sea

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:42 PM, 12/06/2020

11. Phan Minh Nhật, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:58 PM, 16/06/2020

12. Ngô Đức Tưởng, suất ĐC

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh (1979)

09:47 PM, 17/06/2020

Hi BTC
DN Quảng Nam bổ sung cầu thủ như sau:
12. Hoàng Hồng Điệp DN- 1980 Thủ Môn, Hồ sơ gởi BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:57 AM, 20/06/2020

13. Hoàng Hồng Điệp, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

10:46 AM, 30/05/2020

Gửi BTC
KSTS đăng ký danh sách thành viên tham gia giải
1. Trần Trung Hải
2. Lý Hồng Chương
3. Trần Hoàng Vũ
4. Phạm Quốc Thiên
5. Lâm Việt Thắng
6. Trần Văn Hoàn
7. Võ Thành Tới
8. Nguyễn Đức Quỳnh
9. Trần Như Dung 
10. Lê Công Tú 
11. Nguyễn Duy Quang
12. Hà Xuân Hoàng
13. Vũ Hữu Chương ( DN+P ).
14. Nguyễn Tấn Năm ( Đơn Dương )
15. Nguyễn Văn Giảo ( Bình Chánh )
16. Lê Văn Quang ( Kenta )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:21 AM, 01/06/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội KS Tuyết Sơn
1. Trần Trung Hải, suất DN
2. Lý Hồng Chương, suất DN
3. Nguyễn Hải Sơn, suất DN
4. Phạm Quốc Thiên, suất DN
5. Lâm Việt Thắng, suất DN
6. Võ Thành Tới, suất DN
7. Hà Xuân Hoàng, suất DN
8. Vũ Hữu Chương, suất DN
9. Lê Văn Quang, suất DN
10. Trần Như Dung, suất 82 (01 người trên sân)
11. Lê Công Tú, suất 82 (01 người trên sân)
12. Nguyễn Tấn Năm, suất 82 (01 người trên sân)
13. Nguyễn Văn Giảo, suất CB-CNV (02 người trên sân)
14. Trần Hoàng Vũ, suất CB-CNV (02 người trên sân)
15. Nguyễn Duy Quang, suất CB-CNV (02 người trên sân)
16. Nguyễn Đức Quỳnh, suất CB-CNV (02 người trên sân)
17. Trần Văn Hoàn, suất ĐC

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

06:11 PM, 22/06/2020

18. Trần Văn Út ( hồ sơ gởi BTK )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:58 AM, 23/06/2020

18. Trần Văn Út, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

12:34 PM, 30/06/2020

19. Nguyễn Thanh Tuấn ( Thép Việt Thắng )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:45 PM, 30/06/2020

19. Nguyễn Thanh Tuấn, suất 82

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

11:05 AM, 30/05/2020

17. Nguyễn Hải Sơn
Thanks

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

08:58 AM, 03/06/2020

Gửi BTK O Nhớ đăng ký danh sách thành viên tham gia sân 7 năm 2020

1.Đặng Thanh Sơn

2.Hồ Thái Điền

3.Huỳnh Minh Hưng

4.Bùi Duy Hậu

5.Lê Công Thọ

6.Nguyễn Minh Tuấn

7.Ngô Đức Tưởng

8.Đặng Đức Phong

9.Nguyễn Ngọc Sơn Hà

10.Lê Nguyên Khải

11. Phạm Trọng Nghĩa

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

03:31 PM, 03/06/2020

O Nhớ bs Nhân sự
12. Phạm Duy Lâm
13. Ngô Xuân Huy - The win
14. Nguyễn Kiên Cường - TCV

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:00 AM, 05/06/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội O Nhớ
1. Đặng Thanh Sơn, suất DN
2. Hồ Thái Điền, suất DN
3. Huỳnh Minh Hưng, suất DN
4. Bùi Duy Hậu, suất DN
5. Đặng Đức Phong, suất DN
6. Phạm Trọng Nghĩa, suất DN
7. Ngô Xuân Huy, suất DN
8. Nguyễn Kiên Cường, suất DN
9. Nguyễn Ngọc Sơn Hà, suất 82 (01 người trên sân)
10. Nguyễn Minh Tuấn, suất CB-CNV (02 người trên sân)
11. Lê Nguyên Khải, suất CB-CNV (02 người trên sân)
12. Ngô Đức Tưởng, suất ĐC

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

07:21 PM, 16/06/2020

O Nhớ bs nhân sự
13. Vũ Tiến Lực - suất Đặc cách

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:19 PM, 17/06/2020

13. Lê Công Thọ, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:20 AM, 18/06/2020

14. Vũ Tiến Lực, suất ĐC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:31 AM, 22/06/2020

15. Phạm Duy Lâm, suất DN

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

10:27 AM, 23/06/2020

O Nhó bs nhân sự
16. Nguyễn Văn Huyền - Đơn Dương Cnv

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:00 AM, 23/06/2020

16. Nguyễn Văn Huyền, suất CNV

Đăng bởi Phạm Thế Linh (1975)

08:48 AM, 12/06/2020

Gởi btc danh sách Đội Phi Thường GPN
1. Phạm Thế Linh
2. Trần Bảo Kỳ
3. Nguyễn Đằn Hoài
4. Nguyễn Thanh Tuấn
5. Nguyễn Quang Trung
6. Chung Chí Cường
7. Võ Cao Bách
8. Trần Huy Hải (Nhà báo ) Phi Thường 2016
9. Huỳnh Trần Phương
10. Trần Hồng Hải (DN +)
11. Lê Thanh Tuấn
12. Nguyễn Đinh Trường Linh
13. Phan Hải Nguyên
14. Hồ Vĩnh Phúc

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:50 AM, 15/06/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội Phi Thường – Gia Phát Nguyễn
1. Phạm Thế Linh, suất DN
2. Trần Bảo Kỳ, suất DN
3. Nguyễn Quang Trung, suất DN
4. Võ Cao Bách, suất DN
5. Huỳnh Trần Phương, suất DN
6. Trần Hồng Hải, suất DN
7. Lê Thanh Tuấn, suất DN
8. Nguyễn Đinh Trường Linh, suất DN
9. Chung Chí Cường, suất CB-CNV (02 cầu trên sân)
10. Trần Huy Hải, suất CB-CNV (02 cầu trên sân)
11. Hồ Vĩnh Phúc, suất CB-CNV (02 cầu trên sân)
12. Nguyễn Đăng Hoài, suất 82 (01 cầu trên sân)
13. Nguyễn Thanh Tuấn, suất 82 (01 cầu trên sân)
14. Phan Hải Nguyên, suất ĐC

Đăng bởi Phạm Thế Linh (1975)

03:47 PM, 15/06/2020

Đội Phi Thương GPN bổ sung 
15. Nguyễn Văn Hải (phan Lâm)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:05 PM, 16/06/2020

15. Nguyễn Văn Hải, suất DN

Đăng bởi Trần Như Huy (1976)

07:42 AM, 16/06/2020

ĐỘI LT HHTP XIN ĐĂNG KÝ CẦU THỦ 1) Trần như Huy 1976 DN (HHTP) 2) Đậu Thanh Tâm 1976 DN (HHTP) 3) Nguyễn văn Thi 1981 DN (HHTP) 4) Phạm hoàng Tấn 1979 DN(HHTP) 5) Huỳnh Vinh 1980 DN(HHTP) 6) Nguyễn Thanh Tâm 1982 DN(HHTP) 7) Bùi Công Đông 1979 DN ( QN) 8) Đinh Thiện Tâm 1976 DN(SG united) 9)Nguyễn Thế Trung 1979 CNVC (SG.) 10) Nguyễn văn bảo linh 1973 CNVC(SG) 11)Nguyễn Trọng Thanh Hùng 1976 DN(SG united) 12) Đặng Thanh Tùng 1978 CNVC(HS Mới ) 13)Trần Nhật Tín 1979 DN(hồ sơ mới) 14)Nguyễn viết Lượng 1983 DN (SDC) 15) Hồ vũ quốc vương 1981 DN (QN) 16)Nguyễn văn Huyền 1981CNV(DD)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:30 PM, 16/06/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội HH-Tân Phú
1. Trần Như Huy, suất DN
2. Đậu Thanh Tâm, suất DN
3. Nguyễn Văn Thi, suất DN
4. Phạm Hoàng Tấn, suất DN
5. Huỳnh Vinh, suất DN
6. Bùi Công Đông, suất DN
7. Nguyễn Trọng Thanh Hùng, suất DN
8. Hồ Vũ Quốc Vương, suất DN
9. Nguyễn Thanh Tâm, suất 82 (01 người trên sân)
10. Nguyễn Văn Huyền, suất CB-CNV(02 người trên sân)
11. Đặng Thanh Tùng, suất CB-CNV(02 người trên sân)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:14 PM, 17/06/2020

12. Nguyễn Viết Lượng, suất ĐC

Đăng bởi Trần Như Huy (1976)

03:30 PM, 17/06/2020

HHTP XIN BỔ SUNG CẦU 1)Nguyễn ngọc cường 1981 DN (HHTP) 2)Bùi ngọc đúng 1981 DN (HHTP) 3) Dương ngọc Thành. 1981(CNVC) Hồ sơ gửi btk ...thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

07:37 PM, 17/06/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội HH-Tân Phú
13. Nguyễn Ngọc Cường, suất DN
14. Bùi Ngọc Đúng, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:00 PM, 18/06/2020

15. Dương Ngọc Thành, suất CNV

Đăng bởi Trần Như Huy (1976)

01:43 PM, 18/06/2020

HHTP XIN BỔ SUNG CẦU THỦ 1) LÊ HOÀNG CHƯƠNG 1979 (CNVC) hồ sơ gửi btk...thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:24 PM, 18/06/2020

16. Lê Hoàng Chương, suất CNV

Đăng bởi Trần Như Huy (1976)

10:19 AM, 23/06/2020

HH- TÂN PHÚ XIN BỔ SUNG CẦU LƯƠNG THANH HÙNG 1981(CNVC) hồ sơ gửi btk. Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:35 PM, 23/06/2020

17. Lương Thanh Hùng, suất CNV

Đăng bởi Trần Như Huy (1976)

12:02 PM, 23/06/2020

HH- TÂN PHÚ BỔ SUNG THÊM CẦU NGUYỄN THANH TUẤN 1982 ((hồ sơ phan lâm) thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:36 PM, 23/06/2020

18. Nguyễn Thanh Tuấn, suất 82

1 2  > 


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1715  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 163  |  Bình luận: 3818

Lượt xem: 458610

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU