CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 TRẺ - MÙA GIẢI 2020

Các đội bóng tham gia sân 7 Trẻ - Mùa giải 2020 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X)

2. Lê Văn B ( tham gia mùa 2019 hay 2018 - 2019, 2018, .... đội Y)

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Cúp Sea Collection, cúp futsal, cúp Đạt Vĩnh Tiến, hay Cúp quesktek, Cúp klassy, ... đội Z)

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK)

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 48 giờ, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.
 
p/s: Các đội xem kỹ lại điều lệ, phần nhân sự, để gửi đúng Hồ sơ, Ban thư ký chỉ trình duyệt hồ sơ cho BTC khi hồ sơ đầy đủ,
 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Ban thư ký Doanh Nhân Online: 0938 05 77 22, 0902 997 156, zalo hoặc viber: 0902 997 156, email: [email protected], hoặc messenger facebook: https://www.facebook.com/doanhnhanonline.vn


Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

10:33 AM, 04/07/2020

Gữi BTK
DN+TICKMILL đăng ký thành viên
1. Nguyễn Đinh Trường Linh
2. Lâm Việt Thắng
3. Hà Minh Thống
4. Nguyễn Minh Hải
5. Đổ Văn Bình
6. Thiều Quang Trung
7. Nguyễn Đức Khôi
8. Nguyễn Phúc Trường
9. Trần Trọng Quýnh
10. Phan Đăng Tường
11. Phan Đăng Khoa
12. Nguyễn Trung Nguyên
13. Nguyển Thanh Hiền
14. Nguyển Quốc Khiêm 
15. Nguyển Minh Tài ( Thép VT )
16. Nguyễn Đăng Hoài ( NBA )
17. Vũ Xuân Thịnh ( NBA )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:37 PM, 06/07/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội DN TICKMILL:
1. Nguyễn Đinh Trường Linh, suất DN
2. Lâm Việt Thắng, suất DN
3. Hà Minh Thống, suất DN
4. Nguyễn Minh Hải, suất DN
5. Đỗ Văn Bình, suất DN
6. Thiều Quang Trung, suất DN
7. Nguyễn Đức Khôi, suất DN
8. Nguyễn Phúc Trường, suất DN
9. Trần Trọng Quýnh, suất DN
10. Phan Đăng Tường, suất DN
11. Phan Đăng Khoa, suất DN
12. Nguyễn Trung Nguyên, suất DN
13. Nguyễn Quốc Khiêm, suất DN
14. Nguyễn Minh Tài, suất DN
15. Nguyễn Đăng Hoài, suất DN
16. Vũ Xuân Thịnh, suất DN
17. Nguyễn Thanh Hiền, suất CNV

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

12:18 PM, 10/07/2020

18. Phạm Thế Linh ( NBA)
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:13 PM, 10/07/2020

18. Phạm Thế Linh, suất DN

Đăng bởi Bùi Duy Hậu

02:45 PM, 04/07/2020

Gửi BTK
DANH SÁCH MISA THAM GIA GIẢI TRẺ SÂN 7:
 1. Bùi Duy Hậu 
 2. Nguyễn Phục Bắc - TNP năm 2018,2019
 3. Phạm Quang Tuấn - TNP năm 2018,2019
 4. Nguyễn Lăng Quang Minh - Misa 2019
 5. Đặng Hoàng Tuấn - An Khang 2020
 6. Nguyễn Hoà Xuân Thế - Quảng Ngãi 2020
 7. Vũ Tiến Lực - O Nhớ sân 7 lão tướng 2020
 8. Nguyễn Cao  Trí - hso gửi BTK
 9. Nguyễn Ngọc Tuấn - hso gửi BTK
 10. Nguyễn Hữu Hoàng - hso gửi BTK
 11. Nguyễn Hữu Cường - hso gửi BTK
 12. Bùi Mạnh Duy - hso gửi BTK
 13. Vũ Văn Sơn - hso gửi BTK
 14. Trần Công Thắng- hso gửi BTK

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:20 AM, 07/07/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội MISA
1. Bùi Duy Hậu, suất DN
2. Nguyễn Phục Bắc, suất DN
3. Phạm Quang Tuấn, suất DN
4. Nguyễn Lăng Quang Minh, suất CNV
5. Đặng Hoàng Tuấn, suất DN
6. Nguyễn Hoà Xuân Thế, suất DN
7. Vũ Tiến Lực, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:11 PM, 09/07/2020

8. Nguyễn Cao Trí, suất CNV
9. Nguyễn Ngọc Tuấn, suất DN
10. Nguyễn Hữu Cường, suất DN
11. Bùi Mạnh Duy, suất DN
12. Vũ Văn Sơn, suất DN
13. Trần Công Thắng, suất DN

Đăng bởi Bùi Duy Hậu

11:57 AM, 11/07/2020

14. Bùi Bảo Tố - hso gửi BTK

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:35 AM, 13/07/2020

14. Bùi Bảo Tố, suất DN

Đăng bởi Bùi Duy Hậu

11:09 AM, 15/07/2020

15. Hoàng Như Hải, hso gửi BTK
16. Lê Công Thọ - O Nhớ lão tướng sân 7 năm 2020
17. Nguyễn Lê Huy - TNP sân 7 năm 2018

Đăng bởi Bùi Duy Hậu

12:18 PM, 15/07/2020

15. Hoàng Như Hải, hso gửi BTK
16. Lê Công Thọ - O Nhớ lão tướng sân 7 năm 2020
17. Nguyễn Lê Huy - TNP sân 7 năm 2018

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:59 PM, 15/07/2020

15. Hoàng Như Hải, suất CNV
16. Lê Công Thọ, suất DN
17. Nguyễn Lê Huy, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

07:52 PM, 05/07/2020

Gửi BTK
An Khang FC đăng ký danh sách tham gia giải trẻ sân 7
1. Nguyễn Trung Toàn
2. Trần Ngọc Thăng 
3. Dương Mỹ Phan Quyền
4. Dương Mỹ Phan Quý - hs gửi BTK
5. Phạm Nguyễn Quang Trung
6. Nguyễn Viết Kiên Trung
7. Đỗ Huy Hiếu
8. Mai Tú Lâm - Hs Dệt 5S
9. Thân Kim Bảng 
10. Nguyễn Mậu Truyển
11. Huỳnh Đình Phúc
12. Lê Văn Tung - hs gửi BTK

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

06:08 PM, 06/07/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội AN KHANG:
1. Nguyễn Trung Toàn, suất DN
2. Trần Ngọc Thăng, suất DN
3. Dương Mỹ Phan Quyền, suất DN
4. Dương Mỹ Phan Quý, suất DN
5. Phạm Nguyễn Quang Trung, suất DN
6. Nguyễn Viết Kiên Trung, suất DN
7. Đỗ Huy Hiếu, suất DN
8. Thân Kim Bảng, suất DN
9. Nguyễn Mậu Truyển, suất DN
10. Huỳnh Đình Phúc, suất DN
11. Lê Văn Tung, suất DN
12. Mai Tú Lâm, suất CNV

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

01:44 PM, 17/07/2020

An Khang Fc đăng ký bổ xung
13. Nguyễn Khoa Trường hs gửi Btk

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

07:17 AM, 19/07/2020

An Khang Fc đăng ký bổ xung
14. Nguyễn Thành Thanh DN hs 5p
15. Trần Trọng Trí DN hs 5p
16. Cao Thế Anh

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

07:22 AM, 19/07/2020

An Khang Fc đăng ký bổ xung
14. Nguyễn Thành Thanh hs Eu
15. Trần Thành Trí hs Cp Spost
16. Cao Thế Anh

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:14 PM, 19/07/2020

13. Nguyễn Thành Thanh, suất DN
14. Trần Thành Trí, suất DN
15. Cao Thế Anh, suất DN

Đăng bởi Phạm Anh Phương

03:42 PM, 06/07/2020

Win Media FC đăng ký danh sách sân 7 trẻ: 
1. Phạm Anh Phương
2. Nguyễn Minh Hà
3. Nguyễn Thái Tâm
4. Phan Ngọc Đức 
5. Hoàng Vĩnh 
6. Trương Khắc Lễ 
7. Phạm Thành Được
8. Thiều Quang Trung - Hồ sơ "DN Cộng"
9. Tôn Quốc Thịnh - Hồ sơ "Phi Thường"
10. Nguyễn Phi Dũng

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:39 AM, 07/07/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội WIN MEDIA:
1. Phạm Anh Phương, suất DN
2. Nguyễn Minh Hà, suất DN
3. Nguyễn Thái Tâm, suất DN
4. Phan Ngọc Đức, suất DN
5. Hoàng Vĩnh, suất DN
6. Trương Khắc Lễ, suất DN
7. Phạm Thành Được, suất DN
8. Thiều Quang Trung, suất DN
9. Hoàng Phi Dũng, suất DN

Đăng bởi Phạm Anh Phương

03:22 PM, 19/07/2020

Win Media bổ sung cầu thủ giải sân 7 trẻ:
10. Trương Hữu Giang
11. Hà Xuân Hoàng (Lão tướng KS Tuyết Sơn)
12. Lý Hồng Chương (Lão tướng KS Tuyết Sơn)
13. Nguyễn Thành Tuấn (Lão tướng KS Tuyết Sơn)
14. Lê Minh Tuyến (Thép Việt Thắng)

Đăng bởi Phạm Anh Phương

03:27 PM, 19/07/2020

15. Lê Phú Trung
16. Lê Hồng Viên (Hồ sơ mới gởi BTC)

Đăng bởi Phạm Anh Phương

09:11 PM, 19/07/2020

17. Văn Phú Huệ (DN Quảng Nam)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:21 PM, 19/07/2020

10. Trương Hữu Giang, suất DN
11. Hà Xuân Hoàng, suất DN
12. Lý Hồng Chương, suất DN
13. Nguyễn Thanh Tuấn, suất DN
14. Lê Minh Tuyến, suất DN
15. Lê Phú Trung, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:42 AM, 20/07/2020

16. Văn Phú Huệ, suất DN

Đăng bởi Phạm Anh Phương

09:27 AM, 22/07/2020

17. Lương Thế Lâm - Lão tướng Quảng Ngãi

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:54 PM, 24/07/2020

17. Lương Thế Lâm, suất CNV

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

01:57 PM, 11/07/2020

BĐS HƯNG THỊNH Đăng ký danh sách:
1/. Lê Quang Hưng 
2/. Vũ Xuân Hinh 
3/. Sầm Minh Mẩn
4/. Lê Minh Chinh 
5/. Trương Quang Việt 
6/. Nguyễn Trung Kiên
7/. Trần Thanh Sang
8/. Lê Văn Trung
9/. Nguyễn Đạo
10/. Trần Văn Kha
11/. Trần Nhật Huy
12/. Nguyễn Gia Hải
13/. Hồ Hữu Thuận
14/. Nguyễn Ngọc Minh
15/. Nguyễn Quốc Đạt ( Ngọc Bảo Anh)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:47 AM, 13/07/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội BĐS HƯNG THỊNH:
1. Lê Quang Hưng, suất DN
2. Vũ Xuân Hinh, suất DN
3. Sầm Minh Mẫn, suất DN
4. Lê Minh Chinh, suất DN
5. Trương Quang Việt, suất DN
6. Nguyễn Trung Kiên, suất DN
7. Trần Thanh Sang, suất DN
8. Lê Văn Trung, suất DN
9. Nguyễn Đạo, suất DN
10. Trần Văn Kha, suất DN
11. Trần Nhật Huy, suất DN
12. Nguyễn Gia Hải, suất DN
13. Hồ Hữu Thuận, suất CNV
14. Nguyễn Ngọc Minh, suất DN
15. Nguyễn Quốc Đạt, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

12:46 PM, 17/07/2020

BĐS HƯNG THỊNH Bổ sung thành viên:
NGUYỄN TÁNH (Ngọc Bảo Anh S5)

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

06:22 PM, 18/07/2020

BĐS HƯNG THỊNH Bổ sung thành viên:
Trần Hữu Sánh (Thép Viet Thắng S5)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:16 PM, 19/07/2020

16. Nguyễn Tánh, suất DN
17. Trần Hữu Sánh, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

10:43 PM, 26/07/2020

BĐS HƯNG THỊNH Bổ sung;
Trần Trọng Quýnh (DN S5)

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

10:46 PM, 26/07/2020

BĐS HƯNG THỊNH Bổ sung thành viên:
Trần Trong Quýnh (Dn S5)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:54 AM, 27/07/2020

18. Trần Trọng Quýnh, suất DN

Đăng bởi Huỳnh Vinh

01:39 AM, 12/07/2020

KHÁNH KHANG FC đăng ký danh sách
1. Huỳnh Vinh 
2. Lê Hồng Lâm
3. Nguyễn Từ Hải
4. Nguyễn Thanh Tài 
5. Nguyễn Mậu Thắng
6. Lê Xuân Anh
7. Phạm Thanh Vinh
8. Đào Thanh Lương
9. Nguyễn Viết Lượng 
10. Cao Nhựt Trường ( Media 24h )
11. Lê văn Quang
12. Phạm Mạnh Hưng 
13. Phạm Văn Hồ

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:00 AM, 13/07/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội KHÁNH KHANG:
1. Huỳnh Vinh, suất DN
2. Lê Hồng Lâm, suất DN
3. Nguyễn Tử Hải, suất DN
4. Nguyễn Thanh Tài, suất DN
5. Nguyễn Mậu Thắng, suất DN
6. Lê Xuân Anh, suất DN
7. Phạm Thanh Vinh, suất DN
8. Đào Thanh Lương, suất DN
9. Nguyễn Viết Lượng, suất DN
10. Cao Nhựt Trường, suất DN
11. Lê Văn Quang, suất DN
12. Phạm Mạnh Hưng, suất CNV
13. Phạm Văn Hồ, suất DN

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

08:28 AM, 13/07/2020

DN THE WIN – SEA Đăng Ký Danh Sách
1.Ngô Nhật Thành
2.Phan Phú Thứ
3.Nguyễn Hữu Hoàng Phong
4.Đặng Thanh Nhàn (hs dn +)
5.Nguyễn Đức Khôi ( hs dn +)
6.Lê Giang Sương (hs dn +)
7.Đoàn Ngọc Niên
8.Lê Văn Sang ( hs dnqn) 
9.Nguyễn Quang Trung ( hs thép việt thắng) 
10. Nguyễn Lê Nam Khánh ( hs ngọc bảo anh) 
11. Trần Nhật Lâm
12. Nguyễn Trung Phi
13. Đặng Xuân Trung
14. Lê Minh Hiếu
15. Huỳnh Quốc Thắng
16. Nguyễn Tiến Phú
17. Nguyễn Văn Ngư
18. Hồng Hải Toàn
19. Phạm Minh Tài
20. Trần Việt Phương

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:05 AM, 13/07/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội DN THE WIN – SEA:
1. Ngô Nhật Thành, suất DN
2. Phan Phú Thứ, suất DN
3. Nguyễn Hữu Hoàng Phong, suất DN
4. Đặng Thanh Nhàn, suất DN
5. Nguyễn Đức Khôi, suất DN
6. Lê Giang Sương, suất DN
7. Đoàn Ngọc Niên, suất DN
8. Lê Văn Sang, suất DN
9. Nguyễn Quang Trung, suất DN
10. Nguyễn Lê Nam Khánh, suất DN
11. Trần Nhật Lâm, suất DN
12. Nguyễn Trung Phi, suất DN
13. Đặng Xuân Trung, suất CNV
14. Lê Minh Hiếu, suất DN
15. Huỳnh Quốc Thắng, suất DN
16. Nguyễn Tiến Phú, suất DN
17. Nguyễn Văn Ngư, suất DN
18. Hồng Hải Toàn, suất DN
19. Phạm Minh Tài, suất DN
20. Trần Việt Phương, suất DN

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

11:53 AM, 19/07/2020

DN The Win - Sea bổ sung
Huỳnh Nguyên Khôi
cám ơn btc

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:17 PM, 19/07/2020

21. Huỳnh Nguyên Khôi, suất DN

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

10:26 AM, 20/09/2020

DN The Win Sea bổ sung
Lưu Ngọc Thanh
Hà Đình Hòa
Xin cám ơn

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

10:32 AM, 20/09/2020

DN The Win Sea bổ sung
Lưu Ngọc Thanh
Hà Đình Hòa
Xin cám ơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:14 AM, 21/09/2020

22. Lưu Ngọc Thanh, suất CNV
23. Hà Đình Hòa, suất DN

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

10:26 AM, 13/07/2020

Đội O Nhớ - Tầm Cao Việt đăng ký thành viên tham gia

1.Đặng Thanh Sơn

2.Lương Xuân Hoàng

3.Nguyễn Minh Tuấn

4.Nguyễn Văn Thuận

5.Nguyễn Đình Nhân

6.Mai Quang Sáng

7.Ngô Đức Tưởng

8.Ngô Hữu Nghị

9.Trương Đình Hiếu

10.Nguyễn Ngọc Sơn Hà

11.Nguyễn Kiên Cường

12.Lê Công Đức

13.Nguyễn Văn Đường

14.Trần Văn Quang

15.Nguyễn Tuấn Thanh

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:13 PM, 13/07/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội O NHỚ - TẦM CAO VIỆT:
1. Đặng Thanh Sơn, suất DN
2. Lương Xuân Hoàng, suất DN
3. Nguyễn Minh Tuấn, suất CNV
4. Nguyễn Văn Thuận, suất DN
5. Nguyễn Đình Nhân, suất DN
6. Mai Quang Sáng, suất DN
7. Ngô Đức Tưởng, suất DN
8. Ngô Hữu Nghị, suất DN
9. Trương Đình Hiếu, suất DN
10. Nguyễn Ngọc Sơn Hà, suất DN
11. Nguyễn Kiên Cường, suất DN
12. Lê Công Đức, suất DN
13. Nguyễn Văn Đường, suất DN
14. Trần Văn Quang, suất DN
15. Nguyễn Tuấn Thanh, suất DN

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

02:52 PM, 20/07/2020

O Nhớ _ Tầm Cao Việt bs hồ sơ
15. Phạm Nguyễn Tiến

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

02:52 PM, 20/07/2020

O Nhớ _ Tầm Cao Việt bs hồ sơ
15. Phạm Nguyễn Tiến

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:42 PM, 20/07/2020

16. Phạm Nguyễn Tiến, suất DN

Đăng bởi Phạm Anh Phương

03:25 PM, 19/07/2020

15. Lê Phú Trung 
16. Lê Hồng Viên (Hồ sơ mới gởi BTC)


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1715  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 163  |  Bình luận: 3818

Lượt xem: 458609

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU