CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 5 MÙA GIẢI 2020 - 2021

Các đội bóng tham gia sân 5 - Mùa giải 2020 - 2021 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X)

2. Lê Văn B ( tham gia mùa 2019 hay 2018 - 2019, 2018, .... đội Y)

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Cúp Sea Collection, cúp futsal, cúp Đạt Vĩnh Tiến, hay Cúp quesktek, Cúp klassy, ... đội Z)

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK)

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 48 giờ, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.
 
p/s: Các đội xem kỹ lại điều lệ, phần nhân sự, để gửi đúng Hồ sơ, Ban thư ký chỉ trình duyệt hồ sơ cho BTC khi hồ sơ đầy đủ,
 
Điều lệ mùa giải lần thứ 18: https://www.doanhnhanonline.net/chu-de/3680/dieu-le-giai-futsal-dnol-mua-thu-18-nam-2020.html

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Ban thư ký Doanh Nhân Online: 0938 05 77 22, 0901 832 338, zalo hoặc email: [email protected], hoặc messenger facebook: https://www.facebook.com/doanhnhanonline.vn


Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

06:16 PM, 18/11/2020

INOXBINHYEN ĐĂNG KÝ DANH SÁCH 
1/. Vũ Văn Hinh 
2/. Sầm Minh Mẩn
3/. Lê Quang Hưng
4/. Trần Thanh Sang
5/. Lê Văn Trung
6/. Lê Minh Chinh
7/. Trương Quang Việt
8/. Hồ Hữu Thuận
9/. Trần Trọng Quýnh.

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:00 AM, 23/11/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội INOX BÌNH YÊN:
1. Vũ Văn Hinh, suất DN
2. Sầm Minh Mẩn, suất DN
3. Lê Quang Hưng, suất DN
4. Trần Thanh Sang, suất DN
5. Lê Văn Trung, suất DN
6. Lê Minh Chinh, suất DN
7. Trương Quang Việt, suất DN
8. Hồ Hữu Thuận, suất CNV
9. Trần Trọng Quýnh, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

04:56 PM, 30/11/2020

Bổ sung thành viên
10/. Nguyễn Minh Tân (Hoàng Gia Bảo)
11/. Võ Nhật An (Hoàng Gia Bảo)
12/. Nguyễn Tánh (Ngọc Bảo Anh)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:41 AM, 01/12/2020

10. Nguyễn Minh Tân, suất DN
11. Võ Nhật An, suất DN
12. Nguyễn Tánh, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

11:33 AM, 06/01/2021

Inoxbinhyen bổ sung:
Nguyễn Xuân Nghĩa

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:01 PM, 07/01/2021

13. Nguyễn Xuân Nghĩa, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

11:02 AM, 08/01/2021

Inoxbinhyen bổ sung:
Trần Văn Kha
Trần Nhật Huy

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:48 PM, 08/01/2021

14. Trần Văn Kha, suất DN
15. Trần Nhật Huy, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

08:04 PM, 19/11/2020

AN KHANG ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THAM GIA GIẢI SÂN 5
1. Dương Mỹ Phan Quyền
2. Trần Ngọc Thăng
3. Nguyễn Viết Kiên Trung
4. Phạm Nguyễn Quang Trung
5. Đặng Hoàng Tuấn
6. Cao Thế Anh
7. Đỗ Huy Hiếu
8. Vũ Đình Sơn
9. Nguyễn Thế Anh Hs EU
10. Trương Đình Quang DN Hs gửi BTK
11. Hồng Hải Toàn Hs The win Sea

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

08:37 PM, 19/11/2020

An Khang đăng ký bổ xung.
12. Nguyễn Mậu Truyển

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:23 AM, 23/11/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội AN KHANG:
1. Dương Mỹ Phan Quyền, suất DN
2. Trần Ngọc Thăng, suất DN
3. Nguyễn Viết Kiên Trung, suất DN
4. Phạm Nguyễn Quang Trung, suất DN
5. Đặng Hoàng Tuấn, suất DN
6. Cao Thế Anh, suất DN
7. Đỗ Huy Hiếu, suất DN
8. Vũ Đình Sơn, suất DN
9. Nguyễn Thế Anh, suất DN
10. Hồng Hải Toàn, suất DN
11. Nguyễn Mậu Truyển, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

01:36 PM, 23/11/2020

Gữi BTC
Đội DN+ đăng ký danh sách
1. Nguyễn Đinh Trường Linh
2. Nguyễn Thanh Hiền
3. Nguyễn Minh Hải
4. Đổ Văn Bình
5. Phan Đăng Tường
6. Phan Đăng Khoa
7. Nguyễn Phúc Trường
8. Nguyễn Trung Nguyên
9. Bùi thanh Phụng
10. Nguyễn Hải Sơn
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:58 PM, 23/11/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội DN Cộng:
1. Nguyễn Đinh Trường Linh, suất DN
2. Nguyễn Thanh Hiền, suất CNV
3. Nguyễn Minh Hải, suất DN
4. Đỗ Văn Bình, suất DN
5. Phan Đăng Tường, suất DN
6. Phan Đăng Khoa, suất DN
7. Nguyễn Phúc Trường, suất DN
8. Nguyễn Trung Nguyên, suất DN
9. Bùi Thanh Phụng, suất DN
10. Nguyễn Hải Sơn, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

04:40 PM, 13/12/2020

11. Nguyễn Khắc Hùng ( hồ sơ gửi BTK )

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

11:59 AM, 18/12/2020

12. Nguyễn Hoài Lâm ( DN Cộng sân 7 trẻ )

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:30 PM, 18/12/2020

11. Nguyễn Hoài Lâm, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:44 PM, 08/01/2021

12. Nguyễn Khắc Hùng, suất DN

Đăng bởi Phạm Anh Phương

07:08 PM, 23/11/2020

Win Media đăng ký danh sách tham gia:
1. Phạm Anh Phương 
2. Nguyễn Minh Hà  (Captain American)
3. Nguyễn Thái Tâm
4. Phan Ngọc Đức 
5. Trương Khắc Lễ 
6. Mai Chí Thanh (Thép Việt Thắng)
7. Nguyễn Thanh Tuấn (Thép Việt Thắng)
8. Bùi Thế Luận (suất DN, hồ sơ gửi Ban thư Ký)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:52 PM, 25/11/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội Win Media:
1. Phạm Anh Phương, suất DN
2. Nguyễn Minh Hà, suất DN
3. Nguyễn Thái Tâm, suất DN
4. Phan Ngọc Đức, suất DN
5. Trương Khắc Lễ, suất DN
6. Mai Chí Thanh, suất DN
7. Nguyễn Thanh Tuấn, suất DN
8. Bùi Thế Luận, suất DN

Đăng bởi Phạm Anh Phương

11:15 PM, 30/11/2020

Win Media bổ sung:
9. Phạm Nguyễn Tiến đội DNQN
10. Huỳnh Quốc Thắng ; suất DN ; hồ sơ Thắng Sport Phi Thường !

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:44 AM, 01/12/2020

9. Phạm Nguyễn Tiến, suất DN
10. Huỳnh Quốc Thắng, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Quốc Đạt (1987)

10:39 AM, 24/11/2020

Gửi BTC,BTK!!!

Danh sách đăng ký Phan Lâm mùa 18 - 2020
1. TRẦN BẢO KỲ - DN
2. PHẠM THẾ LINH - DN
3. PHAN HẢI NGUYÊN - DN
4. NGUYỄN ĐĂNG HOÀI- DN
5. NGUYỄN THIỆN MINH - DN
6. CHUNG CHÍ CƯỜNG - CNVC
7.NGUYỄN QUỐC ĐẠT - DN
8.NGUYỄN NAM KHÁNH - DN
9.VŨ XUÂN THỊNH - DN
10.NGUYỄN DUY THÔNG - DN MỚI(gửi BTK)
11.NGUYỄN KHẮC HÙNG - DN MỚI(gửi BTK)
12.NGUYỄN THẾ ANH - DN

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

11:39 AM, 24/11/2020

Tầm Cao Việt đăng ký ds tham gia mùa giải 2020 – 2021
1. Nguyễn Kiên Cường
2. Đặng Thanh Sơn
3. Võ Văn Cung
4. Nguyễn Minh Tuấn
5. Nguyễn Văn Thuận
6. Nguyễn Đình Nhân
7. Mai Quang Sáng
8. Lê Văn Đức
9. Nguyễn Văn Đường
10. Ngô Hữu Nghị

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:59 PM, 25/11/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội Phan Lâm:
1. Trần Bảo Kỳ, suất DN
2. Phạm Thế Linh, suất DN
3. Phan Hải Nguyên, suất DN
4. Nguyễn Đăng Hoài, suất DN
5. Nguyễn Thiện Minh, suất DN
6. Chung Chí Cường, suất CNV
7. Nguyễn Quốc Đạt, suất DN
8. Nguyễn Lê Nam Khánh, suất DN
9. Vũ Xuân Thịnh, suất DN
10. Nguyễn Thế Anh, suấtDN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:15 PM, 26/11/2020

11. Nguyễn Duy Thông, suất DN

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

11:41 AM, 24/11/2020

Tầm Cao Việt đăng ký ds tham gia mùa giải 2020 – 2021

1. Nguyễn Kiên Cường

2. Đặng Thanh Sơn

3. Võ Văn Cung

4. Nguyễn Minh Tuấn

5. Nguyễn Văn Thuận

6. Nguyễn Đình Nhân

7. Mai Quang Sáng

8. Lê Văn Đức

9. Nguyễn Văn Đường

10.Ngô Hữu Nghị

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:20 AM, 30/11/2020

BTC đồng ý duyệt danh sách đăng ký tham gia của đội Tầm Cao Việt:
1. Nguyễn Kiên Cường, suất DN
2. Đặng Thanh Sơn, suất DN
3. Nguyễn Minh Tuấn, suất CNV
4. Nguyễn Văn Thuận, suất DN
5. Nguyễn Đình Nhân, suất DN
6. Mai Quang Sáng, suất DN
7. Lê Công Đức, suất DN
8. Nguyễn Văn Đường, suất DN
9. Ngô Hữu Nghị, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:04 PM, 12/12/2020

10. Võ Văn Cung, suất DN

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

10:58 AM, 17/12/2020

11. Nguyễn Việt Hùng

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:48 PM, 17/12/2020

11. Nguyễn Việt Hùng, suất DN

Đăng bởi Lâm Việt Thắng

01:02 PM, 24/11/2020

THÉP VIỆT THẮNG ĐĂNG KÍ DS THAM GIA MÙA 
2020-2021 : 
1/ LÂM VIỆT THẮNG
2/TRẦN TRUNG HẢI
3/LÝ HỒNG CHƯƠNG
4/NGUYỄN QUANG TRUNG
5/NGUYỄN QUỐC KHIÊM 
6/VÕ TIẾN TRI
7/LÂM VIỆT HẢI
8/ LÊ MINH TUYẾN
9/NGUYỄN MINH TÀI
10/LÊ MINH TUYẾN
11/ TRẦN HỮU SÁNH
12/VÕ QUỐC HƯNG
13/NGUYỄN TỬ HẢI - T&T
14/LÊ VĂN QUANG - T&T
CÁM ƠN .

Đăng bởi Lâm Việt Thắng

01:12 PM, 24/11/2020

15/ NGUYỄN MẬU THẮNG

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:25 AM, 30/11/2020

BTC đồng ý duyệt danh sách đăng ký tham gia của đội Thép Việt Thắng:
1. Lâm Việt Thắng, suất DN
2. Trần Trung Hải, suất DN
3. Lý Hồng Chương, suất DN
4. Nguyễn Quang Trung, suất DN
5. Nguyễn Quốc Khiêm, suất DN
6. Võ Tiến Tri, suất CNV
7. Lâm Việt Hải, suất DN
8. Lê Minh Tuyến, suất DN
9. Trần Hữu Sánh, suất DN
10. Võ Quốc Hưng, suất DN
11. Nguyễn Tử Hải, suất DN
12. Lê Văn Quang, suất DN
13. Nguyễn Mậu Thắng, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:03 PM, 01/12/2020

14. Nguyễn Minh Tài, suất DN

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

10:34 AM, 25/11/2020

DN THE WIN – SEA Đăng ký danh sách

1.Hà Đình Hòa

2.Đoàn Ngọc Niên

3.Lê Thiên Vũ

4.Nguyễn Đức Khôi

5.Đào Thế Hoàng

6.Lưu Ngọc Thanh

7.Nguyễn Tấn Nam

8.Nguyễn Minh Tài

9.Trần Nhật Lâm

10.Đặng Xuân Trung

11.Nguyễn Trung Phi

12.Nguyễn Tiến Phú

13.Nguyễn Văn Ngư

HLV : NGUYỄN BẢO TRUNG

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

07:41 PM, 25/11/2020

8. Phạm Minh Tài
nhé btk

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:20 PM, 27/11/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội DN THE WIN – SEA:
1. Hà Đình Hòa, suất DN
2. Đoàn Ngọc Niên, suất DN
3. Lê Thiên Vũ, suất DN
4. Nguyễn Đức Khôi, suất DN
5. Đào Thế Hoàng, suất DN
6. Lưu Ngọc Thanh, suất CNV
7. Nguyễn Tấn Năm, suất DN
8. Phạm Minh Tài, suất DN
9. Trần Nhật Lâm, suất DN
10. Đặng Xuân Trung, suất CNV
11. Nguyễn Trung Phi, suất DN
12. Nguyễn Tiến Phú, suất DN
13. Nguyễn Văn Ngư, suất DN

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

02:34 PM, 30/11/2020

DN The Win Sea bổ sung
14. Đoàn Trường Thi

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

02:47 PM, 30/11/2020

15. Ngô Đức Tưởng

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:53 PM, 30/11/2020

14. Đoàn Trường Thi, suất DN
15. Ngô Đức Tưởng, suất DN

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

12:29 PM, 22/12/2020

Dn The Win Sea bổ sung
Trương Hoàng Quân
Cám ơn btc

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

06:33 PM, 22/12/2020

16. Trương Hoàng Quân, suất DN

Đăng bởi Trần Văn Hoàn

01:58 PM, 25/11/2020

Đội CP SPORT FC đăng ký danh sách:
1. Trần Văn Hoàn
2. Lê Giang Sương
3. Nguyễn Đức Dũng
4. Huỳnh Trần Phương
5. Nguyễn Hữu Hoàng Phong
6. Trần Việt Phương
7. Ngô Nhật Thành 
8. Đặng Thanh Nhàn

HLV: Nguyễn Tuấn Anh

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:58 PM, 26/11/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội CP SPORT:
1. Trần Văn Hoàn, suất DN
2. Lê Giang Sương, suất DN
3. Nguyễn Đức Dũng, suất DN
4. Huỳnh Trần Phương, suất DN
5. Nguyễn Hữu Hoàng Phong, suất DN
6. Trần Việt Phương, suất DN
7. Đặng Thanh Nhàn, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:23 AM, 27/11/2020

8. Ngô Nhật Thành, suất DN

Đăng bởi Trần Văn Hoàn

11:29 AM, 27/11/2020

Đội CP SPORT FC xin bổ sung:

9. Nguyễn Thành Thanh suất DN
10. Trần Thanh Sang suất CNV hs gửi BTK

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:13 PM, 27/11/2020

9. Nguyễn Thành Thanh, suất DN
10. Trần Thanh Sang, suất CNV

Đăng bởi Trần Văn Hoàn

11:24 AM, 16/12/2020

Đội CP SPORT xin hủy đăng ký CT NGUYỄN THÀNH THANH
Đăng ký thay thế:
9. THIỀU QUANG TRUNG suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

07:56 AM, 17/12/2020

9. Thiều Quang Trung, suất DN

Đăng bởi Huỳnh Vinh

02:20 PM, 26/11/2020

Dear Btk !
Đội Khánh Khang đăng ký danh sách :
1. Huỳnh Vinh
2. Nguyễn Viết Lượng 
3. Lê Hồng Lâm
4. Nguyễn Thanh Tài
5. Phạm Thanh Vinh 
6. Đào Thanh Lương
7. Lê Xuân Anh
8. Cao Nhật Trường 
9. Mai Hữu Nhựt - Hoàng Gia Bảo mùa 17
10. Vũ Tiến Lực - Misa mùa 17
11. Trần Huỳnh Mẫn hs gởi Btk 

Đăng bởi Huỳnh Vinh

02:25 PM, 26/11/2020

Phạm văn Hồ

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:14 PM, 26/11/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội Khánh Khang:
1. Huỳnh Vinh, suất DN
2. Nguyễn Viết Lượng, suất DN
3. Lê Hồng Lâm, suất DN
4. Nguyễn Thanh Tài, suất DN
5. Phạm Thanh Vinh, suất DN
6. Đào Thanh Lương, suất DN
7. Lê Xuân Anh, suất DN
8. Cao Nhựt Trường, suất DN
9. Mai Hữu Nhựt, suất DN
10. Vũ Tiến Lực, suất DN
11. Trần Huỳnh Mẫn, suất DN
12. Phạm Văn Hồ, suất DN

Đăng bởi Huỳnh Vinh

02:33 PM, 23/12/2020

Khánh Khang xin bổ sung:
1. Trần văn Quang - Khánh khang S7
2. Ngô Gia Hào - Trúc Nghinh Phong

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:53 PM, 24/12/2020

13. Trần Văn Quang, suất DN
14. Ngô Gia Hào, suất DN

Đăng bởi Huỳnh Vinh

02:09 PM, 07/01/2021

Khánh Khang xin bổ sung nhân sự
Phạm Gia Lâm

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:50 PM, 07/01/2021

15. Phạm Gia Lâm, suất CNV

Đăng bởi Huỳnh Vinh

05:24 PM, 13/01/2021

Khánh Khang xin bổ sung :
Trương Thanh Tòng

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:39 AM, 15/01/2021

16. Trương Thanh Tòng, suất DN

Đăng bởi Lâm Việt Thắng

06:50 PM, 17/12/2020

Thép Việt Thắng bổ sung :
Nguyễn Duy Khánh - KenTa

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:44 AM, 18/12/2020

BTC đồng ý các anh được tham gia đội Thép Việt Thắng:
15. Nguyễn Duy Khánh, suất DN

Đăng bởi Phạm Anh Phương

04:40 PM, 20/12/2020

Win Media bổ sung:
11. Mai Bá Lệnh - đội Bình Chánh

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:43 PM, 21/12/2020

BTC đồng ý cho các anh sau được tham gia đội Win Media:
11. Mai Bá Lênh, suất DN

Đăng bởi Cao Thế Anh

11:55 AM, 21/12/2020

Kính gửi BTC,
 
AN KHANG FC đăng ký bổ sung cầu Lê Nguyên Khải (suất DN) cho mùa giải 2020-2021, mùa trước thuộc CLB Inox Bình Yên. 
 
Rgds
Cao

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:51 PM, 21/12/2020

BTC đồng ý các anh sau đây được đăng ký tham gia đội AN KHANG:
12. Lê Nguyên Khải, suất CNV

Đăng bởi Cao Thế Anh

08:42 AM, 25/12/2020

Kgui BTC,
 
Đội ANKHANG FC đăng ký bổ sung cầu Lê Quang Vinh (suất DN) mùa 2018 đá cho đội ANKHANG (Bizman cũ)
 
Trân trọng
Cao

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:30 PM, 25/12/2020

13. Lê Quang Vinh, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Quốc Đạt (1987)

11:48 AM, 15/01/2021

HI BTC,BTK!!!
PHAN LÂM xin bổ sung thêm cầu thủ VŨ HỮU CHƯƠNG

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:57 AM, 15/01/2021

12. Vũ Hữu Chương, suất DN


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1715  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 163  |  Bình luận: 3818

Lượt xem: 450962

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU