CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 TRẺ - MÙA GIẢI 2020 - 2021

Các đội bóng tham gia sân 7 Trẻ - Mùa giải 2020 - 2021 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X)

2. Lê Văn B ( tham gia mùa 2019 hay 2018 - 2019, 2018, .... đội Y)

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Cúp Sea Collection, cúp futsal, cúp Đạt Vĩnh Tiến, hay Cúp quesktek, Cúp klassy, ... đội Z)

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK)

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 48 giờ, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.
 
p/s: Các đội xem kỹ lại điều lệ, phần nhân sự, để gửi đúng Hồ sơ, Ban thư ký chỉ trình duyệt hồ sơ cho BTC khi hồ sơ đầy đủ,
 
Điều lệ mùa giải lần thứ 18: https://www.doanhnhanonline.net/chu-de/3681/dieu-le-giai-san-7-tre-mua-thu-18-nam-2020.html

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Ban thư ký Doanh Nhân Online: 0938 05 77 22, 0901 832 338, email: [email protected], hoặc messenger facebook: https://www.facebook.com/doanhnhanonline.vn


Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

06:23 PM, 18/11/2020

BĐS HƯNG THỊNH ĐĂNG KÝ DANH SÁCH:
1/. Vũ Văn Hinh 
2/. Sầm Mình Mẩn
3/. Lê Quang Hưng
4/. Lê Văn Trung
5/. Nguyễn Quốc Đạt
6/. Trương Quang Việt 
7/. Hồ Hữu Thuận
8/. Cao Nhựt Trường 
9/. Trần Trọng Quýnh 
10/. Trần Văn Kha
11/. Lê Giang Sương 
12/. Phạm Thế Linh
13/. Huỳnh Thanh Hải (Kim Quy-Tứ Linh)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:57 PM, 23/11/2020

BTC đồng ý duyệt danh sách đăng ký tham gia của đội BĐS HƯNG THỊNH:
1. Vũ Văn Hinh, suất DN
2. Sầm Minh Mẫn, suất DN
3. Lê Quang Hưng, suất DN
4. Lê Văn Trung, suất DN
5. Nguyễn Quốc Đạt, suất DN
6. Trương Quang Việt, suất DN
7. Hồ Hữu Thuận, suất CNV
8. Cao Nhựt Trường, suất DN
9. Trần Trọng Quýnh, suất DN
10. Trần Văn Kha, suất DN
11. Lê Giang Sương, suất DN
12. Phạm Thế Linh, suất DN
13. Huỳnh Thanh Hải, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

10:51 AM, 01/12/2020

Bổ sung
Trần Thanh Sang

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:51 PM, 01/12/2020

14. Trần Thanh Sang, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

02:13 PM, 07/12/2020

BĐS HƯNG THỊNH BỔ SUNG THÀNH VIÊN:
Lê Trọng Luân
Hs đã gởi email BTK & BTC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:19 AM, 09/12/2020

15. Lê Trọng Luân, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

10:55 AM, 19/12/2020

BĐS HƯNG THỊNH bổ sung thành viên:
Nguyễn Thiện Minh (Phan Lâm)
Nguyễn Hồng Phúc (Hồ sơ đã gởi email BTC)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:11 AM, 21/12/2020

16. Nguyễn Thiện Minh, suất DN
17. Nguyễn Hồng Phúc, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

09:09 AM, 04/01/2021

BĐS HƯNG THỊNH Bổ sung thành viên:
- Nhuyễn Đạo (Inoxbinhyen mùa 16)
- Nguyễn Xuân Nghĩa (Tầm Cao Việt mùa 16)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:01 AM, 04/01/2021

18. Nguyễn Đạo, suất DN
19. Nguyễn Xuân Nghĩa, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

07:21 PM, 19/11/2020

AN KHANG ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THAM GIA GIẢI SÂN 7 TRẺ
1. Dương Mỹ Phan Quyền
2. Trần Ngọc Thăng
3. Thân Kim Bảng
4. Nguyễn Viết Kiên Trung
5. Phạm Nguyễn Quang Trung
6. Mai Tú Lâm
7. Lê Tung
8. Hồng Hải Toàn Hs The Win Sea
9. Phan Trung Tiến Hs Eu 
10. Cao Đình Hoàn DN Hs gửi BTK
11. Nguyễn Văn Hiệu DN Hs gửi BTK
12. Trần Minh Trung CNV Hs gửi BTK

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:02 PM, 23/11/2020

BTC đồng ý duyệt danh sách đăng ký tham gia của đội AN KHANG:
1. Dương Mỹ Phan Quyền, suất DN
2. Trần Ngọc Thăng, suất DN
3. Thân Kim Bảng, suất DN
4. Nguyễn Viết Kiên Trung, suất DN
5. Phạm Nguyễn Quang Trung, suất DN
6. Mai Tú Lâm, suất CNV
7. Lê Văn Tung, suất DN
8. Hồng Hải Toàn, suất DN
9. Phan Trung Tiến, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

06:55 PM, 30/11/2020

An Khang đăng ký bổ xung.
13. Nguyễn Quốc Thanh sn 1982 suất DN hs gửi Btk

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:51 PM, 01/12/2020

10. Cao Đình Hoàn, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

12:08 PM, 11/12/2020

An Khang đăng ký bổ xung:
14. Nguyễn Thành Thanh Hs An Khang
15. Nguyễn Trung Toàn Hs An Khang

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:50 PM, 11/12/2020

11. Nguyễn Thành Thanh, suất DN
12. Nguyễn Trung Toàn, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:15 PM, 14/12/2020

13. Nguyễn Văn Hiệu, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

10:23 PM, 15/12/2020

An Khang đăng ký bổ xung
16. Trương Đình Hiếu Hs Tầm Cao Việt

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:02 AM, 16/12/2020

14. Trương Đình Hiếu, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Văn Ngư

10:58 AM, 23/11/2020

Đội AE Mộ Đức đăng ký danh sách gởi BTC
1 . Nguyễn Văn Ngư ( DNQN) 
2. Nguyễn Mậu Truyển ( DNQN) 
3. Nguyễn Tuấn Dương ( DN Mộ Đức cũ )
4. Trần Như Dung ( DN Mộ Đức cũ )
5. Huỳnh Ngô Tùng Duy ( DNQN )
6. Trần Quốc Khải ( DNQN )
7. Huỳnh Văn Bút ( DN Mộ Đức cũ )
8. Châu Hoài Phương ( The Win cũ )
9. Thiều Quang Trung ( DN Mộ Đức cũ) 
10. Lê Minh Tuyến ( The Win cũ )
11. Phan Phú Thứ ( DNQN )
12. Trương Khắc Lễ 
13. Bùi Văn Tân ( HS gởi BTK )
14. Bùi Đình Ninh ( HS gởi BTK )
15. Nguyễn Tường Thọ ( HS gởi BTK) 
16. Huỳnh Công Tiễn ( HS gởi BTK) 
17. Huỳnh Trọng Thuyết ( HS gởi BTK )
Cám ơn! 

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:37 PM, 23/11/2020

BTC đồng ý duyệt danh sách đăng ký tham gia của đội AE MỘ ĐỨC:
1 . Nguyễn Văn Ngư, suất DN
2. Nguyễn Mậu Truyển, suất DN
3. Nguyễn Tuấn Dương, suất DN
4. Trần Như Dung, suất DN
5. Huỳnh Ngô Tùng Duy, suất DN
6. Trần Quốc Khải, suất DN
7. Huỳnh Văn Bút, suất DN
8. Châu Hoài Phương, suất DN
9. Thiều Quang Trung, suất DN
10. Lê Minh Tuyến, suất DN
11. Phan Phú Thứ, suất DN
12. Trương Khắc Lễ, suất DN
13. Bùi Đình Ninh, suất trẻ 1990

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:01 AM, 25/11/2020

14. Bùi Văn Tân, suất DN
15. Huỳnh Công Tiễn, suất DN
16. Huỳnh Trọng Thuyết, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:04 AM, 30/11/2020

17. Nguyễn Tường Thọ, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

01:56 PM, 23/11/2020

Gữi BTK
DN+TICKMILL đăng ký thành viên
1. Nguyễn Đinh Trường Linh
2. Hà Minh Thống
3. Nguyễn Minh Hải
4. Đổ Văn Bình
5. Nguyễn Phúc Trường
6. Phan Đăng Tường
7. Phan Đăng Khoa
8. Nguyễn Trung Nguyên
9. Nguyển Thanh Hiền
10. Nguyễn Đăng Hoài
11. Nguyễn Hải Sơn
12. Lê Anh Xuân 
13. Nguyễn Hoài Lâm ( HS gửi BTK )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:05 PM, 23/11/2020

BTC đồng ý duyệt danh sách đăng ký tham gia của đội DN TICKMILL:
1. Nguyễn Đinh Trường Linh, suất DN
2. Hà Minh Thống, suất DN
3. Nguyễn Minh Hải, suất DN
4. Đỗ Văn Bình, suất DN
5. Nguyễn Phúc Trường, suất DN
6. Phan Đăng Tường, suất DN
7. Phan Đăng Khoa, suất DN
8. Nguyễn Trung Nguyên, suất DN
9. Nguyển Thanh Hiền, suất CNV
10. Nguyễn Đăng Hoài, suất DN
11. Nguyễn Hải Sơn, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

04:03 PM, 27/11/2020

12. Nguyễn Duy Thông ( Phan Lâm )

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:04 AM, 30/11/2020

12. Nguyễn Duy Thông, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

04:16 PM, 07/12/2020

13. Trần Xuân Hiển ( DN P )

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:21 AM, 09/12/2020

13. Trần Xuân Hiển, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:01 PM, 11/12/2020

14. Nguyễn Hoài Lâm, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

04:43 PM, 13/12/2020

15. Nguyễn Khắc Hùng ( hồ sơ gửi BTK )

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:24 PM, 20/12/2020

15. Lê Anh Xuân, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:18 PM, 04/01/2021

16. Nguyễn Khắc Hùng, suất DN

Đăng bởi Bùi Duy Hậu

09:54 AM, 24/11/2020

Gửi BTK danh sách Misa tham gia giải trẻ sân 7 mùa 2020-2021:
1. Bùi Duy Hậu - lãnh đội
2. Phạm Quang Tuấn - Misa mùa trước 
3. Nguyễn Phục Bắc - Misa
4. Đặng Hoàng Tuấn - Misa 
5. Vũ Tiến Lực - Misa 
6. Nguyễn Hữu Cường - Misa 
7. Bùi Mạnh Duy - Misa 
8. Vũ Văn Sơn - Misa 
9. Nguyễn Kim Sơn - hồ sơ đã gửi BTK
10. Trần Lập - Misa 
11. Nguyễn Lê Huy - Misa 
12. Võ Văn Hậu - Trúc Nghinh Phong
13. Đỗ Quốc Việt - Trúc Nghinh Phong
Thanks BTK

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:11 AM, 27/11/2020

BTC đồng ý duyệt danh sách đăng ký tham gia của đội Misa:
1. Bùi Duy Hậu, suất DN
2. Phạm Quang Tuấn, suất DN
3. Nguyễn Phục Bắc, suất DN
4. Đặng Hoàng Tuấn, suất DN
5. Vũ Tiến Lực, suất DN
6. Nguyễn Hữu Cường, suất DN
7. Bùi Mạnh Duy, suất DN
8. Vũ Văn Sơn, suất DN
9. Nguyễn Kim Sơn, suất DN
10. Trần Lập, suất CNV
11. Nguyễn Lê Huy, suất DN
12. Võ Văn Hậu, suất DN
13. Đỗ Quốc Việt, suất DN

Đăng bởi Bùi Duy Hậu

09:05 AM, 08/12/2020

14. Phạm Quốc Thiên - khách sạn Tuyết Sơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:23 AM, 09/12/2020

14. Phạm Quốc Thiên, suất DN

Đăng bởi Bùi Duy Hậu

12:19 AM, 23/12/2020

Huỳnh Quốc Thắng - Thắng Sport Phi Thường

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:52 PM, 24/12/2020

15. Huỳnh Quốc Thắng, suất DN

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

11:46 AM, 24/11/2020

Tầm Cao Việt đăng ký ds tham gia mùa giải 2020 – 2021

1. Nguyễn Kiên Cường

2. Đặng Thanh Sơn

3. Võ Văn Cung

4. Nguyễn Minh Tuấn

5. Nguyễn Văn Thuận

6. Nguyễn Đình Nhân

7. Mai Quang Sáng

8. Lê Văn Đức

9. Nguyễn Văn Đường

10.Ngô Hữu Nghị

11.Nguyễn Tuấn Thanh

12.Nguyễn Đình Đại – DN Cộng

13.Nguyễn Ngọc Sơn Hà

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:30 AM, 30/11/2020

BTC đồng ý duyệt danh sách đăng ký tham gia của đội Tầm Cao Việt:
1. Nguyễn Kiên Cường, suất DN
2. Đặng Thanh Sơn, suất DN
3. Nguyễn Minh Tuấn, suất CNV
4. Nguyễn Văn Thuận, suất DN
5. Nguyễn Đình Nhân, suất DN
6. Mai Quang Sáng, suất DN
7. Lê Công Đức, suất DN
8. Nguyễn Văn Đường, suất DN
9. Ngô Hữu Nghị, suất DN
10. Nguyễn Tuấn Thanh, suất DN
11. Nguyễn Đình Đại, suất DN
12. Nguyễn Ngọc Sơn Hà, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:05 PM, 12/12/2020

13. Võ Văn Cung, suất DN

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

10:08 AM, 13/12/2020

O nhớ - TCV bổ sung cầu thủ.
14. Nguyễn Việt Hùng - HS đã gửi BTC
15. Nguyễn Tánh - HS Ngọc Bảo Anh cũ

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:14 AM, 14/12/2020

14. Nguyễn Việt Hùng, suất DN
15. Nguyễn Tánh, suất DN

Đăng bởi Lý Hồng Chương (1977)

12:10 PM, 29/11/2020

Gửi BTC Đội Khang Hưng đk danh sách S7 trẻ 2020-2021 1. Lâm Việt Thắng 2. Trần Trung Hải 3. Lý Hồng Chương 4. Nguyễn Quang Trung 5. Nguyễn Quốc Khiêm 6. Võ Tiến Tri 7. Lâm Việt Hải 8. Nguyễn Minh Tài 9. Trần Hữu Sánh 10. Võ Quốc Hưng 11. Mai Chí Thanh 12. Ngô Nhật Thành 13. Nguyễn Mậu Thắng

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:08 AM, 30/11/2020

BTC đồng ý duyệt danh sách đăng ký tham gia của đội Khang Hưng:
1. Lâm Việt Thắng, suất DN
2. Trần Trung Hải, suất DN
3. Lý Hồng Chương, suất DN
4. Nguyễn Quang Trung, suất DN
5. Nguyễn Quốc Khiêm, suất DN
6. Võ Tiến Tri, suất CNV
7. Lâm Việt Hải, suất DN
8. Trần Hữu Sánh, suất DN
9. Võ Quốc Hưng, suất DN
10. Mai Chí Thanh, suất DN
11. Nguyễn Mậu Thắng, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:00 AM, 09/12/2020

12. Nguyễn Minh Tài, suất DN

Đăng bởi Lý Hồng Chương (1977)

07:47 AM, 14/12/2020

13. Nguyễn Minh Hà (Win Media)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:21 AM, 14/12/2020

13. Nguyễn Minh Hà, suất DN

Đăng bởi Lý Hồng Chương (1977)

11:30 AM, 20/12/2020

14. Ngô Đức Tưởng

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:23 PM, 20/12/2020

14. Ngô Nhật Thành, suất DN

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:12 AM, 21/12/2020

15. Ngô Đức Tưởng, suất DN

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

02:59 PM, 29/11/2020

DN THE WIN – SEA Đăng ký danh sách

1.Hà Đình Hòa

2.Đoàn Ngọc Niên

3.Ngô Đức Tưởng

4.Nguyễn Đức Khôi

5.Đậu Thanh Tâm

6.Lưu Ngọc Thanh

7.Nguyễn Tấn Nam

8.Phạm Minh Tài

9.Trần Nhật Lâm

10.Đặng Xuân Trung

11.Nguyễn Trung Phi

12.Nguyễn Tiến Phú

13.Lương Thế Lâm

14. Vũ Xuân Thịnh

15. Hồ Văn Ký ( hồ sơ gởi btk) 

16. Lê Minh Hiếu

HLV : NGUYỄN BẢO TRUNG

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

03:01 PM, 29/11/2020

17. Bùi Công Đông

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:16 AM, 30/11/2020

BTC đồng ý duyệt danh sách đăng ký tham gia của đội DN THE WIN – SEA:
1. Hà Đình Hòa, suất DN
2. Đoàn Ngọc Niên, suất DN
3. Ngô Đức Tưởng, suất DN
4. Nguyễn Đức Khôi, suất DN
5. Đậu Thanh Tâm, suất DN
6. Lưu Ngọc Thanh, suất CNV
7. Nguyễn Tấn Năm, suất DN
8. Phạm Minh Tài, suất DN
9. Trần Nhật Lâm, suất DN
10. Đặng Xuân Trung, suất CNV
11. Nguyễn Trung Phi, suất DN
12. Nguyễn Tiến Phú, suất DN
13. Vũ Xuân Thịnh, suất DN
14. Lê Minh Hiếu, suất DN
15. Bùi Công Đông, suất DN

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

11:00 AM, 11/12/2020

Dn The Win Sea xin bổ sung
Nguyễn Viết Kiên Trung
Cám ơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:40 PM, 11/12/2020

16. Nguyễn Viết Kiên Trung, suất DN

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

11:40 AM, 21/12/2020

Dn The Win Sea bổ sung
Lê Thiên Vũ

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

11:51 AM, 21/12/2020


Dương Thành Long

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

12:04 PM, 21/12/2020

Đặng Thanh Nhàn

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

12:40 PM, 21/12/2020

Phạm Trọng Nghĩa

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:46 PM, 21/12/2020

17. Lê Thiên Vũ, suất DN
18. Dương Thành Long, suất DN
19. Đặng Thanh Nhàn, suất DN
20. Phạm Trọng Nghĩa, suất DN

Đăng bởi Phạm Văn Quỳnh

03:08 PM, 21/12/2020

DN THE WIN SEA
Bổ sung
Trương Hoàng Quân, hồ sơ gởi btk

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:15 PM, 21/12/2020

21. Trương Hoàng Quân, suất DN

Đăng bởi Huỳnh Vinh

01:49 PM, 30/11/2020

Dear Btk,
Đội Khánh Khang đăng ký danh sách cầu thủ DNOL mùa 18.
1. Huỳnh Vinh 
2. Phạm Mạnh Hưng 
3. Lê Văn Quang
4. Nguyễn Viết Lượng 
5. Lê Hồng Lâm
6. Nguyễn Thanh Tài
7. Phạm Văn Hồ
8. Nguyễn Tử Hải
9. Phạm Thanh Vinh
10. Đào Thanh Lương 
11. Lê Xuân Anh
12.Mai Hữu Nhựt - Hoàng Gia Bảo
13. Nguyễn Minh Tân - Hoàng Gia Bảo
14. Trần Văn Quang - TCV
15. Trần Huỳnh Mẫn 
16. Huỳnh Thanh Hải 

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:50 PM, 30/11/2020

BTC đồng ý duyệt danh sách đăng ký tham gia của đội Khánh Khang:
1. Huỳnh Vinh, suất DN
2. Phạm Mạnh Hưng, suất CNV
3. Lê Văn Quang, suất DN
4. Nguyễn Viết Lượng, suất DN
5. Lê Hồng Lâm, suất DN
6. Nguyễn Thanh Tài, suất DN
7. Phạm Văn Hồ, suất DN
8. Nguyễn Tử Hải, suất DN
9. Phạm Thanh Vinh, suất DN
10. Đào Thanh Lương, suất DN
11. Lê Xuân Anh, suất DN
12. Mai Hữu Nhựt, suất DN
13. Nguyễn Minh Tân, suất DN
14. Trần Văn Quang, suất DN
15. Trần Huỳnh Mẫn, suất DN
16. Huỳnh Thanh Hải, suất DN

Đăng bởi Huỳnh Vinh

10:59 AM, 04/01/2021

Khánh Khang xin bổ sung cầu thủ
17. Phạm Gia Lâm hs HH Tân Phú

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:21 AM, 04/01/2021

17. Phạm Gia Lâm, suất CNV


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1715  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 163  |  Bình luận: 3818

Lượt xem: 458601

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU