CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 LT MÙA GIẢI 2020 - 2021

Các đội bóng tham gia sân 7 LT - Mùa giải 2020 - 2021 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X)

2. Lê Văn B ( tham gia mùa 2019 hay 2018 - 2019, 2018, .... đội Y)

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Cúp Sea Collection, cúp futsal, cúp Đạt Vĩnh Tiến, hay Cúp quesktek, Cúp klassy, ... đội Z)

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK)

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 48 giờ, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.
 
p/s: Các đội xem kỹ lại điều lệ, phần nhân sự, để gửi đúng Hồ sơ, Ban thư ký chỉ trình duyệt hồ sơ cho BTC khi hồ sơ đầy đủ,
 
Điều lệ mùa giải lần thứ 18: https://www.doanhnhanonline.net/chu-de/3682/dieu-le-giai-san-7-lao-tuong-mua-thu-18-nam-2020.html

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Ban thư ký Doanh Nhân Online: 0938 05 77 22, 0901 832 338, email: [email protected], hoặc messenger facebook: https://www.facebook.com/doanhnhanonline.vnMời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Bùi Duy Hậu

11:57 AM, 18/11/2020

Danh sách đăng ký lão tướng Misa gửi BTK:
1. Bùi Duy Hậu - lãnh đội
2. Nghiêm Phạm Anh Tuấn - Trúc Nghinh Phong
3. Ngô Gia Hào - TNP
4. Đỗ Quốc Việt - TNP
5. Nguyễn Minh Thuyết - TNP
6. Hồ Thái Điền - O Nhớ
7. Huỳnh Minh Hưng - O Nhớ
8. Lê Công Thọ - O Nhớ
9. Trần Lập - Misa 2019
10. Nguyễn Lăng Quang Minh - Misa Giải trẻ sân 7 Mùa 2 2020
11. Trần Công Thắng - Misa trẻ sân 7 mùa 2
12. Huỳnh Thanh Hải - TNP sân 7 mùa 1
13. Nguyễn Tấn Năm - Ks Tuyết Sơn sân 7 lão tướng mùa 2

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:38 PM, 23/11/2020

BTC đồng ý duyệt danh sách đăng ký tham gia của đội Misa như sau:
1. Bùi Duy Hậu, suất DN
2. Nghiêm Phạm Anh Tuấn, suất DN
3. Ngô Gia Hào, suất DN
4. Đỗ Quốc Việt, suất ĐC
5. Nguyễn Minh Thuyết, suất suất DN
6. Hồ Thái Điền, suất DN
7. Huỳnh Minh Hưng, suất DN
8. Trần Lập, suất CNV
9. Nguyễn Lăng Quang Minh, suất CNV
10. Trần Công Thắng, suất DN
11. Huỳnh Thanh Hải, suất DN
12. Nguyễn Tấn Năm, suất 82

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:31 PM, 27/11/2020

13. Lê Công Thọ, suất ĐC

Đăng bởi Bùi Duy Hậu

07:40 PM, 31/12/2020

14. Trần Đức Khoa - thủ môn cúp Tứ Linh
15. Trần Ngọc Luận - Cán Bộ, hồ sơ gửi BTK

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:00 AM, 04/01/2021

14. Trần Đức Khoa, suất DN
15. Trần Ngọc Luận, suất CNV

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

02:17 PM, 23/11/2020

Gửi BTC
KSTS đăng ký danh sách thành viên tham gia giải
1. Trần Trung Hải
2. Nguyễn Hải Sơn
3. Phạm Quốc Thiên
4. Lâm Việt Thắng
5. Võ Thành Tới
6. Nguyễn Duy Quang
7. Vũ Hữu Chương
8. Nguyễn Văn Giảo 
9. Lê Văn Quang
10. Nguyễn Thanh Tuấn
11. Phạm Trọng Nghĩa ( LT O Nhớ )
12. Ngô Minh Tới ( HS Gửi BTK )
13. Nguyễn Tấn Văn ( HS gửi BTK )
14. Trần Quí Phong ( HS gửi BTK )
15. Nguyễn Quang Trung ( Thép VT )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:41 AM, 24/11/2020

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia đội KSTS
1. Trần Trung Hải, suất DN
2. Nguyễn Hải Sơn, suất DN
3. Phạm Quốc Thiên, suất DN
4. Lâm Việt Thắng, suất DN
5. Võ Thành Tới, suất DN
6. Nguyễn Duy Quang, suất CNV
7. Vũ Hữu Chương, suất DN
8. Nguyễn Văn Giảo, suất CNV
9. Lê Văn Quang, suất DN
10. Nguyễn Thanh Tuấn, suất 1982
11. Phạm Trọng Nghĩa, suất DN
12. Ngô Minh Tới, suất CNV
13. Nguyễn Tấn Văn, suất ĐC
14. Trần Quí Phong, suất DN
15. Nguyễn Quang Trung, suất DN

Đăng bởi Trần Như Huy (1976)

08:13 AM, 17/12/2020

Đội LT HH-Tân Phú đăng kí danh sách:
1. Trần Như Huy 1976, DN HHTP
2. Bùi Công Đông 1979, DN HHTP
3. Đậu Thanh Tâm 1975, DN HHTP
4. Nguyễn Văn Thi 1981, DN HHTP
5. Nguyễn Viết Lượng 1983 , đặc cách HHTP
6. Nguyễn Thanh Tâm 1982, DN HHTP
7. Huỳnh Vinh 1980, DN HHTP
8. Phạm Mạnh Hưng 1981, DN Khánh Khang
9. Phạm Gia Lâm 1981,CNVC The Win
10. Phạm Trọng Nghĩa 1981, DN O Nhớ
11. Trần Như Thảo 1982, DN Quảng Nam
12. Đặng Thế Vinh 1977, CNVC hs gửi BTC
13. Trần Quang Sơn 1980, CNVC Quảng Nam
14. Huỳnh Thanh Hải 1981, DN Trúc Nghinh Phong
15. Lý Hồng Chương 1977, DN Thép Việt Thắng

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:50 PM, 21/12/2020

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia đội HH Tân Phú
1. Trần Như Huy, suất DN
2. Bùi Công Đông, suất DN
3. Đậu Thanh Tâm, suất DN
4. Nguyễn Văn Thi, suất DN
5. Nguyễn Thanh Tâm, suất 82
6. Huỳnh Vinh, suất DN
7. Phạm Mạnh Hưng, suất CNV
8. Phạm Trọng Nghĩa, suất DN
9. Trần Như Thảo, suất 82
10. Trần Quang Sơn, suất CNV
11. Huỳnh Thanh Hải, suất DN
12. Lý Hồng Chương, suất DN
13. Đặng Thế Vinh, suất CNV

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

06:06 PM, 21/12/2020

14. Nguyễn Viết Lượng, suất ĐC

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:16 PM, 23/12/2020

15. Phạm Gia Lâm, suất CNV

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

11:46 AM, 21/12/2020

Gửi BTK. 
Đội Đam Mê đăng ký thành viên tham gia giải Lt.
1. Nguyễn Trung Toàn.           Hs An Khang 
2. Dương Mỹ Phan Quyền.     Hs An Khang 
3. Dương Mỹ Phan Quý.          Hs An Khang 
4. Vũ Đình Sơn.                         Hs An Khang 
5. Nguyễn Đắc Yên.                 Hs Kim Quy
6. Đặng Thanh Bình.               Hs Kim Quy 
7. Nguyễn Văn Huyền.            Hs Kim Quy 
8. Vũ Thống Nhất.                   Hs gửi BTK 
9. Lâm Hòa Anh Quốc.           Hs gửi BTK 
10. Phạm Văn Thành.             Hs gửi BTK 
11 Nguyễn Văn Đức                Hs gửi BTK 

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:08 PM, 22/12/2020

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia đội Đam Mê:
1. Nguyễn Trung Toàn, suất DN
2. Dương Mỹ Phan Quyền, suất DN
3. Dương Mỹ Phan Quý, suất 82
4. Vũ Đình Sơn, suất DN
5. Nguyễn Đắc Yên, suất DN
6. Đặng Thanh Bình, suất CNV
7. Nguyễn Văn Huyền, suất CNV

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

09:58 AM, 23/12/2020

Đam Mê đăng ký bổ xung
11. Trần Ngọc Đức Hs gửi BTK
12. Nguyễn Ngọc Sơn Hs inox Bình Yên
13. Phạm Xuân Thắng Hs inox Bình Yên

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:11 AM, 25/12/2020

8. Vũ Thống Nhất, suất DN
9. Trần Ngọc Đức, suất DN
10. Nguyễn Ngọc Sơn, suất DN
11. Phạm Xuân Thắng, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

10:08 AM, 28/12/2020

Đam Mê đăng ký bổ xung
14. Lê Nguyên Khải hs Inox Bình Yên
15. Nguyễn Ngọc Thạch Hs gửi Btk

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:06 PM, 28/12/2020

12. Lê Nguyên Khải, suất CNV
13. Nguyễn Ngọc Thạch, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

11:07 AM, 29/12/2020

Đam Mê đăng ký bổ xung
16. Hồ Hữu Thuận hs inox Bình Yên

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:40 AM, 29/12/2020

14. Hồ Hữu Thuận, suất CNV

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

07:15 PM, 31/12/2020

Đam Mê đăng ký bổ xung thêm
17. Bùi Cao Sơn hs Media 24h Serie B mùa 2018

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:42 AM, 04/01/2021

15. Bùi Cao Sơn, suất 82

Đăng bởi Nguyễn Đinh Trường Linh (1979)

05:21 PM, 21/12/2020

Danh sách đăng ký đội Phan Lâm- Gia Phát Nguyễn:
1. Phạm Thế Linh (Phan Lâm)
2. Trần Bảo Kỳ ( Phan Lâm)
3. Nguyễn Đăng Hoài ( Phan Lâm)
4. Phan Hải Nguyên ( Phan Lâm)
5. Chung Chí Cường CNV (PL)
6. Hà Xuân Hoàng ( Phan Lâm)
7. Lê Thanh Tuấn ( PL)
8. Trần Hồng Hải (DN+)
9. Nguyễn Thanh Điệp ( DN Quảng Ngãi)
10. Võ cao Bách ( PL)
11. Bùi Ngọc Đúng ( HH Tân Phú)
12. Nguyễn Phước Thái 1973 CNV ( hồ sơ gởi BTC)
13. Nguyễn Đinh Trường Linh ( PL)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:11 PM, 22/12/2020

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia đội Phan Lâm- Gia Phát Nguyễn:
1. Phạm Thế Linh, suất DN
2. Trần Bảo Kỳ, suất DN
3. Nguyễn Đăng Hoài, suất 82
4. Phan Hải Nguyên, suất ĐC
5. Chung Chí Cường, suất CNV
6. Hà Xuân Hoàng, suất DN
7. Lê Thanh Tuấn, suất DN
8. Trần Hồng Hải, suất DN
9. Nguyễn Thanh Điệp, suất CNV
10. Võ Cao Bách, suất DN
11. Bùi Ngọc Đúng, suất DN
12. Nguyễn Phước Thái, suất CNV
13. Nguyễn Đinh Trường Linh, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Đinh Trường Linh (1979)

02:36 PM, 28/12/2020

PL GPN đăng kí bổ sung:
14. Phạm Quốc Đông 1979 DN (Phan Lâm cũ)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:28 AM, 29/12/2020

14. Phạm Quốc Đông, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Anh Vũ (1975)

08:12 PM, 21/12/2020

DNQN đăng ký DS thành viên
 
1.  Nguyễn Anh Vũ
2. Nguyễn Văn Ngư
3. Phan Phú Thứ
4. Thiều Quang Cảnh
5. Vũ Văn Hinh
6. Huỳnh Ngô Tùng Duy
7. Đăng Đăng Khoa
8. Nguyễn Quốc Bảo.
9. Nguyễn Thanh Hiền
10. Nguyễn Hòa Xuân Thế
11. Nguyễn Mậu Truyển
12. Lương Thế Lâm
13. Trần Khải
(Tất cả hồ sơ LT DNQN cũ)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

06:06 PM, 22/12/2020

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia đội DN Quảng Ngãi:
1. Nguyễn Anh Vũ, suất DN
2. Nguyễn Văn Ngư, suất DN
3. Phan Phú Thứ, suất ĐC
4. Thiều Quang Cảnh, suất DN
5. Vũ Văn Hinh, suất 82
6. Huỳnh Ngô Tùng Duy, suất 82
7. Đặng Đăng Khoa, suất DN
8. Nguyễn Quốc Bảo, suất DN
9. Nguyễn Thanh Hiền, suất CNV
10. Nguyễn Hòa Xuân Thế, suất DN
11. Nguyễn Mậu Truyển, suất DN
12. Trần Quốc Khải, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Anh Vũ (1975)

10:31 AM, 04/01/2021

Doanh Nhân Quảng Ngãi đăng ký bổ sung cầu thủ
1/ Nguyễn Quang Trung - DN - 1981
2/ Nguyễn Nhật Quang - DN - 1980
Hồ sơ đã gửi BTK
Cảm ơn!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:01 PM, 05/01/2021

13. Nguyễn Quang Trung, suất DN
14. Nguyễn Nhật Quang, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Tiến Phú (1973)

11:08 AM, 22/12/2020

Đội DN  B-One đk Thành viên sân7 LT . 
Doanh Nhân Today gửi danh sách đăng ký:

1. Nguyễn Tiến Phú (B-One)
2. Nguyễn Xuan Tuấn (B-One)
3. Lê Minh Thảo (B-One)
4. Nguyễn Quốc Dũng (B-One)
5. Nguyễn Viết Kiên Trung (B-One)
6. Mai Tú Lâm (B-One)
8. Phan Tài Dậu (B-One)
9. Đỗ Huy Hiếu (B-One)
10. Hà Đình Hoà (B-One)
12. Đặng Xuân Trung (B-One)
13. Nguyễn Bảo Xuân Thanh (B-One)
14. Thai Duy Hưng (B-One)
15. Nguyễn Vũ Tảo Diệp (B-One)
16. Lưu Ngọc Thanh (B-One)
17. Cao Thế Anh (An Khang)
Thanks you Btc 

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

06:19 PM, 22/12/2020

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia đội B-One:
1. Nguyễn Tiến Phú, suất DN
2. Nguyễn Xuân Tuấn, suất DN
3. Lê Minh Thảo, suất DN
4. Nguyễn Quốc Dũng, suất DN
5. Nguyễn Viết Kiên Trung, suất DN
6. Mai Tú Lâm, suất CNV
7. Phan Lê Đại Tài, suất DN
8. Đỗ Huy Hiếu, suất ĐC
9. Hà Đình Hoà, suất 82
10. Đặng Xuân Trung, suất CNV
11. Nguyễn Bảo Xuân Thanh, suất CNV
12. Thái Duy Hưng, suất DN
13. Nguyễn Vũ Tảo Diệp, suất DN
14. Lưu Ngọc Thanh, suất CNV
15. Cao Thế Anh, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Thái Tích

12:00 PM, 22/12/2020

Danh sách đăng ký DI LINH FC gửi BTC.

1. NGUYỄN THÁI TÍCH
2. NGUYỄN MINH TUẤN ( O NHỚ FC)
3. ĐẶNG ĐỨC PHONG ( O NHỚ FC)
4. BÙI VĂN HÙNG. (DN QUÃNG NGÃI )
5. TRẦN VĂN KHOA
6. LÊ MINH TRÍ
7. NGUYỄN QUỐC TRUNG
8. HOÀNG DUY VŨ
9. TRẦN MẠNH TƯỜNG
10. NGÔ QUỐC HOÀNG (DN QUÃNG NAM)
11. ĐẶNG THANH SƠN. ( O NHỚ FC)
12. NGUYỄN NGỌC SƠN HÀ ( O NHỚ FC)

Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

06:31 PM, 22/12/2020

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia đội Di Linh:
1. Nguyễn Thái Tích, suất DN
2. Nguyễn Minh Tuấn, suất CNV
3. Đặng Đức Phong, suất DN
4. Bùi Văn Hùng, suất DN
5. Trần Văn Khoa, suất 82
6. Lê Minh Trí, suất CNV
7. Nguyễn Quốc Trung, suất ĐC
8. Hoàng Duy Vũ, suất CNV
9. Trần Mạnh Tường, suất DN
10. Ngô Quốc Hoàng, suất DN
11. Đặng Thanh Sơn, suất DN
12. Nguyễn Ngọc Sơn Hà, suất 82

Đăng bởi Nguyễn Tiến Phú (1973)

06:01 PM, 28/12/2020

Nhờ BTK cập Nhật LT B-One 
18/ Nguyễn Thế Anh (B-One) 
Thanks Btc 

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

06:59 PM, 28/12/2020

16. Nguyễn Thế Anh, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Thái Tích

08:01 AM, 29/12/2020

Di Linh bổ sung cầu thủ
13. Nguyễn Trọng Thanh Hùng . Hồ sơ HHTP
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:55 AM, 29/12/2020

13. Nguyễn Trọng Thanh Hùng, suất DN

Đăng bởi Nguyễn Thái Tích

11:22 AM, 04/01/2021

Di Linh bổ sung cầu thủ
14. Huỳnh Quốc Thắng . Hồ sơ Thắng Sport
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:42 PM, 04/01/2021

14. Huỳnh Quốc Thắng, suất 82


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1715  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 163  |  Bình luận: 3818

Lượt xem: 450963

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU