CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 LT MÙA GIẢI 2020 - 2021

Các đội bóng tham gia sân 7 LT - Mùa giải 2020 - 2021 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X)

2. Lê Văn B ( tham gia mùa 2019 hay 2018 - 2019, 2018, .... đội Y)

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Cúp Sea Collection, cúp futsal, cúp Đạt Vĩnh Tiến, hay Cúp quesktek, Cúp klassy, ... đội Z)

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK)

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 48 giờ, các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.
 
p/s: Các đội xem kỹ lại điều lệ, phần nhân sự, để gửi đúng Hồ sơ, Ban thư ký chỉ trình duyệt hồ sơ cho BTC khi hồ sơ đầy đủ,
 
Điều lệ mùa giải lần thứ 18: https://www.doanhnhanonline.net/chu-de/3682/dieu-le-giai-san-7-lao-tuong-mua-thu-18-nam-2020.html

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Ban thư ký Doanh Nhân Online: 0938 05 77 22, 0901 832 338, email: [email protected], hoặc messenger facebook: https://www.facebook.com/doanhnhanonline.vnMời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Bùi Duy Hậu

11:57 AM, 18/11/2020

Danh sách đăng ký lão tướng Misa gửi BTK:
1. Bùi Duy Hậu - lãnh đội
2. Nghiêm Phạm Anh Tuấn - Trúc Nghinh Phong
3. Ngô Gia Hào - TNP
4. Đỗ Quốc Việt - TNP
5. Nguyễn Minh Thuyết - TNP
6. Hồ Thái Điền - O Nhớ
7. Huỳnh Minh Hưng - O Nhớ
8. Lê Công Thọ - O Nhớ
9. Trần Lập - Misa 2019
10. Nguyễn Lăng Quang Minh - Misa Giải trẻ sân 7 Mùa 2 2020
11. Trần Công Thắng - Misa trẻ sân 7 mùa 2
12. Huỳnh Thanh Hải - TNP sân 7 mùa 1
13. Nguyễn Tấn Năm - Ks Tuyết Sơn sân 7 lão tướng mùa 2

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:38 PM, 23/11/2020

BTC đồng ý duyệt danh sách đăng ký tham gia của đội Misa như sau:
1. Bùi Duy Hậu, suất DN
2. Nghiêm Phạm Anh Tuấn, suất DN
3. Ngô Gia Hào, suất DN
4. Đỗ Quốc Việt, suất ĐC
5. Nguyễn Minh Thuyết, suất suất DN
6. Hồ Thái Điền, suất DN
7. Huỳnh Minh Hưng, suất DN
8. Trần Lập, suất CNV
9. Nguyễn Lăng Quang Minh, suất CNV
10. Trần Công Thắng, suất DN
11. Huỳnh Thanh Hải, suất DN
12. Nguyễn Tấn Năm, suất 82

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

02:17 PM, 23/11/2020

Gửi BTC
KSTS đăng ký danh sách thành viên tham gia giải
1. Trần Trung Hải
2. Nguyễn Hải Sơn
3. Phạm Quốc Thiên
4. Lâm Việt Thắng
5. Võ Thành Tới
6. Nguyễn Duy Quang
7. Vũ Hữu Chương
8. Nguyễn Văn Giảo 
9. Lê Văn Quang
10. Nguyễn Thanh Tuấn
11. Phạm Trọng Nghĩa ( LT O Nhớ )
12. Ngô Minh Tới ( HS Gửi BTK )
13. Nguyễn Tấn Văn ( HS gửi BTK )
14. Trần Quí Phong ( HS gửi BTK )
15. Nguyễn Quang Trung ( Thép VT )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:41 AM, 24/11/2020

BTC xác nhận các anh sau đây có thể đăng ký tham gia đội KSTS
1. Trần Trung Hải, suất DN
2. Nguyễn Hải Sơn, suất DN
3. Phạm Quốc Thiên, suất DN
4. Lâm Việt Thắng, suất DN
5. Võ Thành Tới, suất DN
6. Nguyễn Duy Quang, suất CNV
7. Vũ Hữu Chương, suất DN
8. Nguyễn Văn Giảo, suất CNV
9. Lê Văn Quang, suất DN
10. Nguyễn Thanh Tuấn, suất 1982
11. Phạm Trọng Nghĩa, suất DN
12. Ngô Minh Tới, suất CNV
13. Nguyễn Tấn Văn, suất ĐC
14. Trần Quí Phong, suất DN
15. Nguyễn Quang Trung, suất DN


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1715  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 160  |  Bình luận: 3671

Lượt xem: 432164

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU