CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 TRẺ_MÙA 19_NĂM 2021

Các đội bóng tham gia sân 7 Trẻ - Mùa 19 Năm 2021 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu:

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X).

2. Lê Văn B ( tham gia mùa 2019 hay 2018 - 2019, 2018, .... đội Y).

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Cúp Sea Collection, cúp futsal, cúp Đạt Vĩnh Tiến, hay Cúp quesktek, Cúp klassy, ... đội Z).

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK).

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 01 tuần (trước ngày 17/05/2021). Nếu đội nào đăng ký chậm sẽ bị phạt trừ 1đ/1 ngày đăng ký chậm. Các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.
 
P/s: Các đội xem kỹ lại điều lệ, phần nhân sự, để gửi đúng Hồ sơ, Ban thư ký chỉ trình duyệt hồ sơ cho BTC khi hồ sơ đầy đủ,
 
Điều lệ mùa giải lần thứ 19: https://www.doanhnhanonline.net/chu-de/3776/dieu-le-giai-san-7-tre-mua-19-nam-2021.html

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Ban thư ký Doanh Nhân Online: 0938 05 77 22, 0901 832 338, email: [email protected], hoặc messenger facebook: https://www.facebook.com/doanhnhanonline.vn


Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

07:47 PM, 06/05/2021

Gửi BTK
Đội An Khang đăng ký thành viên tham gia giải trẻ sân 7 mùa 19/2021
1. Nguyễn Trung Toàn
2. Dương Mỹ Phan quyền
3. Phạm Nguyễn Quang Trung
4. Trần Ngọc Thăng
5. Lê Văn Tung
6. Nguyễn Văn Hiệu
7. Nguyễn Thành Thanh
8. Trương Đình Hiếu
9. Trần Đình Hoàn
10. Hồng Hải Toàn
11. Phan Trung Tiến
12. Thân Kim Bảng
13. Nguyển Viết Kiên Trung  
14. Võ Thành Lộc
15. Trần Thành Trí
16. Lê Quang Vinh
Tất cả hồ sơ của An Khang các mùa trước.

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:46 AM, 24/11/2021

BTC duyệt danh sách đăng ký thi đấu mùa 19 của đội An Khang như sau:
1. Nguyễn Trung Toàn
2. Dương Mỹ Phan quyền
3. Phạm Nguyễn Quang Trung
4. Trần Ngọc Thăng
5. Lê Văn Tung
6. Nguyễn Thành Thanh
7. Trương Đình Hiếu
8. Cao Đình Hoàn
9. Hồng Hải Toàn
10. Phan Trung Tiến
11. Thân Kim Bảng
12. Nguyển Viết Kiên Trung
13. Võ Thành Lộc
14. Trần Thành Trí
15. Lê Quang Vinh

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

04:05 PM, 24/11/2021

An Khang đăng ký bổ xung:
17. Phan Phú Thứ Hs DNQN
18. Nguyễn Quốc Tĩnh Hs mới Gửi BTK

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:58 PM, 25/11/2021

16. Phan Phú Thứ Hs DNQN
17. Nguyễn Quốc Tĩnh, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

10:00 AM, 03/12/2021

An Khang đăng ký bổ sung
19. Trương Đình Quang hồ so gửi BTK

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

08:08 PM, 08/12/2021

An Khang đăng ký bổ sung :
20. Đặng Thanh Nhàn hồ sơ Cp Sport
21. Nguyễn Hữu Hoài Phong hồ sơ Cp Sport

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:28 AM, 09/12/2021

18. Đặng Thanh Nhàn
19. Nguyễn Hữu Hoài Phong

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:27 PM, 09/12/2021

20. Nguyễn Văn Hiệu

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

09:46 AM, 17/12/2021

An Khang bổ xung thành viên.
22. Dương Thành Đạt hồ sơ gửi BTK

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

09:49 PM, 05/01/2022

An Khang đăng ký bổ sung
23. Mai Chí Thanh hồ sơ Winmedia

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:38 AM, 06/01/2022

21 Mai Chí Thanh

Đăng bởi Nguyễn Văn Ngư

08:38 AM, 24/11/2021

Đội Ae Mộ Đức đăng ký thành viên tham gia giải s7 trẻ cho BTC
1. Nguyễn Văn Ngư 
2. Nguyễn Mậu Truyển
3. Trần Như Dung
4. Nguyễn Tuấn Dương
5. Huỳnh Ngô Tùng Duy
6. Lê Minh Tuyến
7. Trương Khắc Lễ
8. Huỳnh Trọng Thuyết 
9. Trần Đình Ninh
10. Lê Quang Vinh ( hs An Khang )
11. Đoàn Ngọc Niên ( hs The Win - Sea )
12 . Nguyễn Xuân Diệu ( hs gởi BTK )
13. Mai Thế Tùng ( hs gởi BTK )
14 . Bùi Văn Hùng ( hs DNQNgãi )
15. Trần Quốc Khải .
Cảm ơn .

Đăng bởi Nguyễn Văn Ngư

08:43 AM, 24/11/2021

Stt thứ 9 là Bùi Đình Ninh nhé BTK

Đăng bởi Nguyễn Văn Ngư

08:47 AM, 24/11/2021

Bổ sung 16. Thiều Quang Trung nữa nhé BTK

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:32 AM, 24/11/2021

BTC duyệt danh sách đăng ký thi đấu mùa 19 đội Ae Mộ Đức như sau
1. Nguyễn Văn Ngư
2. Nguyễn Mậu Truyển
3. Trần Như Dung
4. Nguyễn Tuấn Dương
5. Huỳnh Ngô Tùng Duy
6. Lê Minh Tuyến
7. Trương Khắc Lễ
8. Huỳnh Trọng Thuyết
9. Bùi Đình Ninh
10. Lê Quang Vinh
11. Đoàn Ngọc Niên, suất 91 (01 người thi đấu trên sân)
12 . Nguyễn Tuấn Diệu
13. Bùi Văn Hùng
14. Trần Quốc Khải
15. Thiều Quang Trung

Đăng bởi Nguyễn Văn Ngư

09:25 AM, 05/12/2021

Ae Mộ Đức bổ sung
Bùi Ngọc Lưu ( hs gởi BTK)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:31 AM, 06/12/2021

16. Bùi Ngọc Lưu

Đăng bởi Nguyễn Văn Ngư

11:35 AM, 06/12/2021

Ae Mộ Đức bổ sung
Bùi Văn Tân ( Ae Mộ Đức)
Nguyễn Hồng Quang ( hs DNQN )

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:33 PM, 06/12/2021

17. Bùi Văn Tân
18. Nguyễn Hồng Quang

Đăng bởi Nguyễn Văn Ngư

08:14 AM, 29/12/2021

Ae Mộ Đức bổ sung
Cao Điền Trân ( hs DN Quảng Ngãi)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:44 AM, 14/01/2022

19. Cao Điền Trân

Đăng bởi Đỗ Huy Hiếu

10:17 AM, 27/11/2021

Doanh Nhân Today Đăng kí danh sách tham gia giải Trẻ mùa 19 
1/ Nguyễn Bảo Xuân Thanh 
2/ Trần Thế Vượng 
3/ Đỗ Huy Hiếu
4/ Phạm Thanh Dũng
5/ Lê Kim Thanh ( HS gửi BTC )
6/ Huỳnh Nguyên Khôi 
7/ Nguyễn Thanh Tùng ( HS gửi BTC )
8/ Nguyễn Viết Kiên Trung
9/ Thái Duy Hưng
10/ Phan Lê đại Tài 
11/ Nguyễn Xuân Tuấn 
12/ Mai Tú Lâm 
13/ Nguyễn Quang Huy 
14/ Nguyễn Vũ Tảo Diệp 
15/ Nguyễn Thế Anh 
16/ Lê Minh Thảo
17/ Nguyễn Tiến Phú
18/ Phạm Minh Tài ( TheWin sea) 


Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:35 AM, 29/11/2021

BTC duyệt danh sách đăng ký thi đấu mùa 19 đội Bone như sau
1. Nguyễn Bảo Xuân Thanh, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
2. Trần Thế Vượng
3. Đỗ Huy Hiếu
4. Phạm Thanh Dũng
5. Lê Kim Thanh
6. Huỳnh Nguyên Khôi
7. Nguyễn Viết Kiên Trung
8. Thái Duy Hưng
9. Phan Lê Đại Tài
10. Nguyễn Xuân Tuấn
11. Mai Tú Lâm, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
12. Nguyễn Quang Huy
13. Nguyễn Vũ Tảo Diệp
14. Nguyễn Thế Anh
15. Lê Minh Thảo
16. Nguyễn Tiến Phú
17. Phạm Minh Tài

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:26 PM, 08/12/2021

18. Nguyễn Quốc Việt

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:20 PM, 16/12/2021

19. Nguyễn Thanh Tùng

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

01:36 PM, 28/11/2021

DN+Tickmill đăng ký thành viên tham gia :
1. Nguyễn Đinh Trường Linh
2. Hà Minh Thống
3. Nguyễn Minh Hải
4. Đỗ Văn Bình
5. Nguyễn Phúc Trường
6. Phan Đăng Tường
7. Phan Đăng Khoa
8. Nguyễn Trung Nguyên
9. Nguyễn Thanh Hiền
10. Nguyễn Đăng Hoài
11. Nguyễn Hải Sơn
12. Lê Anh Xuân
13. Nguyễn Hoài Lâm
14. Nguyễn Duy Thông
15. Nguyễn Khắc Hùng
16. Nguyễn Từ Hải ( Khánh Khang FC )
17. Nguyễn Mậu Thắng ( Khang Hưng FC )
18. Nguyễn Minh Trung ( hồ sơ gửi BTK )
Thanks

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

01:38 PM, 28/11/2021

19. Vũ Xuân Thịnh
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:23 PM, 29/11/2021

BTC duyệt danh sách đăng ký mùa 19 đội DN Tickmill như sau:

1. Nguyễn Đinh Trường Linh
2. Hà Minh Thống
3. Nguyễn Minh Hải
4. Đỗ Văn Bình
5. Nguyễn Phúc Trường, suất 91 (01 người thi đấu trên sân)
6. Phan Đăng Tường
7. Phan Đăng Khoa
8. Nguyễn Trung Nguyên
9. Nguyễn Thanh Hiền, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
10. Nguyễn Đăng Hoài
11. Nguyễn Hải Sơn
12. Nguyễn Duy Thông
13. Nguyễn Khắc Hùng, suất 91 (01 người thi đấu trên sân)
14. Nguyễn Từ Hải
15. Nguyễn Mậu Thắng
16. Nguyễn Minh Trung, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
17. Vũ Xuân Thịnh

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

02:41 PM, 29/11/2021

20. Nguyễn Thiện Minh ( Phan Lâm FC )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:35 AM, 02/12/2021

18. Nguyễn Thiện Minh ( Phan Lâm FC )

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:29 PM, 02/12/2021

19. Nguyễn Hoài Lâm

Đăng bởi Lâm Việt Thắng

12:46 PM, 29/11/2021

THÉP VIỆT THẮNG đăng kí thành viên tham gia S7 Trẻ :
1/LÂM VIỆT THẮNG
2/TRẦN TRUNG HẢI
3/LÝ HỒNG CHƯƠNG
4/NGUYỄN QUANG TRUNG
5/LÂM VIỆT HẢI
6/NGUYỄN QUỐC KHIÊM
7/VÕTIẾN TRI
8/TRẦN HỮU SÁNH
9/VÕ QUỐC HƯNG
10/NGUYỄN ĐỨC KHÔI (Thewin)
11/TRẦN NHẬT LÂM (Thewin)
12/NGÔ ĐỨC TƯỞNG ( Khang Hưng)
13/ LÊ VĂN SANG (DN Quãng Nam)
14/ NGUYỄN VĂN GIẢO ( KS Tuyết Sơn)
15/NGUYỄN KIM SƠN ( Misa)
Cám ơn !

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:43 PM, 29/11/2021

BTC duyệt danh sách đăng ký thi đấu đội THÉP VIỆT THẮNG mùa 19 như sau:

1/ Lâm Việt Thắng
2/ Trần Trung Hải
3/ Lý Hồng Chương
4/ Nguyễn Quang Trung
5/ Lâm Việt Hải
6/ Nguyễn Quốc Khiêm
7/ Võ Tiến Tri, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
8/ Trần Hữu Sánh
9/ Võ Quốc Hưng
10/ Nguyễn Đức Khôi
11/ Trần Nhật Lâm
12/ Ngô Đức Tưởng
13/ Nguyễn Văn Giảo, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
14/ Nguyễn Kim Sơn

Đăng bởi Lâm Việt Thắng

01:37 PM, 04/12/2021

THÉP VIỆT THẮNG đăng kí :
16/ Nguyễn Quốc Đạt - Ngọc bảo Anh
Cám ơn !

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:32 PM, 04/12/2021

15/ Nguyễn Quốc Đạt

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:56 PM, 07/12/2021

16. Lê Văn Sang

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:36 PM, 06/01/2022

17. Ngô Nhật Thành

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

07:38 AM, 01/12/2021

 Tầm Cao Việt đăng ký cầu thủ:
1. Lê Công Đức
2. Nguyễn Văn Đường
3. Mai Quang Sáng
4. Võ Văn Cung 
5. Nguyễn Mình Tuấn
6. Nguyễn Tuấn Thanh
7. Nguyễn Đình Nhân
8. Nguyễn Đình Đại
9. Ngô Hữu Nghị
10. Nguyễn Ngọc Sơn Hà
11. Nguyễn Văn Thuận
12. Nguyễn Việt Hùng
13. Nguyễn Tánh
14. Nguyễn Minh Tài (Khang Hưng)
15. Trần Huỳnh Mẫn (Khánh khang)
Trân Trọng!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

05:28 PM, 01/12/2021

BTC duyệt danh sách đăng ký thi đấu đội Tầm Cao Việt mùa 19 như sau:
1. Lê Công Đức
2. Nguyễn Văn Đường
3. Mai Quang Sáng
4. Nguyễn Mình Tuấn
5. Nguyễn Tuấn Thanh
6. Nguyễn Đình Nhân
7. Nguyễn Đình Đại
8. Ngô Hữu Nghị
9. Nguyễn Ngọc Sơn Hà
10. Nguyễn Văn Thuận
11. Nguyễn Việt Hùng
12. Nguyễn Tánh
13. Nguyễn Minh Tài
14. Trần Huỳnh Mẫn

Đăng bởi Đặng Thanh Sơn

05:47 PM, 09/12/2021

O Nhớ TCV bổ sung cầu thủ:
1. Nguyễn Tiên Lâm (Di Linh)
2. Hoàng Chí Quy (HS gửi BTC)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:13 PM, 10/12/2021

15. Võ Văn Cung

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:50 PM, 10/12/2021

16. Hoàng Chí Quy

Đăng bởi Huỳnh Vinh

09:34 AM, 01/12/2021

KHÁNH KHANG gởi BTK danh sách đăng ký thành viên
 
1. Huỳnh Vinh 
2. Nguyễn Thanh Tài
3. Huỳnh Thái Châu ( Hs gởi btk )
4. Nguyễn Viết Lượng 
5. Lê Xuân Anh
6. Vũ Tiến Lực 
7. Phạm Văn Hồ
8. Trương Hoàng Quân ( The Win Sea )
9. Võ Hoàng Khánh Duy ( Hs gởi Btk)
10.Phạm Thanh Vinh 

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:04 AM, 02/12/2021

BTC duyệt danh sách đăng ký thi đấu đội Khánh Khang mùa 19 như sau:
1. Huỳnh Vinh
2. Nguyễn Thanh Tài
3. Huỳnh Thái Châu
4. Nguyễn Viết Lượng
5. Lê Xuân Anh
6. Vũ Tiến Lực
7. Phạm Văn Hồ
8. Trương Hoàng Quân
9. Phạm Thanh Vinh

Đăng bởi Huỳnh Vinh

12:48 PM, 03/12/2021

Khánh Khang đăng ký bổ sung thành viên

11. Đào Thanh Lương
12. Trần Văn Quang
13. Trần Ngọc Luận ( Misa)
14. Nguyễn Thanh Tuấn ( Win Media)
15. Trương Thanh Tòng

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:30 PM, 03/12/2021

10. Đào Thanh Lương
11. Trần Văn Quang
12. Trần Ngọc Luận, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
13. Nguyễn Thanh Tuấn
14. Trương Thanh Tòng

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:53 AM, 06/12/2021

15. Võ Hoàng Khánh Duy, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:10 PM, 09/12/2021

16. Mai Hữu Nhựt

Đăng bởi Cao Thế Anh

02:17 PM, 02/12/2021

Đại diện đội FRALUMNI đăng ký danh sách thành viên:
1. Cao Thế Anh (AKFC)
2. Nguyễn Đình Sơn (AKFC)
3. Đặng Hoàng Tuấn (AKFC)
4. Nguyễn Ngọc Sáng (Doanh nhân - Cty CP TM và DV Sagen - MST. 0313342918)
5. Phạm Duy Linh (Doanh nhân - GP Hộ Kinh Doanh Cafe Đôn Phi - MST. 41B8009210 ngày 14/10/2013)
6. Bùi Thế An (Doanh nhân - Cty TNHH TM và Đầu tư Sky Diamond - MST. 0313895976)
7. Trần Phi Hùng (Doanh nhân - Cty CP Cấp nước hồ Cầu mới - No. 3602213547)
8. Nguyễn Quốc Việt (CBCNV - BHXH số 7916435180 - Cty TNHH Mỹ nghệ Hưng Long)
9. Nguyễn Văn Thảo (Doanh nhân - Cty TNHH Giáo dục và Truyền thông NTH - MST: 0316528075)
10. Nguyễn Hoàng Nghiệp (Doanh nhân - Cty TNHH TVTK Xây Dựng SLA Designers - MST: 0313994166). 


Đăng bởi Cao Thế Anh

03:09 PM, 03/12/2021

Kg BTC,

Fralumni FC đăng ký bổ sung cầu thủ sau:
11. Nguyễn Minh Thuyết (Trúc Nghinh Phong/Misa FC)
12. Lê Huy Trang (Doanh nhân)

Cảm ơn BTK

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:30 AM, 06/12/2021

BTC duyệt danh sách đăng ký thi đấu đội FRALUMNI mùa 19 như sau
1. Cao Thế Anh 
2. Vũ Đình Sơn 
3. Đặng Hoàng Tuấn
4. Phạm Duy Linh 
5. Nguyễn Minh Thuyết
6. Lê Huy Trang

Đăng bởi Cao Thế Anh

03:55 PM, 07/12/2021

Kgui BTC

Fralumni xin đăng ký bổ sung cầu thủ:
1. Bùi Cao Sơn (Đam Mê FC)
2. Đỗ Văn Minh (DN-1984)
3. Phạm Viết Hưng (DN-1984)

Rgds
Cao

Đăng bởi Cao Thế Anh

04:11 PM, 07/12/2021

Kgui BTC

Fralumni xin đăng ký bổ sung cầu thủ:
1. Bùi Cao Sơn (Đam Mê FC)
2. Đỗ Văn Minh (DN-1984)
3. Phạm Viết Hưng (DN-1984)

Rgds
Cao

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:17 AM, 08/12/2021

7. Bùi Cao Sơn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:36 PM, 08/12/2021

8. Đỗ Văn Minh

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:00 PM, 09/12/2021

9. Nguyễn Ngọc Sáng
10. Nguyễn Hoàng Nghiệp, suất 91 (01 người thi đấu trên sân)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:36 PM, 09/12/2021

11. Nguyễn Thanh Phong

Đăng bởi Cao Thế Anh

05:47 PM, 10/12/2021

Kg BTC
Fralumni xin đăng ký bổ sung
Đặng Lành (DN)
Đã gửi hồ sơ doanh nghiệp

Rgds
Cao

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:41 AM, 13/12/2021

12. Đặng Lành

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:15 AM, 06/01/2022

13. Nguyễn Tiến Khoa
14. Nguyễn Phục Bắc

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

12:50 PM, 13/01/2022

15. Bùi Thế An

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

01:45 AM, 03/12/2021

SAVOR COFFEE Đăng ký danh sách tham gia mùa 19
1/. Vũ Xuân Hinh 
2/. Lê Quang Hưng 
3/. Lê Văn Trung
4/. Lê Giang Sương
5/. Lê Nguyên Khải
5/. Trần Thanh Sang
6/. Trần Trọng Quýnh
7/. Trần Văn Kha
8/. Trương Quang Việt
9/. Cao Nhựt Trường 
(Tất cả trên là thành viên Inoxbinhyen và BĐS Hưng Thịnh mùa 18)
10/. Nguyễn Trung Phi (The Win- Sea)
11/. Bùi Văn Tùng (Hs đã gởi BTC)
12/. Thái Công Nghĩa (Hs đã gởi BTC)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:58 PM, 03/12/2021

BTC duyệt danh sách đăng ký thi đấu đội SAVOR COFFEE mùa 19 như sau:
1/. Vũ Xuân Hinh
2/. Lê Quang Hưng
3/. Lê Văn Trung
4/. Lê Giang Sương
5/. Lê Nguyên Khải, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
6/. Trần Thanh Sang
7/. Trần Trọng Quýnh
8/. Trần Văn Kha
9/. Trương Quang Việt
10/. Cao Nhựt Trường
11/. Nguyễn Trung Phi
12/. Bùi Văn Tùng
13/. Thái Công Nghĩa, suất 91 (01 người thi đấu trên sân)

Đăng bởi Nguyễn Đắc Yên (1976)

09:16 PM, 28/12/2021

SAVOR COFFEE Bổ Sung:
14/. Hoàng Như Hải (Hs Lão Tướng MISA)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:45 AM, 06/01/2022

14. Hoàng Như Hải, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)

Đăng bởi Nguyễn Văn Ngư

08:22 PM, 03/12/2021

Đội Ae Mộ Đức xin bổ sung 
Bùi Ngọc Lưu ( hs gởi BTK) 

Đăng bởi Đỗ Huy Hiếu

10:34 AM, 08/12/2021

B one xin Bổ sung 
Nguyễn Quốc Việt . Hs Saigon United

Đăng bởi Huỳnh Vinh

10:24 AM, 09/12/2021

Khánh Khang xin đk bổ sung thành viên 
16. Mai Hữu Nhựt 

Đăng bởi Cao Thế Anh

03:04 PM, 09/12/2021

Kg BTC
 
Đội Fralumni xin bổ sung cầu sau
NGUYỄN THANH PHONG (DN) Đã bổ sung hồ sơ đầy đủ. 
Rgds
Cao

Đăng bởi Cao Thế Anh

09:26 AM, 04/01/2022

Kg Ban Tổ chức
 
FRALUMNI FC đăng ký bổ sung thêm nhân sự:
Nguyễn Tiến Khoa - 1981 - Cty TNHH Thiết kế và Xây dựng Nhà cộng sinh. (Bổ sung Hồ sơ Ban TK)
Nguyễn Phục Bắc - 1984 (MISA FC)
 
Cảm ơn,
Cao

Đăng bởi Lâm Việt Thắng

11:49 AM, 06/01/2022

THÉP VIỆT THẮNG đang kí:
17/ NGÔ NHẬT THÀNH - KHANG HƯNG
CÁM ƠN !


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1715  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 163  |  Bình luận: 3924

Lượt xem: 475116

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU