CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 LT_MÙA 19_NĂM 2021

Các đội bóng tham gia sân 7 LT - Mùa 19 Năm 2021 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu:

1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X).

2. Lê Văn B ( tham gia mùa 2019 hay 2018 - 2019, 2018, .... đội Y).

3. Trần Thanh C ( tham gia mùa Cúp Sea Collection, cúp futsal, cúp Đạt Vĩnh Tiến, hay Cúp quesktek, Cúp klassy, ... đội Z).

4. Hoàng Minh D ( hồ sơ mới gửi mail BTK).

..............

Lưu ý theo qui định của Điều lệ, BTC chỉ xem xét các hồ sơ đăng ký trước ngày dự kiến thi đấu vòng 01 là 01 tuần (trước ngày 19/05/2021). Nếu đội nào đăng ký chậm sẽ bị phạt trừ 1đ/1 ngày đăng ký chậm. Các hồ sơ gửi chậm nếu BTC chưa kịp xem xét sẽ thi đấu vào vòng đấu tiếp theo nếu hợp lệ.
 
P/s: Các đội xem kỹ lại điều lệ, phần nhân sự, để gửi đúng Hồ sơ, Ban thư ký chỉ trình duyệt hồ sơ cho BTC khi hồ sơ đầy đủ,
 
Điều lệ mùa giải lần thứ 19: https://www.doanhnhanonline.net/chu-de/3784/dieu-le-giai-lao-tuong-dnol-mua-thu-19-nam-2021.html

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Ban thư ký Doanh Nhân Online: 0938 05 77 22, 0901 832 338, email: [email protected], hoặc messenger facebook: https://www.facebook.com/doanhnhanonline.vn


Mời đánh giá Chất lượng bài viết, cám ơn!

Có 0 đánh giá cho thảo luận, bài viết này

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

08:37 PM, 06/05/2021

Gửi BTK.
Đội LT KOFI KAI đăng ký thành viên tham gia mùa 19/2021
1. Nguyễn Trung Toàn                                hs Đam Mê
2. Dương Mỹ Phan Quyền                         hs Đam Mê
3. Dương Mỹ Phan Quý                             hs Đam Mê
4. Trần Ngọc Đức                                       hs Đam Mê
5. Vũ Đình Sơn                                          hs Đam Mê
5. Trương Đình Hiếu          suất 83            hs An Khang
6. Nguyễn Thành Thanh                            hs An Khang
7. Nguyễn Tiến Phú                                   hs Bone
8. Nguyễn Vĩnh Phú             CB-CNV       hs mới gửi BTK
9. Đậu Thanh Tâm                                    hs HH Tân Phú

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:44 AM, 24/11/2021

BTC duyệt danh sách đăng ký thi đấu mùa 19 của đội Kofi Kai như sau
1. Nguyễn Trung Toàn, suất ĐC (01 người thi đấu trên sân)
2. Dương Mỹ Phan Quyền
3. Dương Mỹ Phan Quý
4. Trần Ngọc Đức
5. Vũ Đình Sơn
6. Trương Đình Hiếu, suất 83 (01 người thi đấu trên sân)
7. Nguyễn Thành Thanh
8. Nguyễn Tiến Phú
9. Nguyễn Vĩnh Phú, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
10. Đậu Thanh Tâm

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:08 AM, 25/11/2021

11. Nguyễn Viết Kiên Trung

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:34 AM, 27/11/2021

12. Võ Quang Bình

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

09:54 AM, 04/12/2021

Kofi Kai fc đăng ký bổ sung
13. Đặng Đăng Khoa hồ so DNQN
14. Cao Thế Anh hồ so An Khang
15. Nguyễn Văn Tài hồ so gửi BTK

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:19 AM, 04/12/2021

13. Đặng Đăng Khoa
14. Cao Thế Anh
15. Nguyễn Văn Tài, suất CNV (2 người thi đấu trên sân)

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

10:46 AM, 24/12/2021

Kofi Kai bổ xung thành viên.
16. Phạm Thanh Dung hồ so Bone
17. Nguyễn Bảo Xuân Thanh hồ so Bone

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

09:13 AM, 25/12/2021

16. Phạm Thanh Dũng
17. Nguyễn Bảo Xuân Thanh, suất CNV (2 người thi đấu trên sân)

Đăng bởi Lý Hồng Chương (1977)

12:30 PM, 23/11/2021

Thay mặt LĐ Đội LT HH-Tân Phú đăng ký danh sách mùa giải thứ 19: 1. Trần Như Huy (LĐ) 2. Bùi Công Đông (HHTP) 3. Nguyễn Văn Thi (HHTP) 4. Phạm Trọng Nghĩa (HHTP) 5. Trần Như Thảo (HHTP) 6. Lý Hồng Chương (HHTP) 7. Đậu Thanh Tâm (HHTP) 8. Huỳnh Thanh Hải (HHTP) 9. Lê Văn Quang (LT KS Tuyết Sơn) 10. Hà Đình Hòa (LT B-One) 11. Phạm Mạnh Hưng (HHTP) 12. Phạm Gia Lâm (CB-CNV) 13. Đặng Thế Vinh (CB-CNV) 14. Nguyễn Viết Lượng (HHTP 1983) 15. Lương Thế Lâm (HS Gửi BTC) 16. Nguyễn Hà Linh Phụng (HS Gửi BTC) Huỳnh Bá Phương (Coach)

Đăng bởi Lý Hồng Chương (1977)

12:32 PM, 23/11/2021

Thay mặt LĐ Đội LT HH-Tân Phú đăng ký danh sách mùa giải thứ 19:
1. Trần Như Huy (LĐ)
2. Bùi Công Đông (HHTP)
3. Nguyễn Văn Thi (HHTP)
4. Phạm Trọng Nghĩa (HHTP)
5. Trần Như Thảo (HHTP)
6. Lý Hồng Chương (HHTP)
7. Đậu Thanh Tâm (HHTP)
8. Huỳnh Thanh Hải (HHTP)
9. Lê Văn Quang (LT KS Tuyết Sơn)
10. Hà Đình Hòa (LT B-One)
11. Phạm Mạnh Hưng (HHTP)
12. Phạm Gia Lâm (CB-CNV)
13. Đặng Thế Vinh (CB-CNV)
14. Nguyễn Viết Lượng (HHTP 1983)
15. Lương Thế Lâm (HS Gửi BTC)
16. Nguyễn Hà Linh Phụng (HS Gửi BTC)
Huỳnh Bá Phương (Coach)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:39 AM, 24/11/2021

BTC duyệt danh sách đăng ký thi đấu mùa 19 của đội HH-Tân Phú như sau
1. Trần Như Huy
2. Bùi Công Đông
3. Nguyễn Văn Thi
4. Phạm Trọng Nghĩa
5. Trần Như Thảo
6. Lý Hồng Chương
7. Đậu Thanh Tâm
8. Huỳnh Thanh Hải
9. Lê Văn Quang
10. Hà Đình Hòa
11. Phạm Mạnh Hưng
12. Nguyễn Viết Lượng, suất 83 (01 người thi đấu trên sân)
13. Lương Thế Lâm, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
14. Đặng Thế Vinh, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:05 PM, 24/11/2021

15. Phạm Gia Lâm, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)

Đăng bởi Lý Hồng Chương (1977)

08:59 AM, 02/12/2021

16. Cao Siêu Việt ( HS gửi BTC)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:19 PM, 02/12/2021

16. Cao Siêu Việt, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)

Đăng bởi Nguyễn Trung Toàn

03:56 PM, 24/11/2021

KOFI KAI FC đăng ký bổ xung:
11. Nguyễn Viết Kiên Trung                Hs Bone
12. Võ Quang Bình 1977                    Hs BK95

Đăng bởi Bùi Duy Hậu

10:14 PM, 24/11/2021

GỬI BTK

Danh sách  Misa tham gia giải Lão Tướng sân 7 DNOL mùa 19/ 2021:

 1. Bùi Duy Hậu 
 2. Nguyễn Phục Bắc - suất ĐC, Misa 
 3. Phạm Quang Tuấn - suất 83, Misa
 4. Nghiêm Phạm Anh Tuấn - Misa
 5. Hoàng Như Hải - CBNV, Misa 2020
 6. Nguyễn Tấn Năm, Misa 
 7. Vũ Tiến Lực - suất 83, Misa
 8. Trần Lập - CBNV, Misa
 9. Trần Ngọc Luận - CBNV , Misa
 10. Ngô Gia Hào - Misa
 11. Nguyễn Hữu Cường - suất 83, Misa
 12. Trần Đức Khoa - Misa
 13. Huỳnh Minh Hưng - Misa
 14. Hồ Thái Điền - Misa 
 15. Nguyễn Minh Thuyết - Misa
 16. Huỳnh Vinh - HH Tân Phú
 17. Đỗ Huy Hiếu - BOne

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:04 AM, 25/11/2021

BTC duyệt danh sách đăng ký thi đấu mùa 19 của đội Misa như sau
1. Bùi Duy Hậu
3. Nghiêm Phạm Anh Tuấn
3. Nguyễn Tấn Năm
4. Trần Lập - suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
5. Trần Ngọc Luận - suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
6. Ngô Gia Hào
7. Trần Đức Khoa
8. Huỳnh Minh Hưng
9. Hồ Thái Điền
10. Nguyễn Minh Thuyết
11. Huỳnh Vinh
12. Đỗ Huy Hiếu

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:21 AM, 25/11/2021

13. Hoàng Như Hải - suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
14. Vũ Tiến Lực - suất 83 (01 người thi đấu trên sân)
15. Phạm Quang Tuấn - suất 83 (01 người thi đấu trên sân)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:47 AM, 25/11/2021

16. Nguyễn Phục Bắc , suất ĐC (01 người thi đấu trên sân)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

10:30 AM, 24/12/2021

17. Trần Ngọc Quang Anh

Đăng bởi Nguyễn Thái Tích

06:40 AM, 27/11/2021

Danh sách đăng ký DI LINH FC gửi BTC.

1. NGUYỄN THÁI TÍCH
2. NGUYỄN MINH TUẤN ( O NHỚ FC)
3. ĐẶNG ĐỨC PHONG ( O NHỚ FC)
4. BÙI VĂN HÙNG. (DN QUÃNG NGÃI )
5. TRẦN VĂN KHOA
6. LÊ MINH TRÍ
7. NGUYỄN QUỐC TRUNG
8. HOÀNG DUY VŨ
9. TRẦN MẠNH TƯỜNG
10. NGÔ QUỐC HOÀNG 
11. ĐẶNG THANH SƠN. 
12. NGUYỄN TRỌNG THANH HÙNG
13. NGUYỄN TIẾN LÂM ( HS GỬI BTC)
14. NGUYỄN VĂN TRUNG (DN CỘNG)

Đăng bởi Nguyễn Thái Tích

07:40 AM, 27/11/2021

Danh sách đăng ký DI LINH FC gửi BTC.

1. NGUYỄN THÁI TÍCH
2. NGUYỄN MINH TUẤN ( O NHỚ FC)
3. ĐẶNG ĐỨC PHONG ( O NHỚ FC)
4. BÙI VĂN HÙNG. (DN QUÃNG NGÃI )
5. TRẦN VĂN KHOA
6. LÊ MINH TRÍ
7. NGUYỄN QUỐC TRUNG
8. HOÀNG DUY VŨ
9. TRẦN MẠNH TƯỜNG
10. NGÔ QUỐC HOÀNG 
11. ĐẶNG THANH SƠN. 
12. NGUYỄN TRỌNG THANH HÙNG
13. NGUYỄN TIẾN LÂM ( HS GỬI BTC)
14. NGUYỄN VĂN TRUNG (DN CỘNG)
15. LÊ TRỌNG HIẾU
16. LÊ TRẦN QUỐC VINH

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:19 AM, 27/11/2021

BTC duyệt danh sách đăng ký thi đấu mùa 19 của đội Di Linh như sau
1. NGUYỄN THÁI TÍCH
2. NGUYỄN MINH TUẤN
3. ĐẶNG ĐỨC PHONG
4. BÙI VĂN HÙNG
5. TRẦN VĂN KHOA
6. LÊ MINH TRÍ, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
7. NGUYỄN QUỐC TRUNG, suất ĐC (01 người thi đấu trên sân)
8. HOÀNG DUY VŨ
9. TRẦN MẠNH TƯỜNG
10. NGÔ QUỐC HOÀNG
11. ĐẶNG THANH SƠN
12. NGUYỄN TRỌNG THANH HÙNG
13. NGUYỄN VĂN TRUNG
14. LÊ TRỌNG HIẾU
15. LÊ TRẦN QUỐC VINH

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:08 PM, 03/12/2021

16. NGUYỄN VĂN HUYỀN, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

08:30 AM, 06/12/2021

17. NGUYỄN TIẾN LÂM, suất 83 (01 người thi đấu trên sân)

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

12:42 PM, 28/11/2021

KSTS đăng ký danh sách thành viên thi đấu :
1. Nguyễn Hải Sơn
2. Trần Trung Hải
3. Phạm Quốc Thiên
4. Lâm Việt Thắng
5. Nguyễn Duy Quang
6. Vũ Hữu Chương
7. Nguyễn Văn Giảo
8. Nguyễn Thanh Tuấn
9. Ngô Minh Tới
10. Nguyễn Tấn Văn
11. Nguyễn Quang Trung
12. Võ Thành Tới
13. Lê Công Tú
14. Đặng Xuân Trung ( Bone FC )
15. Nguyễn Thế Anh ( Bone FC )
16. Lê Anh Xuân ( DN+Tickmill )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

01:03 PM, 29/11/2021

BTC duyệt danh sách đăng ký thi đấu đội KSTS mùa 19 như sau:

1. Nguyễn Hải Sơn
2. Trần Trung Hải
3. Phạm Quốc Thiên
4. Lâm Việt Thắng
5. Nguyễn Duy Quang, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
6. Vũ Hữu Chương
7. Nguyễn Văn Giảo, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
8. Nguyễn Thanh Tuấn
9. Ngô Minh Tới, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
10. Nguyễn Tấn Văn, suất ĐC (01 người thi đấu trên sân)
11. Nguyễn Quang Trung
12. Võ Thành Tới
13. Lê Công Tú
14. Đặng Xuân Trung, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
15. Nguyễn Thế Anh

Đăng bởi Nguyễn Hải Sơn (1971)

07:29 AM, 21/12/2021

16. Nguyễn Đăng Hoài ( DN Tickmil )
Thanks

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

02:53 PM, 21/12/2021

16. Nguyễn Đăng Hoài

Đăng bởi Nguyễn Anh Vũ (1975)

08:15 PM, 28/11/2021

Đội DN Quảng Ngãi đăng ký cầu thủ
1. Nguyễn Anh Vũ
2. Nguyễn Văn Ngư
3. Nguyễn Quốc Bảo
4. Phan Phú Thứ
5. Vũ Văn Hinh
6. Thiều Quang Cảnh
7. Trần Quốc Khải
8. Nguyễn Mậu Truyển
9. Nguyễn Quốc Tĩnh
10. Huỳnh Ngô Tùng Duy
11. Trần Như Dung
12. Cao Điền Trân (suất DN 83)
13. Nguyễn Thanh Hiền (TM)
Cảm ơn!

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:08 AM, 29/11/2021

BTC duyệt danh sách đăng ký thi đấu đội DN Quảng Ngãi mùa 19 như sau:
1. Nguyễn Anh Vũ
2. Nguyễn Văn Ngư
3. Nguyễn Quốc Bảo
4. Phan Phú Thứ
5. Vũ Văn Hinh
6. Thiều Quang Cảnh
7. Trần Quốc Khải
8. Nguyễn Mậu Truyển
9. Nguyễn Quốc Tĩnh, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)
10. Huỳnh Ngô Tùng Duy
11. Trần Như Dung
12. Nguyễn Thanh Hiền, suất CNV (02 người thi đấu trên sân)

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

03:21 PM, 03/12/2021

13. Nguyễn Tuấn Dương
14. Huỳnh Công Tiễn

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

04:24 PM, 04/12/2021

15. Nguyễn Hồng Quang

Đăng bởi Ban thư ký DNoL

11:43 AM, 28/12/2021

16. Cao Điền Trân, Suất 83 (01 người thi đấu trên sân)

Đăng bởi Nguyễn Anh Vũ (1975)

06:24 PM, 01/12/2021

Đội LT DNQN đăng ký bổ sung cầu thủ

1. Nguyễn Hồng Quang (1982) hsơ gửi BTC
2. Nguyễn Tuấn Dương (1982) Hồ sơ đôi AE Mộ Đức
3. Huỳnh Công Tiễn (1982) Hồ sơ đôi AE Mộ Đức
 
Cảm ơn!

Đăng bởi Nguyễn Thái Tích

01:23 PM, 02/12/2021

Di linh FC bổ sung thêm cầu thủ:
1.) Nguyễn Văn Huyền ( O Nhớ FC mùa trước)

Đăng bởi Bùi Duy Hậu

10:06 AM, 24/12/2021

Misa FC đăng ký bổ sung: 
1. Trần Ngọc Quang Anh - suất DN ( hồ sơ gửi BTK )


Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1715  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 163  |  Bình luận: 3924

Lượt xem: 475114

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU