Điều lệ - Thông báo

GIẢI S7 LÃO TƯỚNG MÙA 21 - Đăng ký đồng phục

GIẢI BÓNG ĐÁ S7 LÃO TƯỚNG DNoL MÙA 21 (2022 – 2023) CUP 9 PHẺ: Đăng ký Đồng phục thi đấu & Áo di chuyển. Kính gửi các anh Lãnh đội và Thành viên các Đội bóng, Giải bóng đá Sân 7 Lão ...

Lượt xem: 188

Trả lời: 10

Bùi Duy Hậu

24/09/2022, 10:37 AM

GIẢI S7 TRẺ MÙA 21 - Đăng ký đồng phục

GIẢI BÓNG ĐÁ S7 TRẺ DNoL MÙA 21 (2022 – 2023) CUP TICKMILL: Đăng ký Đồng phục thi đấu & Áo di chuyển. Kính gửi các anh Lãnh đội và Thành viên các Đội bóng, Giải bóng đá Sân 7 Trẻ ...

Lượt xem: 222

Trả lời: 8

Nguyễn Hải Sơn (1971)

23/09/2022, 09:38 AM

Lượt xem: 475

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

25/07/2022, 09:14 AM

THÔNG BÁO SỐ 01 CÁC GIẢI BÓNG ĐÁ DOANH NHÂN ONLINE MÙA THỨ 20 NĂM 2022

Kính gửi các anh lãnh đội và thành viên các đội bóng tham gia mùa giải 20,    BTK thông tin đến các anh THÔNG BÁO SỐ 01 CÁC GIẢI BÓNG ĐÁ DOANH NHÂN ONLINE MÙA THỨ 20 NĂM 2022 từ BTC v/v ...

Lượt xem: 486

Trả lời: 0

Ban thư ký DNoL

19/07/2022, 12:36 PM

ĐIỀU LỆ GIẢI S7 LÃO TƯỚNG CUP 9 PHẺ MÙA 20 - 2022

Điều lệ Giải Lão tướng Cúp 9 Phẻ mùa 20 - 2022  

Lượt xem: 1203

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

05/05/2022, 11:39 AM

Lượt xem: 1359

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

04/05/2022, 04:47 PM

THÔNG BÁO SỐ 06 CÁC GIẢI BÓNG ĐÁ DOANH NHÂN ONLINE MÙA THỨ 19 NĂM 2021-2022

BTK thông tin Thông báo số 06 các giải bóng đá Doanh nhân Online Mùa thứ 19 năm 2021-2022  

Lượt xem: 283

Trả lời: 0

Ban thư ký DNoL

15/03/2022, 04:21 PM

THÔNG BÁO SỐ 06 CÁC GIẢI BÓNG ĐÁ DOANH NHÂN ONLINE MÙA THỨ 19 NĂM 2021-2022

BTK thông tin Thông báo số 06 các Giải bóng đá Doanh nhân Online Mùa 19 NĂM 2021-2022 từ BTC.

Lượt xem: 196

Trả lời: 0

Ban thư ký DNoL

02/01/2022, 08:58 PM

THÔNG BÁO SỐ 05 CÁC GIẢI BÓNG ĐÁ DOANH NHÂN ONLINE MÙA THỨ 19 NĂM 2021-2022

BTK thông tin Thông báo số 04 Các Giải bóng đá Doanh nhân Online mùa thứ 19 năm 2021-2022 từ BTC.

Lượt xem: 202

Trả lời: 0

Ban thư ký DNoL

15/12/2021, 04:21 PM

THÔNG BÁO SỐ 04 CÁC GIẢI BÓNG ĐÁ DOANH NHÂN ONLINE MÙA THỨ 19 NĂM 2021-2022

BTK thông tin Thông báo số 04 các giải bóng đá Doanh nhân Online mùa thứ 19 năm 2021-2022 từ BTC.

Lượt xem: 187

Trả lời: 0

Ban thư ký DNoL

11/12/2021, 05:30 PM

THÔNG BÁO SỐ 03 CÁC GIẢI BÓNG ĐÁ DOANH NHÂN ONLINE MÙA THỨ 19 NĂM 2021-2022

BTK thông tin Thông báo số 03 các giải bóng đá Doanh nhân Online mùa thứ 19 năm 2021-2022 từ BTC.

Lượt xem: 198

Trả lời: 0

Ban thư ký DNoL

11/12/2021, 11:44 AM

THÔNG BÁO SỐ 02 CÁC GIẢI BÓNG ĐÁ DOANH NHÂN ONLINE MÙA THỨ 19 NĂM 2021-2022

BTC gửi đến các Thành viên tham dự giải Thông báo số 02 CÁC GIẢI BÓNG ĐÁ DOANH NHÂN ONLINE MÙA THỨ 19 NĂM 2021-2022.  

Lượt xem: 160

Trả lời: 0

Ban thư ký DNoL

10/12/2021, 10:16 AM


Đăng thảo luận
1 2 3...31 32 33

Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1720  |  Sinh nhật: 16/12

Bài viết: 343  |  Bình luận: 4429

Lượt xem: 871103

Thành viên Sáng lập

Bà Nguyễn Ngọc Liên

Phó Ban Điều Hành

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU