Điều lệ - Thông báo

Lượt xem: 78

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

15/04/2021, 03:44 PM

Lượt xem: 128

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

15/04/2021, 09:46 AM

LT SÂN 7 MÙA 19 - 2021 CUP DOLAV: Đăng ký Đồng phục

Kính gửi các anh Lãnh đội và Thành viên các Đội bóng!     Giải bóng đá mini Doanh Nhân Online lần thứ 19_2021 LT Sân 7 dự kiến thi đấu Vòng đầu tiên vào giữa tháng 05/2021 (cố định vào ...

Lượt xem: 477

Trả lời: 7

Bùi Duy Hậu

07/04/2021, 04:57 PM

Thông báo Số 5 Giải Futsal DNOL Cup TICKMILL Mùa thứ 18 (2020 - 2021)

Ban thư ký thông tin Thông báo Số 5 Giải Futsal DNOL Cup TICKMILL Mùa thứ 18 (2020 - 2021) Giải bóng đá Doanh Nhân Online từ Ban tổ chức    

Lượt xem: 276

Trả lời: 0

Ban thư ký DNoL

31/03/2021, 06:10 PM

Thông báo Số 4 Giải Sân 7 LT DNOL Cup DOLAV Mùa thứ 18 (2020 - 2021)

Ban thư ký thông tin Thông báo Số 4 Giải Sân 7 LT DNOL Cup DOLAV Mùa thứ 18 (2020 - 2021) Giải bóng đá Doanh Nhân Online từ Ban tổ chức  

Lượt xem: 366

Trả lời: 0

Ban thư ký DNoL

28/01/2021, 12:55 PM

Thông báo Số 3 Giải Sân 7 Trẻ DNOL Cup 9 Phẻ Mùa thứ 18 (2020 - 2021)

Ban thư ký thông tin Thông báo số 3 - Giải Sân 7 Trẻ DNOL Cup 9 Phẻ Mùa thứ 18 năm 2020 - 2021 Giải bóng đá Doanh Nhân Online từ Ban tổ chức    

Lượt xem: 317

Trả lời: 0

Ban thư ký DNoL

20/01/2021, 11:54 AM

Thông báo Số 2 Mùa thứ 18 (2020 - 2021)

Ban thư ký thông tin Thông báo số 2 - Mùa thứ 18 năm 2020 - 2021 Giải bóng đá Doanh Nhân Online từ Ban tổ chức  

Lượt xem: 302

Trả lời: 0

Ban thư ký DNoL

05/01/2021, 01:11 PM

Thông báo Số 1 Mùa thứ 18 (2020 - 2021)

Ban thư ký thông tin Thông báo số 1 - Mùa thứ 18 năm 2020 - 2021 Giải bóng đá futsal Doanh Nhân Online từ Ban tổ chức  

Lượt xem: 225

Trả lời: 0

Ban thư ký DNoL

21/12/2020, 09:20 AM

Lượt xem: 424

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

12/11/2020, 03:31 PM

Lượt xem: 215

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

12/11/2020, 03:12 PM

Lượt xem: 197

Trả lời: 0

Trần Hoàng Bắc

12/11/2020, 02:53 PM

SÂN 7 TRẺ Giải 2020 - 2021: Xác nhận tham gia Giải và Đăng ký Đồng phục

Kính gửi các anh Lãnh đội và Thành viên Các Đội bóng!   Giải bóng đá Sân 7 Doanh Nhân Online lần thứ 3 (2020 - 2021) dự kiến thi đấu Vòng đầu tiên vào cuối tháng 11/2020 (cố định vào các ngày ...

Lượt xem: 573

Trả lời: 19

Nguyễn Văn Ngư

10/11/2020, 11:56 AM


Đăng thảo luận
1 2 3...30 31 32

Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1715  |  Sinh nhật: 16/12

Bài viết: 329  |  Bình luận: 4394

Lượt xem: 805393

Thành viên Sáng lập

Bà Nguyễn Ngọc Liên

Phó Ban Điều Hành

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU