Nhân Sự

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 TRẺ MÙA 20 CUP TICKMILL NĂM 2022

Các đội bóng tham gia Sân 7 Trẻ  Mùa 20 CUP TICKMILL năm 2022 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu: 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội ...

Lượt xem: 2838

Trả lời: 73

Ban thư ký DNoL

08/07/2022, 09:13 AM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 LÃO TƯỚNG MÙA 20 CUP 9 PHẺ NĂM 2022

Các đội bóng tham gia Sân 7 Trẻ  Mùa 20 CUP TICKMILL năm 2022 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu: 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội ...

Lượt xem: 2042

Trả lời: 69

Ban thư ký DNoL

27/06/2022, 02:56 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 LT_MÙA 19_NĂM 2021

Các đội bóng tham gia sân 7 LT - Mùa 19 Năm 2021 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu: 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X). 2. Lê ...

Lượt xem: 2476

Trả lời: 39

Nguyễn Anh Vũ (1975)

21/06/2022, 04:15 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 TRẺ_MÙA 19_NĂM 2021

Các đội bóng tham gia sân 7 Trẻ - Mùa 19 Năm 2021 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu: 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X). 2. Lê ...

Lượt xem: 2847

Trả lời: 71

Ban thư ký DNoL

14/01/2022, 09:44 AM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 5_MÙA 19_NĂM 2021

Các đội bóng tham gia sân 5 - Mùa 19 Năm 2021 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu: 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X). 2. Lê Văn B ( ...

Lượt xem: 1110

Trả lời: 0

Ban thư ký DNoL

06/05/2021, 10:19 AM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 5 MÙA GIẢI 2020 - 2021

Các đội bóng tham gia sân 5 - Mùa giải 2020 - 2021 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X) 2. Lê ...

Lượt xem: 2455

Trả lời: 68

Ban thư ký DNoL

15/01/2021, 11:57 AM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 LT MÙA GIẢI 2020 - 2021

Các đội bóng tham gia sân 7 LT - Mùa giải 2020 - 2021 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X) 2. ...

Lượt xem: 2885

Trả lời: 40

Ban thư ký DNoL

05/01/2021, 12:01 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 TRẺ - MÙA GIẢI 2020 - 2021

Các đội bóng tham gia sân 7 Trẻ - Mùa giải 2020 - 2021 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X) 2. ...

Lượt xem: 2373

Trả lời: 68

Ban thư ký DNoL

04/01/2021, 03:18 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 TRẺ - MÙA GIẢI 2020

Các đội bóng tham gia sân 7 Trẻ - Mùa giải 2020 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X) 2. Lê Văn ...

Lượt xem: 2138

Trả lời: 50

Ban thư ký DNoL

21/09/2020, 11:14 AM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 MÙA GIẢI 2020

Các đội bóng tham gia sân 7 - Mùa giải 2020 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X) 2. Lê Văn B ( ...

Lượt xem: 3107

Trả lời: 68

Ban thư ký DNoL

14/07/2020, 08:53 AM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 5 MÙA GIẢI 2020

Các đội bóng tham gia sân 5 - Mùa giải 2020 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X) 2. Lê Văn B ( ...

Lượt xem: 3005

Trả lời: 83

Ban thư ký DNoL

10/07/2020, 09:36 AM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 MÙA 1 NĂM 2019 -2020

Các đội bóng tham gia sân 7 lần 1 2019 - 2020 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội ...

Lượt xem: 2885

Trả lời: 69

Hải Yến

09/12/2019, 03:37 PM


Đăng thảo luận
1 2 3...13 14 15

Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1719  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 165  |  Bình luận: 4067

Lượt xem: 488912

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU