Nhân Sự

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 TRẺ - MÙA GIẢI 2020

Các đội bóng tham gia sân 7 Trẻ - Mùa giải 2020 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X) 2. Lê Văn ...

Lượt xem: 1792

Trả lời: 50

Ban thư ký DNoL

21/09/2020, 11:14 AM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 MÙA GIẢI 2020

Các đội bóng tham gia sân 7 - Mùa giải 2020 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X) 2. Lê Văn B ( ...

Lượt xem: 2702

Trả lời: 68

Ban thư ký DNoL

14/07/2020, 08:53 AM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 5 MÙA GIẢI 2020

Các đội bóng tham gia sân 5 - Mùa giải 2020 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X) 2. Lê Văn B ( ...

Lượt xem: 2667

Trả lời: 83

Ban thư ký DNoL

10/07/2020, 09:36 AM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 MÙA 1 NĂM 2019 -2020

Các đội bóng tham gia sân 7 lần 1 2019 - 2020 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội ...

Lượt xem: 2357

Trả lời: 69

Hải Yến

09/12/2019, 03:37 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE A MÙA GIẢI 2019 - 2020

Các đội bóng tham gia serie A 2019 - 2020 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X) 2. Lê ...

Lượt xem: 2304

Trả lời: 63

Ban thư ký DNoL

01/11/2019, 02:19 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE B MÙA GIẢI 2019 - 2020

Các đội bóng tham gia serie B 2019 - 2020 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X) 2. Lê Văn B ( ...

Lượt xem: 2615

Trả lời: 66

Ban thư ký DNoL

24/10/2019, 05:08 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE C MÙA GIẢI lần thứ 11 - 2019 - 2020

Các đội bóng tham gia serie C 2019 - 2020 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X) 2. Lê Văn B ( ...

Lượt xem: 1701

Trả lời: 37

Ban thư ký DNoL

12/10/2019, 01:11 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE B MÙA GIẢI lần thứ 15 - 2019

Các đội bóng tham gia serie B 2019 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 14 đội X) 2. Lê Văn B ( tham gia ...

Lượt xem: 3124

Trả lời: 54

Nguyễn Trung Phi

14/08/2019, 08:06 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE A MÙA GIẢI lần thứ 15 - 2019

Các đội bóng tham gia serie A 2019 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 14 đội X) 2. Lê Văn B ( tham gia ...

Lượt xem: 3884

Trả lời: 57

Cao Thế Anh

14/08/2019, 05:39 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE C MÙA GIẢI lần thứ 10 - 2019

Các đội bóng tham gia serie C 2019 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 14 đội X) 2. Lê Văn B ( tham gia ...

Lượt xem: 2417

Trả lời: 50

Ban thư ký DNoL

06/05/2019, 06:02 PM

Xin chuyển nhượng

Kính gởi BTC DNOL  Tôi tên là Trần Đức Khoa, hiện là cầu thủ của đội Tầm Cao Việt tại Serie B và chưa ra sân phút nào. Hiện tại nhân sự của đội TCV dư suất thủ môn nên tôi có nguyện vọng chuyển ...

Lượt xem: 352

Trả lời: 2

Huỳnh Trung Kiên

10/04/2019, 03:24 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SERIE A MÙA GIẢI 2018-2019

Các đội bóng tham gia serie A 2018 -2019 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa rồi đội X) 2. Lê Văn B ( tham ...

Lượt xem: 2774

Trả lời: 41

Ban thư ký DNoL

22/11/2018, 06:11 PM


Đăng thảo luận
1 2 3...13 14 15

Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1711  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 157  |  Bình luận: 3635

Lượt xem: 426645

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU