Phải phù hợp các Tiêu chí Lãnh đạo Doanh nghiệp như:

- Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Thành viên, chủ Doanh nghiệp Tư nhân, chủ Cơ sở

- Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành(CEO) (có góp vốn hoặc giấy quyết định bổ nhiệm) sẽ đương nhiên được tham gia Diễn đàn Doanh Nhân Online.

- Các Giám đốc chức năng, Giám đốc bộ phận (Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Kỹ thuật, Giám đốc Marketing, Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh, …) sẽ được Ban Điều hành Diễn đàn xem xét quyết định mời tham gia dựa trên quy mô của Doanh nghiệp

- Riêng các Thành viên đăng ký tham giai Giải bóng đá Doanh Nhân Online, hoặc các Giải thể thao khác sẽ căn cứ vào tính chất & mục tiêu từng Giải mà có những quy định về đối tượng tham gia trong Điều lệ tham gia Giải.


Hỗ trợ trực tuyến

  • Đăng ký tham gia

    Ban Thư ký    :    0902 997 156 

    Facebook  |  Email

  • Hỗ trợ kỹ thuật

    Ban kỹ thuật    :     0902 869 238

    Facebook  |  Email


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU