ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 
Chào mừng bạn đến website http://doanhnhanonline.vn. Vui lòng tuân thủ theo các quy định của Ban Điều Hành để bạn có thể sử dụng các nguồn thông tin được đăng tải một cách hiệu quả nhất.
 
THÔNG TIN ĐĂNG TẢI

 
Các nguồn dữ liệu thông tin, hình ảnh về Thành viên của Website này được cung cấp trên cơ sở Hợp đồng ký kết giữa các Doanh nhân tham gia với Ban Điều Hành Doanh nhân Online về việc cung cấp thông tin này.
 
Đối với các thông tin, hình ảnh Thành viên tự đăng tải, Ban Điều Hành Doanh nhân Online sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào và toàn quyền quyết định trong việc sử dụng các dữ liệu, thông tin này.
 
 
CÁC LIÊN KẾT TỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

 
Để thuận tiện cho việc sử dụng của người truy cập web, dịch vụ của chúng tôi có cung cấp một số liên kết đến các trang web khác. Doanh nhân Online sẽ không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những website này. Chúng tôi không kiểm soát các trang Web và các nguồn đó. Bất cứ sự tham chiếu (truy cập) nào tới trang Web nào được liên kết ở đây hoặc tới một sản phẩm hay dịch vụ đặc biệt nào của hãng thứ ba trên trang Web này không phải là một khuyến cáo của Doanh nhân Online. Người truy cập chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng và khai thác các website này.
 
 
HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA THÀNH VIÊN KHI THAM GIA DOANH NHÂN ONLINE

 
Nhằm đảm bảo Website http://www.doanhnhanonline.vn là một – Mạng Cộng đồng trực tuyến dành cho Doanh nhân hiệu quả, Ban Điều Hành mong tất cả các Thành viên tham gia cần tuân thủ những qui định sau:
 
Không bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.
 
Không trao đổi các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt nam.
 
Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt nam.
 
Không sử dụng website http://www.doanhnhanonline.vn để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 
Không vi phạm bản quyền đã được bảo hộ: không sử dụng, đăng tải lên website với mục đích thương mại các thông tin về nhãn hiệu, logo và các nội dung khác đã được luật sở hữu trí tuệ bảo hộ mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người giữ bản quyền.
 
Không sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, khiêu dâm, đe dọa, lăng nhục hay xúc phạm cá nhân, đơn vị hay tổ chức khác.
 
Không phát tán virus, trojan, adware, spyware, mã độc hoặc các chương trình gây cản trở hoặc ảnh
hưởng xấu đến sự phát triển của website, phần cứng, phần mềm máy tính hoặc các thiết bị viễn thông.
 
VI PHẠM

 
Những Thành viên cố tình vi phạm Điều khoản Sử dụng nhiều lần, tùy theo mức độ có thể bị chế tài theo các hình thức cụ thể như sau:
 
Ngưng đăng tải các thông tin có liên quan đến Thành viên vi phạm trong một thời gian nhất định.
 
Không được tham gia các hoạt động của Cộng đồng Doanh nhân Online trong một thời gian nhất định.
 
Bị loại ra khỏi danh sách thành viên của website http://www.doanhnhanonline.vn vĩnh viễn.
 
 
Ban Điều Hành Doanh nhân Online
 
 


Hỗ trợ trực tuyến

  • Đăng ký tham gia

    Ban Thư ký    :    0902 997 156 

    Facebook  |  Email

  • Hỗ trợ kỹ thuật

    Ban kỹ thuật    :     0902 869 238

    Facebook  |  Email


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU