SỰ KIỆN

(02/10) Futsal Mùa giải 2020: TỨ KẾT LƯỢT ĐI

Thứ sáu, 02/10/2020

Thời gian: Từ 17g30 đến 21g30 ngày 02/10/2020 Địa điểm: Sân bóng đá mini Sport Plus - E3 Kênh 19-5, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú  

Chi tiết

(05/10) Sân 7 Trẻ Mùa giải 2020: Vòng 6

Thứ hai, 05/10/2020

Thời gian: Từ 17g00 đến 22g00 ngày 05/10/2020 Địa điểm: Sân bóng đá mini Sport Plus - E3 Kênh 19-5, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú  

Chi tiết

(09/10) Futsal Mùa giải 2020: TỨ KẾT LƯỢT VỀ

Thứ sáu, 09/10/2020

Thời gian: Từ 17g30 đến 21g30 ngày 09/10/2020 Địa điểm: Sân bóng đá mini Sport Plus - E3 Kênh 19-5, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú  

Chi tiết

NHÂN VẬT TRONG TUẦN

SINH NHẬT THÀNH VIÊN


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU