SỰ KIỆN

(09/08) Sân 7 Lão tướng Mùa 20 CUP 9 PHẺ: Vòng Play-Off

Thứ ba, 09/08/2022

Thời gian: 17h30 đến 19h45, ngày 09/08/2022 Địa điểm: Cụm Sân 7 Phú Thọ - Lê Đại Hành, Quận 11, TP. HCM  

Chi tiết

(12/08) Sân 7 Trẻ Mùa 20 CUP TICKMILL: Vòng Play-Off

Thứ sáu, 12/08/2022

Thời gian: 17h30 đến 19h45, ngày 12/08/2022 Địa điểm: Cụm Sân 7 Phú Thọ - Lê Đại Hành, Quận 11, TP. HCM  

Chi tiết

(16/08) Sân 7 Lão tướng Mùa 20 CUP 9 PHẺ: Vòng Bán Kết

Thứ ba, 16/08/2022

Thời gian: 17h30 đến 19h45, ngày 16/08/2022 Địa điểm: Cụm Sân 7 Phú Thọ - Lê Đại Hành, Quận 11, TP. HCM  

Chi tiết

NHÂN VẬT TRONG TUẦN

SINH NHẬT THÀNH VIÊN


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU