SỰ KIỆN

(06/06) Sân 7 Lão tướng Mùa 22 CUP 9 PHẺ: Vòng 4

Thứ ba, 06/06/2023

Thời gian: 17h00 đến 22h00, ngày 06/06/2023 Địa điểm: Cụm Sân 7 Phú Thọ - Lê Đại Hành, Quận 11, TP. HCM  

Chi tiết

(09/06) SÂN 7 TRẺ MÙA 22 CUP 9 PHẺ: VÒNG 5

Thứ sáu, 09/06/2023

Thời gian: 17h00 đến 22h00, ngày 09/06/2023 Địa điểm: Cụm Sân 7 Phú Thọ - Lê Đại Hành, Quận 11, TP. HCM       

Chi tiết

(13/06) SÂN 7 LÃO TƯỚNG MÙA 22 CUP 9 PHẺ: VÒNG 5

Thứ ba, 13/06/2023

Thời gian: 17h00 đến 22h00, ngày 13/06/2023 Địa điểm: Cụm Sân 7 Phú Thọ - Lê Đại Hành, Quận 11, TP. HCM    

Chi tiết

NHÂN VẬT TRONG TUẦN

SINH NHẬT THÀNH VIÊN


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU