SỰ KIỆN

(18/10) Serie A Mùa giải 2019 - 2020: VÒNG 5

Thứ sáu, 18/10/2019

Thời gian: Từ 17g30 đến 22g00 ngày 18/10/2019 Địa điểm: Sân bóng đá mini Sport Plus - E3 Kênh 19-5, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú

Chi tiết

(22/10) Serie C Mùa giải 2019 - 2020: VÒNG 6

Thứ ba, 22/10/2019

Thời gian: Từ 17g30 đến 21g30 ngày 22/10/2019 Địa điểm: Sân bóng đá mini Sport Plus - E3 Kênh 19-5, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú  

Chi tiết

(24/10) Serie B Mùa giải 2019 - 2020: VÒNG 4

Thứ năm, 24/10/2019

Thời gian: Từ 17g00 đến 22g00 ngày 24/10/2019 Địa điểm: Sân bóng đá mini Sport Plus - E3 Kênh 19-5, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú

Chi tiết

NHÂN VẬT TRONG TUẦN

SINH NHẬT THÀNH VIÊN


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU